Romans koop je bij Bol


Tussen 1978 en 1982 werden er bij Harlequin 100 historische romans van de Bouquet Reeks uitgegeven. Volgens Harlequin zijn het romans waarin liefde, avontuur en spanning uit vroeger tijden centraal staan. Je kan je laten meevoeren naar die tijd van weleer met zijn galante ridders en duellerende rivalen, kantkragen en pruiken, gouvernantes en chaperonnes…

Ten tijde dat deze reeks werd uitgegeven zal dit wel geklopt hebben. Maar heden ten dage zijn we wel wat meer gewend. Over het algemeen zijn de helden en heldinnen in deze boekjes beleefd tot in het absurde, zijn de dialogen nogal oubollig en is er van enige erotiek geen enkele sprake, maar toch zitten er nog steeds geweldig leuke verhalen tussen.

Er zijn ook enkele ‘Bouquet Drieling’ uitgegeven, ze bevatten telkens drie reeds eerder uitgegeven verhalen, de voorlopers van de huidige Favorieten zeg maar.


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 100
Schrijver Margaret Pemberton
Titel Een ongekende zoetheid
Oorspronkelijke titel Pioneer girl
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Ook al is Polly Kirkham jaren geleden liefdevol opgenomen door de Mormonen, ze heeft nog steeds niet hun geloof aanvaard. Dit tot verdriet van Jared Marriot, die blijft hopen dat Polly zijn vrouw zal worden. Om aan een vervolging te ontkomen, besluit men op een koude winterdag in 1846 westwaarts te trekken, naar de Rocky Mountains. Ook Polly gaat mee. Onderweg ontmoet ze een majoor van de cavalerie, Dart Richards. Eerst wantrouwt men deze - af en toe luid vloekende - figuur, maar al spoedig blijkt hij een waardevolle gids. Ondanks Jareds voortdurende wantrouwen, raakt Polly onder de indruk van de majoor. Dart Richards snapt echter niet wat hem toch bezielt om een groep oude vrouwen, zwakke mannen en huilende kinderen te begeleiden...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 99
Schrijver Ann Edgworth
Titel Een gouden bruid
Oorspronkelijke titel The golden bride
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een week voor haar huwelijk wordt de rijke erfgename Lalia Darrencourt door haar verloofde Alvin aan de kant gezet. Ze is diepbedroefd, doch een stemmetje in haar binnenste fluistert haar in dat ze dit misschien wel verdiend heeft, omdat ze zich zo trots heeft gedragen. Om haar gezicht te redden, aanvaardt ze het voorstel van Alvin's arme neef Jerome: de zekerheid van een huwelijk met hem, in ruil voor haar geld. Lalia is ervan overtuigd dat de ware liefde voor haar heeft afgedaan, maar wanneer een vriend des huizes avances maakt, begint Lalia toch aan haar gevoelens te twijfelen. Ze beseft dat ze wel degelijk verliefd is... op Jerome! Helaas ziet ze dit te laat in, hij is reeds naar zijn plantage op Jamaica vertrokken en in Engeland verneemt men dat het eiland is getroffen door een orkaan...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 98
Schrijver Elise Lee
Titel De aanhouder wint
Oorspronkelijke titel Second season
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Charlotte Stanwood beantwoordt absoluut niet aan de normen van de society; ze heeft kastanjebruin haar, in plaats van blond, grijsgroene ogen in plaats van blauwe en een sportief, enigszins mager figuur, in plaats van een elegant voorkomen. Allemaal zaken die bij haar zusje Emily ruimschoots aanwezig zijn. Charlotte is erg blij voor Emily, wanneer deze een succes blijkt in de Londense uitgaanswereld. Aan haar eigen positie denkt ze geen moment. Wanneer dan ook de Hertog van Imbrië in Huize Stanwood verschijnt, neemt ze zonder meer aan dat zijn aandacht gericht is op Emily. Ze is verbolgen als hij haar een aanzoek doet, en wijst hem reslouut af. De hele society staat hierdoor op zijn kop. Terwijl Charlotte blijft proberen Emily en de hertog te koppelen, zit ook de hertog niet stil...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 97
Schrijver Margot Holland
Titel De haat overwonnen
Oorspronkelijke titel The black Marquis
Genre Historische roman
Korte omschrijving

In het jaar 1066 verovert Hertog Willem van Normandië Engeland. De vader van Lady Elfrida is een van de talloze Angelsaksers die bij Hasting het leven laten. Omwille van haar vaderlijk erfdeel geeft ze een voormalige vijand, Baron De Lestra, haar jawoord. Doch wanneer ze aan het hof van Koning Willem haar opwachting maakt, blijkt de vorst haar evenwel te hebben uitgehuwelijkt aan de beruchte Zwarte Markies, Alain de Ros. In de overtuiging dat de markies haar alleen heeft willen huwen om een erfgenaam te krijgen, poogt Elfrida keer op keer te vluchten. Na de geboorte van haar zoontje slaagt ze daarin. Ze zoekt haar heil in een klooster en is vastbesloten daar de rest van haar leven te slijten, totdat op zekere dag een zwaargewonde soldaat in het klooster wordt ondergebracht...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 96
Schrijver Jean Evans
Titel Gered door de zee
Oorspronkelijke titel King's puritan
Genre Historische roman
Korte omschrijving

In het jaar 1651 is Charles Stuart op de vlucht geslagen voor Cromwell. Hij wil proberen per schip Frankrijk te bereiken. Verity Ashbourne en haar grootvader zijn heimelijk volgelingen van de koning. Bij toeval ontdekt Verity het schip waarmee Charles de overtocht wil maken. Daarom is de komst van Cromwell's soldaten in hun huis bijzonder vervelend; te meer omdat hun commandant, Richard Kingston, op de hoogte blijkt van de ligplaats van het bewuste schip. Hoe kan Verity de koning helpen ontkomen aan zijn belagers?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 95
Schrijver Marjorie May
Titel Haar droom bewaarheid
Oorspronkelijke titel That sweet enemy
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Mary Burns is met een stel vrienden een tocht door Europa aan het maken, juist in de tijd dat de oorlog tussen Engeland en Frankrijk uitbreekt. Volgens orders van Napoleon moeten alle Britse onderdanen op Frans grondgebied gearresteerd worden. Ook Mary en haar vrienden worden opgepakt. Over hun lot zal Kapitein Armand Dufour beslissen; hij heeft echter persoonlijke redenen om wraak te nemen op de Engelsen. Hij biedt het gezelschap een vrije aftocht aan, op voorwaarde dat Mary met hem trouwt. Het alternatief is opsluiting, dus ze kan weinig anders doen dan toestemmen. Ondanks het geschonden uiterlijk van de kapitein en zijn sarcastische gedrag voelt Mary zich tot hem aangetrokken; ook al is ze in wezen zijn gevangene, ze doet zelfs geen poging te ontsnappen.


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 94
Schrijver Helen May
Titel Bruid voor een boekanier
Oorspronkelijke titel Sea-Raven's bride
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De streng Puriteins opgevoede Joanna Seldon gaat in 1670 van Engeland naar het Caribische eilandje New-Providence, teneinde zich bij haar verloofde te voegen. Onderweg valt zij in handen van de alom gevreesde en beruchte boekanier Sir Christopher Venn, bijgenaamd de Zee-Raaf, die gegronde redenen heeft om alle Puriteinen te haten. Zijn maâtresse, de mooie, wild Claris, haat alle vrouwen die in de buurt van de Raaf komen. En dus breekt er voor Joanna een spannende strijd aan, waar een eind aan schijnt te komen wanneer de Zee-Raaf haar naar New-Providence brengt. De herinnering met haar verloofde is echter niet wat Joanna zich ervan heeft voorgesteld...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 93
Schrijver Judy Turner
Titel Liefde is goud waard
Oorspronkelijke titel Triple tangle
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het enige wat de schatrijke erfgename Vanessa Bascombe nog mist, is liefde. Omdat ze ervan overtuigd is dat vrienden en familie haar geld aardiger dan haar zelf, ontvlucht ze haar tantes huis, in de kleren van een neefje. Onderweg ontmoet ze een charmante jongeman, Jerome Harcourt. Vanessa wordt verliefd op hem, nadat ze, door een sneeuwstorm gedwongen, de nacht hebben doorgebracht in een afgelegen herberg. De fananciële toestand waarin Jerome zich verkeert, is deplorabel. Om zijn landgoed te redden, moet hij een rijke vrouw huwen. Jerome weet echter niet dat Vanessa een vermogende erfgename is en ziet dan ook geen heil in een huwelijk met haar. Hoe kan Vanessa hem ervan overtuigen dat ze wel met hem wil trouwen, als hij bovendien een oogje lijkt te hebben op haar mooie en rijke vriendin Mathilda Randolph?

Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 92
Schrijver Anne Herries
Titel Een eerste lentegroet
Oorspronkelijke titel Devil's kin
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Om aan de avances van haar stiefvader te ontkomen, loopt Hester Stanley in wanhoop weg. Ze wordt de maîtresse van Beau Vane, een man die ze amper kent. Hij neemt haar mee naar Parijs, waar ze heel gelukkig zijn. Toch bekruipt haar de twijfel. Waarom wil Beau niet met haar trouwen? Door enige misverstanden wordt de sfeer er niet beter op en Hester besluit terug te gaan naar Engeland om te trouwen met haar bewonderaar Tony Marchant. Het kind dat ze verwacht, is evenwel van Beau, van wie ze nog steeds zielsveel houdt. Beau komt te laat om haar terug te halen, ze is juist met Tony getrouwd. Verbitterd neemt Beau dienst in het Engelse leger dan in West-Indië de strijd met de Fransen aanbindt. Er gaan jaren voorbij voordat Beau terugkeert. Komt hij nu wel op een gunstig tijdstip om Hester nogmaals zijn liefde te verklaren?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 91
Schrijver Elise Lee
Titel Een passende partij
Oorspronkelijke titel An eligible connection
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Fanny Cherill heeft nooit last van appelflauwtes, en het fatsoen dat de jongedames uit het vroeg negenitende-eeuwse Engeland belet, zichzelf te zijn, lapt ze aan haar laars. Met haar rode haar, weet ze, is ze toch een hopeloos geval, ze durft niet eens te hopen zich ooit te kunnen meten met haar overgelijkelijk knappe, donkerharig zuster Almina. Wanneer dan ook de beruchte Lord Waterbury op een avond haar slaapkamer binnendringt om haar te redden van een vermeende vuurdood, voelt ze zich absoluut niet in verlegenheid gebracht. Integendeel, gretig aanvaardt ze zijn uitnodiging om haar mee te nemen naar een balonnenfeest. Waarmee ze haar reputaie èn die van haar mooie zuster op het spel zet..;


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 90
Schrijver Jasmine Cresswell
Titel Zijn bruid voor altijd
Oorspronkelijke titel Blackwood's bride
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Om aan de bepalingen in zijn vaders testament te voldoen, moet burggraaf Blackwood binnen een week huwen. Daar hij volgens het testament niet met Lady Angela, zijn maîtresse, mag trouwen, zoekt hij een vrouw die net lang genoeg leeft om de erfenis veilig te stellen. In een werkhuis vindt hij een geschikt meisje, Sarah Smith. Zij heeft - zo wordt hem verteld - geprobeerd zich te verdrinken, en ligt nu op sterven. Amper bij bewustzijn stemt Sarah toe in een huwelijk. Tot grote ergernis van de graaf sterft Sarah niet; integendeel, zij ontwikkelt zich tot een charmante jongevrouw. Ze doet echter alle moeite haar ware afkomst te verbloemen, als de burggraaf wil weten met wie hij nu eignelijk getrouwd is. Bovendien moet hij toegeven dat Sarah hem steeds meer ter harte gaat dan de wellustige Lady Angela...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 89
Schrijver Lisa Montague
Titel Fortuin aan haar zijde
Oorspronkelijke titel Fortune's folly
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Aan de vooravond van de Wereldtentoonstelling te Londen in het jaar 1851 wordt Tamsin plotsklaps gekust door een mysterieuze heer. Ze is zeer ontdaan, doch voelt zich nog meer in verlegenheid gebracht wanneer blijkt dat de heer in kwestie niemand minder is dan David St. John, de zaakwaarnemer van Everard Fortune, de man met wie Tamsin noodgedwongen in het huwelijk zal treden. Ze heeft haar hart echter terstond aan David verpand, doch zal nimmer met de man van haar dromen voor het altaar kunnen verschijnen, daar Everard hun geluk in de weg staat. Die is namelijk vastbesloten Tamsin als zijn bruid op te eisen!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 88
Schrijver Judy Turner
Titel Met fluwelen woorden
Oorspronkelijke titel Sherida
Genre Historische roman
Korte omschrijving

`Het zou me niets verbazen als ze met de jonge Lord McNaughton trouwt,' is ieders opvatting wanneer men verneemt dat Sherida's moeder haar enige dochter onder de voogdij van dit heerschap heeft gesteld. Sherida, in haar argeloosheid, is zich nergens van bewust, ze kende haar notoire moeder amper. Ze wil zich slechts amuseren in de Londense uitgaanswereld. Lord McNaughton is echter bang dat de jonge Sherida geen weerstand kan bieden aan de verlokkingen van de Society, en houdt haar angstvallig in de gaten. Tijdens haar verblijf in Londen gebeuren er vreemde dingen — er wordt zelfs een aanslag op haar gepleegd! Als Lord McNaughton haar daarbij het leven redt en gewond neerstort, beseft Sherida dat ze verliefd op hem is geworden. Zal ze erin slagen haar gevoelens voor de buitenwereld verborgen te houden?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 87
Schrijver Janis Constant
Titel Blank als ivoor
Oorspronkelijke titel MacKenzie's woman
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een twintigtal jaren na de veldslag van 1745 in de Schotse hooglanden treft Alex MacKenzie een jong Engels meisje aan, Jenna Winslow geheten. Huiverend van koude en honger, vertoeft zij in een der krotten op het landgoed dat onlangs in zijn bezit is gekomen. Wanneer hij ontdekt dat zij de dochter is van de man die zijn arrogante familie na de bewuste veldslag zo diep heeft vernederd, is zijn dorst naar wraak welhaast onlesbaar. Teneinde zijn doel te bereiken, maakt hij haar tot zijn maïtresse. En wat kan het eens zo trotse meisje anders doen dan zich aan zijn wil onderwerpen? Zij bevindt zich immers in een omgeving waar men de naam Winslow haat en bovendien is Alex MacKenzie als enige bereid haar onderdak en bescherming te bieden!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 86
Schrijver Robyn Stuart
Titel Geliefde vrijbuiter
Oorspronkelijke titel Buccaneer's lady
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Lady Corinna Barrett is trots, doch heeft een liefhebbend hart en een onstuimig karakter. Wanneer haar vader vermist wordt, vertrekt zij per schip naar de West om een speurtocht naar hem te ondernemen. De ene tegenslag volgt op de andere. Zij valt in handen van de zeeroverskapitein Ahab Quinn en wordt vervolgens door hem als slavin verkocht aan Kapitein Brandon Hawke — een boekanier, die zowel Corinna als het corrupte Engeland, dat zij in zijn ogen vertegenwoordigt, haat en minachting toedraagt. Vreemd genoeg ervaart Corinna haar gevangenschap als een nieuw soort vrijheid. Pas wanneer zij haar vader eindelijk heeft gevonden, beseft ze dat ze een bittere keuze zal moeten maken — haar zelfrespect opofferen dan wel de man verliezen van wie zij zielsveel is gaan houden!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 85
Schrijver Ann Hulme
Titel Haar hart verpand
Oorspronkelijke titel Summer heiress
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Aurelia Sinclair heeft slechts één jaar om de schulden af te lossen die haar vader heeft nagelaten. Lukt dit haar niet, dan vallen de bezittingen op Jamaica in handen van schuldeisers. Ze besluit alles op alles te zetten en naar Engeland te reizen teneinde daar een gefortuneerde geldschieter te vinden. Doch door zich voor te doen als een rijke erfgename zet zij haar eigen val. Iedereen verkeert in de waan dat ze op zoek is naar een echtgenoot en wie zou daarvoor geschikter zijn dan Graaf Harry Belphege? Het ziet ernaar uit dat Aurelia's missie dreigt te mislukken. Zij weigert immers een huwelijk aan te gaan om geldelijke redenen. En dan daarbij... Wat zal Harry zeggen als hij verneemt wie zij werkelijk is?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 84
Schrijver Valentina Luellen
Titel Een nieuw bestaan
Oorspronkelijke titel Moonshadow
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het bericht van de dood van zijn vader brengt Dominic terug naar de Moonshadow plantage in Georgia, die hij drie jaar geleden verlaten had. De enige manier om Moonshadow weer in bezit te krijgen, is een huwelijk met de dochter van de nieuwe eigenaar, Veronique. Deze stemt toe, omwille van haar vader die stervende is. Zij beseft echter maar al te goed dat het slechts een verstandshuwelijk zal zijn, ondanks het feit dat ze al van jongs af aan verliefd op Dominic is. Terwijl de burgeroorlog in volle gang is, vecht zij haar eigen strijd voor de liefde van de man, die uitsluitend minachting voor haar schijnt te koesteren...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 83
Schrijver Helen May
Titel Geluk in het verschiet
Oorspronkelijke titel Chance of love
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Wanneer Elinor Graham de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, komt zij tot de conclusie dat zij niet voor het onderwijs in de wieg is gelegd. Tevens beseft zij dat ze, teneinde haar toekomst zeker te stellen, een rijke man zal moeten huwen. Derhalve vertrekt zij spoorslags naar Londen, om zich onder de bescherming te stellen van een bejaarde achterneef en om in de betere kringen geïntroduceerd te worden. Eer Elinor goed en wel beseft wat er gebeurt, reist zij met de nog jonge Christopher Brand naar diens verwaarloosde landhuis in Gloucestershire. Aldaar raakt het voornemen, een rijke echtgenoot aan de haak te slaan, meer en meer op de achtergrond...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 82
Schrijver Caroline Martin
Titel Haar hart belegerd
Oorspronkelijke titel Man with a falcon
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Wanneer haar broer William vertrekt om zijn taak te vervullen in de bloedige burgeroorlog, blijft Richenda Farrell achter op Black Castle, samen met haar gelijkmoedige schoonzuster en diens kleine kinderen. Het gerucht dat de koningsgezinden zouden oprukken in de richting van het kasteel, vervult haar heimelijk met vreugde. Immers, nu zal wellicht de monotonie van het leven van alledag worden verbroken. Dit vooruitzicht leidt haar buitendien af van het arrogante gedrag van de onlangs gearriveerde valkenier, de knappe Daniel Bridge. Dan slaat het noodlot toe. Onder aanvoering van Sebastian, Lord Devenish, wordt het onneembaar geachte kasteel toch ingenomen. Lord Devenish is berucht om zijn meedogenloze houding jegens gijzelaars. Dat dit geen loze kreet is, ervaart Richenda weldra aan den lijve...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 81
Schrijver Dinah Dean
Titel Met slaande trom
Oorspronkelijke titel The Eagle's fate
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na de dood van haar familie blijft Prinses Nadya Serova berooid achter en is ze gedwongen in armoede te leven in een der achterbuurten van Moskou. Wanneer Napoleon Bonaparte met zijn legers oprukt naar de Russische hoofdstad, trekt de bevolking in paniek de stad uit. Onder hen bevindt zich ook Nadya, die vele kilometers te voet zal moeten afleggen om het huis van haar trouwe vriendin Tatya te bereiken, waar zij denkt veilig te zijn. Onderweg dreigt evenwel alom gevaar en Nadya wordt overvallen. Gelukkig is de vriendelijke Kapitein Andrei Valyev ter plaatse om haar te helpen. Zodra hij echterhaar naam verneemt, verandert zijn houding ten opzichte van haar op slag...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 80
Schrijver Belinda Grey
Titel Het weefsel der tijden
Oorspronkelijke titel Daughter of Isis
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Wanneer Ellen in Egypte arriveert, rijzen er direct al enkele vragen bij haar op. Kan zij de door haar vader aangewezen voogd Henry Bligh vertrouwen? En wie is 'de Havik', oftewel Rami, de man die zegt haar te willen helpen en die zo'n smartelijke liefde voor haar heeft opgevat? Al tijdens de reis van Wales naar het verre Egypte wordt het Ellen duidelijk dat bepaalde creaturen erop uit zijn haar een geheim te ontfutselen dat haar leven in gevaar kan raken als zij blijft om het werk van haar vader voort te zetten. Doch zij is voor geen kleintje vervaard en doet wat haar hart ingeeft...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 79
Schrijver Isobel Stewart
Titel De fakkel der tweedracht
Oorspronkelijke titel Stranger in the Glen
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na het overlijden van haar ouders vertrekt de in Londen geboren en getogen Rosemary Locksmith naar Schotland, waar een jeugdvriendin van haar moeder haar een thuis aanbiedt. Rosemary had nimmer kunnen bevroeden dat haar komst in het ruige dal zoveel spanningen zou veroorzaken. De Schotten immers zijn in opstand gekomen tegen de Engelse koning; zij willen hun eigen Prins Charles op de troon zien! Wanneer een door een ieder geliefde buurman in handen van de Engelse troepen valt, wordt Rosemary verdacht van verraad. En de eerste die haar deze beschuldiging in het gezicht slingert, is Robert Macrae, de zoon van haar gastvrouw...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 78
Schrijver Judy Turner
Titel In wederkerige genegenheid
Oorspronkelijke titel A gift for Pamela
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Wanneer Lord Crispin O'Neill na een bezoek van enige maanden aan Jamaica naar Engeland terugkeert, schiet het hem plots te binnen dat hij geen geschenk heeft meegebracht voor Pamela Courtney. Haar schoonheid wordt wijd en zijd genoemd en hij is van zins haar tot zijn vrouw te maken. Dan ziet hij op de slavenmarkt een aandoenlijk blank meisje en in een opwelling besluit hij haar, Peri, te kopen... voor Pamela. De beide dames mogen elkaar echter totaal niet en de situatie wordt nog ingewikkelder voor Crispin, wanneer diens neef, Jerome, Peri tracht te verleiden. Want hoe kan hij zijn trouwe slavin beschermen zonder uit de gunst te geraken van de mooie en rijke Pamela?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 77
Schrijver Kate Buchan
Titel De vlammende steen
Oorspronkelijke titel The flame stone
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het is een verre van blijde thuiskomst voor Charlotte de Laurent wanneer zij na vier jaar terugkeert uit Engeland. Het Château de Laurent ziet er verwaarloosd uit, de helft van het personeel is weggelopen en haar vader, de graaf, wordt voor landverrader uitgemaakt. Doch, uitgejouwd en beschimpt door de dorpsbewoners, is het het gedrag van Etienne de Chatigny dat haar het meest grieft. De man die zij liefhad, maar die haar zo plotseling in de steek liet, is nu getrouwd en heeft een zoon. Haar treft geen blaam, hém wel; het was immers uit verdriet om zijn vertrek dat Charlotte toentertijd Frankrijk ontvluchtte. Niettemin lijkt het of Etienne haar iets verwijt. Maar wat dan toch? En waarom lijkt het alsof iedereen haar plotsklaps haat?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 76
Schrijver Polly Meyrick
Titel Een vagabond tegelijk
Oorspronkelijke titel The reluctant match
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Als de romantische Sophie Neville, die haar eigen leven steevast vergelijkt met dat van de heldinnen uit haar favoriete romans, van haar stiefvader te horen krijgt dat zij zal worden uitgehuwelijkt, is zij ten einde raad. Wat moet zij met een rijke, kalende heer op leeftijd, die zij niet eens kent? In een opwelling besluit zij te vluchten naar haar grootmoeder in Londen. Onderweg ontmoet zij de charmante Mr. Fanshawe en Sophie lijkt haar held gevonden te hebben. Doch eenmaal in de Society van Londen verliest zij hem uit het oog. Bovendien blijkt de sprookjesachtige wereld, die zij zich had voorgesteld, danig tegen te vallen. Zal zij evenwel toch nog gered worden door de held van haar dromen?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 75
Schrijver Belinda Grey
Titel Beproefde trouw
Oorspronkelijke titel Glen of Frost
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Sir Duncan, hoofd van de Seidhe clan, heeft twee zonen. Lachlan, zijn wettige erfgenaam, is roekeloos, edelmoedig en een trouw aanhanger van de koning; Jamie, zijn onwettige zoon, denkt daarentegen slechts aan zijn eigen gewin. Het enige wat de twee broers gemeen hebben, is hun verweesde nichtje Fiona. En Fiona wordt betrokken bij hun bittere strijd, wanneer zij gedwongen wordt haar liefde voor Lachlan te verloochenen en te huwen met de harteloze Jamie. Deze jarenlange vete leidt er uiteindelijk toe dat de twee broeders in de beruchte veldslag bij Culloden, waarin over het lot van de troon van Schotland wordt beslit, als vijanden tegenover elkander staan. Fiona valt het echter geenszins moeilijk partij te kiezen...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 74
Schrijver Margaret Pemberton
Titel Toverkracht der liefde
Oorspronkelijke titel The Lion of Languedoc
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Marietta Riccardi, beschuldigd van hekserij en genadloos achtervolgd door de Inquisiteur van Lodewijk XIV, wordt nog net van de brandstapel gered door tussenkomst van Léon de Villeneuve - bijgenaamd 'De Leeuw van Languedoc'. Het is dan ook geen wonder dat zij haar hart verliest aan deze onverschrokken man. Doch Léon is onderweg om te huwen met zijn jeugdliefde, Elise, en voor hem is Marietta niet meer dan een amusant dorpsmeisje... mooi en verleidelijk, maar zij leidt hem af van zijn aanstaande huwelijk. Marietta weet dat zij Frankrijk moet verlaten, dat zij aan haar achtervolgers èn aan haar hopeloze liefde moet zien te ontvluchten. Toch kan zij geen afscheid nemen van de Languedoc, noch van Léon...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 73
Schrijver Margaret Eastvale
Titel De bekoring van weleer
Oorspronkelijke titel Change of heart
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Lord Edmund Ashorne, door een ieder doodgewaand, keert na zes jaren krijgsgevangenschap terug in Engeland. Al spoedig komt hem ter ore dat zijn toenmalige verloofde Julia tijdens zijn afwezigheid in het huwelijk is getreden met een neef van hem. Deze is echter inmiddels bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Het is alras duidelijk dat Edmund Julia nog immer begeert. Anne, het jongere zusje van Julia, weet dat diens liefde voor Edmund geveinsd is. Het is haar slechts te doen om zijn geld en titel. Dit is Anne een doorn in het oog. Zij heeft altijd een diepe bewondering voor Edmund gekoesterd en zij beseft dat hij nooit gelukkig kan worden met haar egoïstische zuster. Moet zij nu machteloos toezien hoe Julia Edmund beliegt, of kan zij vertrouwen op haar intuïtie, die haar zegt dat Edmunds gevoelens een verandering hebben ondergaan?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 72
Schrijver Sara Orwig
Titel Een kaper op de kust
Oorspronkelijke titel Camilla
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Als Washington in het jaar 1814 door het Britse leger wordt aangevallen, blijkt Camilla Hyde's enige kans op terugkeer naar haar geboorteland Engeland te rusten in de handen van Jared Kingston. Hij is een Britse edelman, die door familieomstandigheden het leven van planter èn kaper heeft gekozen. Samen met deze norse vreemdeling trekt Camilla door het uitgestrekte Amerikaanse continent; een reis vol ontberingen. Ze is echter bereid het gezelschap van de duivel zelf te aanvaarden, als ze maar naar haar geliefde Engeland kan terugkeren. Ze hebben amper het zuiden bereikt of de slag om New Orleans neemt een aanvang. Opnieuw raakt Camilla daardoor in moeilijkheden verzeild en opnieuw is het Jared tot wie zij zich om hulp moet wenden!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 71
Schrijver Julia Murray
Titel Omwille van het fatsoen
Oorspronkelijke titel A perfect match
Genre Historische roman
Korte omschrijving

'Als jij niet Lady Windlow bent éér deze geschiedenis bekend wordt, is je reputatie verwoest!' Met deze uitspraak vertolkt Mrs. Harrington, de reeds bejaarde tante die Miss Louisa Parke heeft grootgebracht, de opinie van de lieden waarmee zij verkeren. Louisa is derhalve gedwongen het huwelijksaanozek van Simon Windlow te aanvaarden, wiens enige zonde is dat hij een been heeft gebroken bij een ongeval met zijn rijtuig en de daaropvolgende nacht noodgedwongen met Louisa in een afgelegen schuur heeft doorgebracht! Zij hebben een gruwelijke hekel aan elkaar en deze verbintenis lijkt dan ook tot mislukken gedoemd. Wanneer er tussen Louisa en Simons zwager Henry een nogal hechte band groeit, spruit Simons woedeuitbarsting evenwel niet uitsluitend voort uit bezorgdheid om zijn zuster...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 70
Schrijver Margot Holland
Titel Hoog van de toren
Oorspronkelijke titel Lady of Starlight
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Wanneer de strijdlustige Koning Willem de Veroveraar met zijn gevolg een bezoek brengt aan het kasteel van haar vader, is de jonge en impulsieve Lady Alyce de Beaumont diep onder de indruk van des konings persoonlijkheid... en van de charme van Roger de Boveney, één van zijn ridders. Hoewel hij en zijn broeder Gilbert een sprekende gelijkenis vertonen, kan Alyce niet bevatten hoe iemand twee, althans qua karakter, zo verschillende mannen kan verwarren. Voorzeker, het is de koele, arrogante Gilbert die haar redt uit de begerige klauwen van een naburig edelman, doch het is Roger die haar zijn eeuwige liefde verklaart. En als de koning met dit huwelijk instemt, waarom zou Alyce zich dan afvragen aan welke van de broeders zij nu eigenlijk haar hart heeft geschonken?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 69
Schrijver Emma Gayle
Titel Tussen twijfel en verlangen
Oorspronkelijke titel Frenchman's harvest
Genre Historische roman
Korte omschrijving

In de herfst van het jaar 1879 vertrekt Helen Caister naar een kasteel in de Médoc in Frankrijk. Het kasteel waar haar inmiddels overleden moeder als klein meisje heeft gewoond. Het is niet zozeer het kasteel dat haar naar Frankrijk trekt, als wel het feit dat haar knappe neef Marc haar uit Engeland komt halen. Wat Helen betreft, is het liefde op het eerste gezicht. Wat is Marc veel knapper, sterker en romantischer dan Edgar; de bleke, nuchtere Engelsman die haar ten huwelijk heeft gevraagd... Doch eenmaal geconfronteerd met het kasteel en de rest van de familie, blijkt het niet slechts rozegeur en maneschijn te zijn wat haar wacht. Want hoe kan zij hopen dat Marc ooit van haar zal houden, nu blijkt dat door toedoen van haar moeder de toekomst van het kasteel en Marcs geliefde wijngaarden op het spel staat?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 68
Schrijver Patricia Ormsby
Titel Van schuld verschoond
Oorspronkelijke titel Lysander's Lady
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Miss Katherine Honeywell, pas gearriveerd uit Zuid-Afrika, is mooi, intelligent én charmant. Drie eigenschappen die in de achttiende eeuw van het hoogste belang waren voor de huwelijkskansen van een jongedame van goeden huize. Het enige punt in haar nadeel is, volgens Lysander Derwent — de zoon van Katherines peetmoeder — dat zij ondanks alles blijft geloven in de onschuld van haar neef Bredon, van wie iedereen denkt dat hij een voortvluchtige moordenaar is. Katherine wekt evenwel gevoelens op bij Lysander die hij nooit eerder heeft gekend. Zij boeit hem, amuseert hem én... reduceert zijn kansen op een verbintenis met de rijke Sophia Trennick tot nul. Want op het moment waarop Bredon in Engeland wordt gesignaleerd, verdwijnt Katherine en neemt Sophia met zich mee...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 67
Schrijver Valentina Luellen
Titel Voor elkander geschapen
Oorspronkelijke titel Castle of the mist
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Op zeventienjarige leeftijd wordt Isabel gedwongen met de veel oudere Markies de Riché in het huwelijk te treden, om op die manier de speelschulden van haar oudste broer Malcolm te vereffenen. Als ze zes jaar later - in het jaar 1720 - als weduwe van het hof te Versailles terugkeert naar haar vaders kasteel in de Schotse Hooglanden, ontdekt ze dat er allerlei zedeloze verhalen over haar de ronde doen. Ook James MacLeod, een oude vriend, gelooft deze roddels en behandelt Isabel dienovereenkomstig. Na verloop van tijd wordt hij evenwel verliefd op haar, en voor het eerst sedert haar vernederende ervaringen met haar overleden echtgenoot is Isabel weer gelukkig. Doch dan komt James achter de ware reden van haar terugkeer en trekt de verkeerde conclusies...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 66
Schrijver Elaine Reeve
Titel Op vorstelijk bevel
Oorspronkelijke titel Lady in the lion's den
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De trotse Lady Adela de Lise, die verblijf houdt bij haar oom Edward op Erinwald, wordt tezamen met enkele andere Normandiërs ontvoerd door de Angelsakser leowulf, de vroegere eigenaar van het landgoed. Op alle mogelijke manieren tracht zij haar vrijheid te herwinnen om aan de zijde van haar uitverkorene, Guy de Brec, naar haar geboortestreek Normandië te kunnen terugkeren. Doch Leowolf is haar telkens te slim af; door Adela gevangen te houden, hoopt hij Koning Willem de Veroveraar voor zijn vredesplannen te winnen. Hij is zelfs bereid Adela met alle middelen welke hem ter beschikking staan, aan zich te binden... Zal het er dan toch op uitdraaien dat zij - in het afgelegen noodverblijf van de voortvluchtige Angelsaksers - met deze Leowulf in de echt wordt verbonden?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 65
Schrijver Christine James
Titel Liefde als talisman
Oorspronkelijke titel Unwilling betrorhal
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Annabelle Sarne kan zich gelukkig prijzen met twee erfenissen. Zij krijgt zowel het landgoed van haar Engelse grootmoeder als de bezittingen van haar Franse oom, Graaf Henri Camoret, bij wie ze na de dood van haar vader met haar moeder is ingetrokken. Doch de aristocratie heeft het moeilijk in het Frankrijk van vlak voor de Revolutie; het volk komt in opstand. Annabelle en haar moeder zijn dan ook gedwongen naar Engeland te vluchten als blijkt dat de graaf in een gevaarlijk complot verzeild is geraakt. Zij worden geholpen door de mysterieuze Kapitein André. Annabelle is diep van hem onder de indruk. Ze betreurt haar voorgenomen huwelijk met Markies d'Hubert, die ze meende lief te hebben. In Engeland aangekomen, verschijnt bovendien de arrogante Marcus Lockwood ten tonele. Hij beweert recht te hebben op haar hand...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 64
Schrijver Gina Veronese
Titel Te goeder trouw
Oorspronkelijke titel House of Satan
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Als, door een verordening van de keizer, alle openbare amusementsgelegenheden van Wenen in het jaar 1785 gesloten worden, kan het feesten en gokken toch doorgang vinden omdat de rijke Graaf Anton von Arnheim zijn huis hiervoor bijna dagelijks openstelt. Juist deze Anton, bijgenaamd 'De Satan', wordt Eloise aangewezen als voogd na de dood van haar geliefde vader. Haar komst brengt Anton duidelijk in verwarring en Eloise vraagt zich af waarom. Dat hij geen wezenlijke belangstelling voor haar koestert, wordt haar al snel duidelijk. Maar er rijzen meer vragen bij Eloise op. Want waarom bijvoorbeeld heerst er in Antons zo schitterend ingerichte huis zo een droevige sfeer? En waarom probeert hij koste wat het kost Gerhard von Eckermann, haar enige vriend, bij haar vandaan te houden?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 63
Schrijver Jasmine Cresswell
Titel Mijn heer gemaal
Oorspronkelijke titel Tarrisbroke Hall
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na de dood van zijn vader is de Graaf van Tarrisbroke volledig geruïneerd. De enige manier om alle schulden af te lossen en zijn landgoed te behouden, is een huwelijk aan te gaan met de rijke, jonge weduwe Marianne Johnson, dochter van een vooraanstaand koopman. Zij stemt – op aandringen van haar broer – in met het huwelijk, maar is geenszins van plan haar hart te schenken aan een man die slechts op haar geld uit is. De graaf op zijn beurt vreest dat hij een vulgaire burgervrouw als bruid krijgt. Doch voor de echtelieden kans krijgen elkaars ware aard te ontdekken, raken zij verwikkeld in een politieke intrige rond de kroon van Sinte Helena-Theodora, en moeten zij eerst maar zien het vege lijf te redden...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 62
Schrijver Anne Madden
Titel Vriend dan wel vijand
Oorspronkelijke titel Cromwell's Captain
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Cathy Gifford woont met haar broers John en James en diens vrouw Mary op een landgoed in Engeland. Het is 1646 en er woedt een hevige strijd tussen de Parlementaristen en de Koningsgezinden. James trekt ten strijde in het leger van de Koningsgezinden en laat de rest van de familie op het slot achter. Dan, op een dag, vinden Cathy en John een zwaargewonde soldaat van het vijandelijke leger. Zij nemen hem mee naar huis om hem daar te verplegen. Maar is dit wel een verstandige daad geweest? Want door deze vreemdeling te omringen met haar liefderijke zorgen, schijnt Cathy zich slechts de toorn van haar broer James op de hals te halen...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 61
Schrijver Christina Laffeaty
Titel Licht der flambouwen
Oorspronkelijke titel Zulu sunset
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Wanneer Alexandra Hudson in het bezit van haar erfenis komt, lijkt de tijd rijp om haar neef Martin — op wie ze heimelijk al jaren verliefd was — te laten zien dat zij een uitstekende vrouw voor een zendeling als hij zou zijn. Hoe kan hij immers een vrouw afwijzen, die de lange reis vanuit Engeland naar het afgelegen Zoeloeland heeft ondernomen en die bovendien bereid is haar erfenis te schenken aan de Magwana missiepost? Helaas is er in dat jaar — 1879 — nogal wat oproer in Zoeloeland. Alexandra slaagt er niet eens in Martin te bereiken. De enige die haar naar hem toe kan brengen, is Saul Parnell — een arrogante Engelsman die is opgegroeid temidden van de inboorlingen en door hun koning Cetewayo tot blank opperhoofd is benoemd. En waarom zou juist hij zich om Alexandra bekommeren, nu er een oorlog dreigt tussen de Engelsen en de Zoeloe's?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 60
Schrijver Caroline Martin
Titel Haar vrees ten spijt
Oorspronkelijke titel Captain Black
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het rijke, bijzonder streng en godsdienstig opgevoede weesmeisje Deborah Halsey heeft nimmer enige genegenheid ondervonden. Ze is in huis opgenomen bij liefdeloze familieleden, en wordt slechts geduld vanwege haar fortuin. Dagelijks wordt haar ingeprent dat zij haar geestkracht moet beteugelen en slechts haar plicht moet doen - waartoe ook een huwelijk met de onsympathieke Sir Edward Biddulph schijnt te behoren. Sir Edward heeft echter een onverzoenlijke vijand, die nu zijn kans schoon ziet om de edelman een slag toe te brengen. Deborah wordt ontvoerd en met de dood bedreigd door een vermetel struikrover - een man die van zins is het losgeld aan te wenden voor de terugkeer van de verbannen Koning Charles II. Haar vrees ten spijt, voelt Deborah zich gelukkiger dan ooit tevoren als de gevangene van de roemruchte 'Kapitein Black'...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 59
Schrijver Belinda Grey
Titel Als balsem op de wonde
Oorspronkelijke titel Meeting at Scutari
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Jessica Linton, dochter van een dominee en na diens dood liefdevol opgenomen door haar oom en tante in Londen, leeft een beschermd en tamelijk saai leventje in het Engeland van de vorige eeuw. Op een bal ontmoet zij Paul Varinsky, een Russische prins met een onstuimige aard, een man die totaal ongeschikt is voor de keurige Jessica. Toch worden zij hopeloos verliefd op elkaar. Hopeloos — niet alleen omdat Paul afkomstig is uit Rusland, maar ook en vooral omdat Paul reeds getrouwd is. In een wanhopige poging hem uit haar gedachten te bannen, breekt Jessica uit haar veilige wereldje en treedt in dienst bij Florence Nightingale. Op dat moment, in 1854, breekt de oorlog uit tussen Engeland en Rusland. Jessica vertrekt in het gevolg van Miss Nightingale naar het front. Niet alleen is Paul nu de vijand van haar land, maar ook van haar patriottische hart...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 58
Schrijver Christina Laffeaty
Titel De prijs der geheimhouding
Oorspronkelijke titel Count Antonov's heir
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het tsaristische Rusland van de tweede helft der negentiende eeuw is voor Caroline Kearly een schokkende ervaring. Zij heeft de lange reis vanuit Engeland naar Sint Petersburg ondernomen om in het huwelijk te treden met Graaf Alexander Antonov. Het blijkt een land van scherpe tegenstellingen, van grote rijkdom en intense armoede, en Caroline draagt een geheim bij zich dat de Graaf in één klap kan beroven van al zijn rijkdom en macht. De prijs voor haar geheimhouding is dat Alexander haar het recht op zijn liefde ontzegt, maar wat kan zij uitrichten als zij ontdekt dat er vele vijanden loeren op het fortuin der Antonovs? Zelfs haar offer lijkt hem niet van een wisse dood te kunnen redden...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 57
Schrijver Ann Edgeworth
Titel Beminde ondeugd
Oorspronkelijke titel The devil's angel
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Een erfenis van twintigduizend pond sterling èn een huis in het hartje van Londen — dat is net wat Lady Angel, de trotse moeder van drie huwbare dochters, nodig heeft om haar kroost in de uitgaande wereld te introduceren. Het gedrag van Prue, de oudste van het drietal, laat echter veel te wensen over. Waarom geeft de innemende Prue blijk van een dermate grote weerzin om de knappe, zwierige Hertog van Carlington aan te moedigen, als het toeval hem haar pad doet kruisen? Toegegeven, de hertog staat in het Engeland van het eind der achttiende eeuw vanwege zijn veelvuldige liefdesaffaires bekend als de 'Verdorven Duivel'. Dat is echter voor een meisje met Prue's schoonheid en geestkracht immers nog geen reden voor een zo vastberaden weigering om te profiteren van zijn overduidelijke belangstelling?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 56
Schrijver Helen May
Titel Een liefdesduel
Oorspronkelijke titel Duel of love
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na enkele jaren van afwezigheid keert Miss Cassandra Wells terug in het uitgaansleven van het Londen in het begin der vorige eeuw. Zij heeft, ondanks haar nog jeugdige leeftijd, de taak op zich genomen haar enigszins onbesuisde nichtje Susan te chaperonneren. De eerste man die Cassandra daar ontmoet, is Lord Jonathan Verax, wiens huwelijksaanzoek zij indertijd op minachtende toon heeft afgewezen. Zal hij haar aan haar woord houden en de lieftallige Susan het hof maken? Of dienen zijn spottende benadering en messcherpe tong slechts om iedere spoor van zijn liefde van weleer te verhullen? De woordenstrijd tussen Cassandra en Lord Verax loopt zo hoog op, dat de Prins Regent zich genoopt voelt tussenbeide te komen!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 55
Schrijver Kate Buchan
Titel Met oprechte moed
Oorspronkelijke titel Satan's mountain
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Totaal onverwacht bereikt Helen het bericht van het overlijden van haar grootvader en van de erfenis die hij haar nalaat. Op stel en sprong verlaat ze Boston en reist samen met haar tante Lucy naar Milton, waar `Warrens Point' staat, het landgoed dat zij vanaf dat moment haar eigendom mag noemen. Daar aangekomen blijkt echter, dat er iemand is die haar komst absoluut niet op prijs stelt; dit is haar neef Robert Warren, bijgenaamd 'de Satan' . Deze is er in het geheel niet mee ingenomen, dat hij de ijzermijnen met zijn nicht moet delen en het liefst zou hij haar willen terugsturen naar Boston. Doch Helen besluit ondanks alle tegenwerking te blijven...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 54
Schrijver Barbara Whitehead
Titel Een eenzame bruid
Oorspronkelijke titel The caretaker wife
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Tot grote verbazing van heel Linchenstershire neemt Miss Caroline Hill, die heimelijk reeds werd beschouwd als een oude vrijster, het huwelijksaanzoek van Luitenant Richard Welby aan. De lieden uit de betere kringen trekken misprijzend de mondhoeken neer. Welby's eerste vrouw, de betoverend mooie Lady Kitty, is immers nog geen maand geleden gestorven. Als de plicht Richard onmiddellijk weer naar zijn schip roept om zich tegen Napoleon ten strijde te trekken, ziet de tweede Mrs. Welby zich geplaatst tegenover de enorme taak om geheel alleen van het vervallen landgoed van haar echtgenoot weer een rendabel bedrijf te maken. Dat gaat haar overigens uitstekend af, maar wat zal geschieden als Richard weekeert? Hij is voor haar feitelijk nog een onbekende...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 53
Schrijver Judy Turner
Titel Liefde incognito
Oorspronkelijke titel Follow the drum
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Omdat Barbara Campion - een beeldschone, doch straatarme wees - zich niet door haar voogd tot een huwelijk wil laten dwingen, verlaat zij Engeland om op zoek te gaan naar Harry Kimberly, haar verloofde. Gekleed als een jongen sluit zij zich aan bij het leger van de Hertog van Wellington en maakt als staljongen de overtocht naar België. Wie schetst haar verbazing als Harry duidelijk laat merken geschokt te zijn door haar gedrag en niet van plan is haar als zijn vrouw te accepteren. Ze kan zich onmogelijk van haar vermomming ontdoen en als 'Bob, de staljongen' trekt ze door België, onder leiding van Kapitien Daniël Alleyn, de eerste man die een vage begeerte in haar opwekt!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 52
Schrijver Anne Madden
Titel Van geld en goed beroofd
Oorspronkelijke titel Stolen inheritance
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Nu het koningschap van Charles de Tweede hersteld is, lijkt zich een veelbelovende toekomst te openen voor Deborah Wyngarde en haar broer Philip. Opgetogen reist het tweetal naar Londen, in de hoop zich na jaren met hun vader te kunnen herenigen. Maar er wacht hun een bittere teleurstelling: op grove wijze worden broer en zuster op de hoogte gesteld van het feit dat hun vader reeds jaren terug is overleden. Bovendien is de baronie hun door een neef ontstolen. Vastbesloten hun erfrecht te doen gelden, besluiten zij materiaal te verzamelen om daarmee hun aanspraak op het erfgoed te bewijzen. Zij begeven zich daardoor op een uiterst gevaarlijk pad, waarbij hun redding uiteindelijk gelegen zal blijken in Deborah's ontmoeting met Graaf Charles van Mulgarth, de man die Philip zo wanhopig had willen mijden...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 51
Schrijver Patricia Ormsby
Titel Met driest geweld
Oorspronkelijke titel The elusive marriage
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het is welhaast overmijdelijk dat de fiere Miss Cherryanne Devenish in moeilijkheden geraakt, als zij haar intrede doet in de op roddelpraat beluste hogere kringen van het Engeland uit de Regency periode. Zelfs zij kan echter niet bevroeden onder welke bizarre omstandigheden zij kennis zal maken met de beruchte Markies van Shalford - hij stormt haar kamer in een afgelegen herberg binnen en schiet vandaar op een ontsnapte leeuwin! Na deze ontmoeting wil Miss Devenish niets liever dan het incident én de Markies uit haar gedachten bannen. Bovendien is zijn lot al verbonden met de rijke Honoria Winton. De omstandigheden brengen Cherryanne en hem echter voortdurend samen, en de hofmakerij van welke andere man ook verliest alle glans, als zij alleen maar aan de Markies denkt..


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 50
Schrijver Jane Wilby
Titel Een lieflijk menuet
Oorspronkelijke titel Eleanor and the Marquis
Genre Historische roman
Korte omschrijving

'Ik zal geen gehoor geven aan uw verzoek. Ik blijf hier en trouw met Hugh!' zegt Beatrix tot haar moeder Lady Doynsby. Deze verandert het verzoek in een bevel en zo gaat de mooie, blonde Beatrix tegen haar zin naar haar tante Lucy, Hertogin van Carandale, om nog dit seizoen haar intrede te doen in de Londense uitgaanswereld. Want, zo zegt haar moeder, dit seizoen zijn blondines populair! Eén verzoek van Beatrix wordt ingewilligd: ze mag haar nichte - de donkerharige domineesdochter Eleanor - meenemen. Voor Eleanor zal het niet zo eenvoudig zijn een goede echtgenoot te vinden, brunettes zijn immers dit jaar niet gewild...
Geheel tegen de verwachting in wordt Eleanor de populairste debutante, doordat de meest begeerde maar verstokte vrijgezel, Markies de Trouvaine, haar onder zijn hoede neemt. Is dit uit genegenheid voor Eleanor of voert hij slechts de opdracht der hertogin uit?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 49
Schrijver Valentina Luellen
Titel Een engel gelijk
Oorspronkelijke titel Maria Elena
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Maria Elena, de trotse dochter van de Spaanse Don Luis Choulqueras die aan het hof van Koningin Elizabeth verblijft, aanvaardt de overtocht naar Engeland om daar in het huwelijk te treden met de haar geheel onbekende Sir Thomas Wyndham. Gedurende de zeereis ziet Manuel, Maria's wrede halfbroer, tot zijn grote schrik het piratenschip 'Nemesis' snel naderbij komen. Manuel kent het schip èn de kapitein maar al te goed; hij weet met welk doel Kapitein Adam MacDonald op hen aanstuurt. Deze Schot heeft immers op het graf van zijn vader gezworen wraak te nemen op vader en zoon Choulqueras! Maria is zich van dit alles niet bewust. Zij denkt slechts aan haar aanstaande echtgenoot en tracht zich voor te stellen hoe hij eruitziet. Evenmin weet ze dat ze om politieke redenen wordt uitgehuwd aan een Engelsman! Ze is slechts een pion in het spel...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 48
Schrijver Emma Gayle
Titel Bedrieglijk spiegelbeeld
Oorspronkelijke titel Cousin Caroline
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Geheel onverwachts komt Caroline's vader te overlijden. Haar moeder - een exotische zangeres, beroemd in heel Frankrijk - hertrouwt binnen het jaar met een rijke graaf. De eenentwintige Caroline voelt zich geheel overbodig nu ze haar moeder niet langer hoeft te begeleiden. Haar achterneef Francis leest de huwelijksaankondiging in een Engelse krant en zendt Caroline een uitnodiging om bij hem en zijn mooie vrouw Arabella te komen wonen. De Française neemt de invitatie van haar jeugdliefde maar al te graag aan - op jonge leeftijd immers raakte ze op slag verliefd op de blonde Francis met zijn hemelsblauwe ogen. Met kloppend hart aanvaardt ze de reis per schip en stoomtrein naar het Engelse York. Zal haar wens in vervulling gaan, zal hij haar eindelijk opmerken - of is hij nog immer gelukkig met Arabella ......


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 47
Schrijver Gina Veronese
Titel Rijk der machten
Oorspronkelijke titel Marietta
Genre Historische roman
Korte omschrijving

`Nimmer zal ik mijn vrijheid opgeven,' zegt Mariëtta, de rijkste vrouw van Florence en een geziene gast aan het hof van Lorenzo de Medici. Ze is een beeldschoon meisje dat een ieders hart steelt, doch geen der hovelingen zet haar hart in vuur en vlam. Op zekere dag echter ziet ze Filippo — en hij haar! In hem vindt ze haars gelijke. Prins Filippo, slechts een kapitein in het leger van Hertog Lorenzo, is beroofd van geld en goed. Om Mariëtta te kunnen huwen, moet hij het paleis dat zijn vader met gokken heeft verspeeld, zien te heroveren — met gevaar voor eigen leven. Gelukkig verkeert zijn geliefde in goede handen in Florence, doch wie schetst zijn verbazing wanneer hij haar in de bergen aantreft in duel met een struikrover...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 46
Schrijver Janis Constant
Titel Met vliegend vaandel
Oorspronkelijke titel The rebel and the redcoat
Genre Historische roman
Korte omschrijving

`Ik heb opdracht u naar Londen te brengen, waar u terecht zult staan voor moord op één der officieren van Zijne Majesteit, de Koning van Engeland,' leest Kapitein James Ward voor.
Vlak nadat de opstandige Schotten — de Jacobieten — in het jaar 1745 door de Engelsen zijn verslagen, wordt Anstey Frazer gevangen genomen door de `Roodjassen'. Ze zal in Londen voor het gerecht moeten verschijnen en ze zal haar straf zeker niet ontlopen, zo voorspelt de arrogante kapitein. Geen van beiden weet wat hen tijdens de reis te wachten staat.
Een lange rit door voor de kapitein vijandig gebied: de Schotse Hooglanden. Vervolgens een lange tocht door Engeland; ditmaal voor Anstey vijandig gebied. Geen van beiden kan zijn haat voor de ander verbergen. De spanning groeit naarmate het reisdoel nadert — de sombere kerkers van de Tower...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 45
Schrijver Lois Mason
Titel Parel in goud
Oorspronkelijke titel Abigail's quest
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Abigail Wright verzorgt haar moeder zo goed ze kan, doch tevergeefs. De arme vrouw komt te overlijden zonder haar ega nog gezien te hebben. Deze is in het jaar 1862 naar Nieuw-Zeeland vertrokken om fortuin te maken, aangestoken als hij is door de goudkoorts. De familie hoort taal noch teken van hem. Abigail besluit hem op te sporen en hem te verzoeken zijn plaats als hoofd van het gezin weer in te nemen. Halverwege de reis wordt de postkoets overvallen door struikrovers, doch Abigail wordt gered door een kolonist, Rob Sinclair. Hij doet haar inzien dat een reis naar de kampen der gouddelvers een riskante onderneming is voor een vrouw alleen en stelt haar voor als zijn echtgenote haar onderzoek voort te zetten. Tot wie kan ze zich anders wenden dan tot haar redder in de nood? En zal deze vreemdeling in staat zijn haar te helpen bij haar speurtocht?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 44
Schrijver Julia Murray
Titel Een jonkvrouw van stavast
Oorspronkelijke titel Rosamund
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Sir Hugh Eavleigh aanvaardt, geheel tegen zijn zin, de uitnodiging van de Graaf van Carston. Hij weet reeds van tevoren dat het een onhandige poging is om de dochter van de graaf, Lady Rosamund Daviot, aan de man te brengen. Op weg naar het landgoed Daviot wordt Sir Hugh overvallen door struikrovers. Een der bandieten wordt ontmanteld en blijkt een charmante jonge vrouw te zijn die luistert naar de naam Rose. Doch wie schetst zijn verbazing wanneer op een nacht zijn gestolen uurwerk wordt teruggebracht: Rose en Rosamund blijken een en dezelfde...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 43
Schrijver Belinda Grey
Titel Gevederde bruidstooi
Oorspronkelijke titel Moon of laughing flame
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Deborah, een Engels meisje dat door vriendelijke Quakers is opgenomen, trekt samen met hen door het Wilde Westen van Amerika om het evangelie aan de Indianen te verkondigen. Bij een kreek ontmoet ze Adam de Bergspringer, een halfbloed. Zijn moeder was Ierse, zijn vader een Navajo-Indiaan. Wanneer maanden later de Quaker familie wordt vermoord door Ute-Indianen, weet zij te ontsnappen. Ze is bijna omgekomen van honger en dorst als ze Adam opnieuw tegenkomt. Om haar toekomst veilig te stellen, trouwt ze met hem. Ze wordt in de stam opgenomen, krijgt de naam `Lachende Vlam' en tracht zich aan te passen aan het leven van een gehoorzame squaw! Maar kunnen twee zo verschillende culturen samensmelten tot één?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 42
Schrijver Margaret Hope
Titel Ten langen leste
Oorspronkelijke titel The shadow Queen
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na de dood van haar grootvader is Kirsty geheel aan de genade van haar oom overgeleverd. Deze vertrouwt haar zonder blikken of blozen toe aan de zigeuner Dirk Farr, de vertrouweling van Koningin Maria Stuart. Zo belandt Kirsty aan het hof van de Koningin van Schotland, en reeds bij hun eerste ontmoeting blijkt dat Kirsty en de koningin elkanders evenbeeld zijn. Alras trekt Maria Stuart daar haar voordeel uit en laat Kirsty haar plaats innemen. Doch de rolwisseling is niet van gevaar ontbloot, zeker wanneer Kirsty de machtige aartsrivale van Maria Stuart - Elizabeth van Engeland - ontmoet. En welke rol speelt Dirk Farr in dit gevaarlijke spelletje?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 41
Schrijver Dinah Dean
Titel Ga keerwijs om
Oorspronkelijke titel The Ice King
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Bij het lezen van het testament van Gravin Tanya's oudtante, komt haar ten gehore dat haar erfenis uit slechts achtenzestig roebels bestaat. Door deze laatste wilsbeschikking ziet Tanya zich genoodzaakt gezelschapsdame te worden in het noordelijkste puntje van Rusland. Toch blijken er nog mensen te zijn die zich om haar bekommeren, en ze wordt uitgenodigd een seizoen in St. Petersburg door te brengen. Tijdens een bal ontmoet ze prins Nikolai Volkhov, die an het hof van Tsaar Alexander bekend staat als de 'winterkoning' wegens zijn gebrek aan belangstelling voor vrouwen. Waarom besteedt hij dan zoveel aandacht aan haar? Ze weet dat zijn aandacht niets te betekenen heeft. Waarom wordt ze dan toch verliefd op hem?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 40
Schrijver Lee Stafford
Titel In der minne geschikt
Oorspronkelijke titel Fountains of paradise
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na schipbreuk geleden te hebben, wordt zij door inboorlingen gevonden op het strand van India. Zo komt de Engelse Emily Hunter, een beeldschone jonge vrouw, in een Indiase harem tercht. Alras blijkt dat ze de zoon van de heerser, Prins Dara, moet vermaken. Zal ze ooit kans zien uit deze weelderige gevangenis te ontsnappen en terug te keren naar Engeland? Doch tot haar verbazing merkt ze na enige tijd dat ze van Prins Dara houdt. Dan breekt de revolutie uit! De Engelsen hebben de grootste moeite de opstand te onderdrukken, doch uiteindelijk gelukt het hen. Welk lot is Emily beschoren, nu blijkt dat de Engelsen haar vijanden zijn en zij toch ook niet in India thuishoort?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 39
Schrijver Ann Edgeworth
Titel Met rasse schreden
Oorspronkelijke titel Runaway maid
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Miss Robina Westerley weigert in te gaan op het aanzoek van de afstotende Sir Joseph Varley, de man die haar ouders voor haar hebben uitgekozen.
Robina wordt voor straf naar Schotland gestuurd, doch ze neemt het lot in eigen hand en vlucht naar haar vroegere kindermeisje. Wanneer ze daar echter aankomt, blijkt Nanny te zijn overleden.
Uiteindelijk treedt ze in dienst bij een vooraanstaande familie, en dat luidt een tijd vol perikelen in. Ettelijke malen wordt zij uit een benarde situatie gered door de trotse Sir Giles Gilmore.
Is dit louter toeval? Waarschijnlijk wel — hij staat immers op het punt in het huwelijk te treden met de rijke en beeldschone Miss Kimble!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 38
Schrijver Kate Buchan
Titel Met open vizier
Oorspronkelijke titel Black fox
Genre Historische roman
Korte omschrijving

In een eeuw van niet aflatende strijd en roekeloos geweld, dingen twee families naar de macht.
Isabel Douglas wordt uitgehuwelijkt aan Sir Duncan Crawfurd van Glencarnie - de Zwarte Vos - door niemand minder dan Koning James van Schotland. Het woord van de koning kan een verbintenis tot stand brengen, echter geen liefde. Een huweijk met de trotse, geheimzinnige Sir Duncan boezemt Isabel afkeer in. Ze houdt immers van haar neef Andrew - een zachtaardige man, een dichter - en ze wil deze liefde niet verloochenen. De Zwarte Vos ontdekt in Isabel een vastberadenheid die zich met de zijne kan meten, en in die wetenschap bindt hij de strijd met haar aan...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 37
Schrijver Lisa Montague
Titel Des keizers sieraad
Oorspronkelijke titel The emperor's jewel
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na zijn oog met welgevallen op Sophie de Fontenoy te hebben laten rusten, huwelijkt Napoleon Bonaparte haar uit aan zijn jongste generaal, Raoul St. Estèphe. Diens familie heeft echter ten tijde van de Franse Revolutie de hare te gronde gericht, en Sophie slaat de voorbereidingen voor haar huwelijk dan ook met een beklemd hart gade; ze walgt van de grove manieren van haar toekomstige echtgenoot. Als ze in het kasteel van de familie St. Estèphe de aantrekkelijke maar gewonde Engelse spion Edmund Apsley aantreft, is ze blij iets om handen te hebben. Ze doet haar best hem heimelijk het kasteel uit te smokkelen, het feit trotserend dat ze met argusogen wordt gadegeslagen door haar jaloerse verloofde. Het ziet er echter naar uit dat haar plannen verijdeld zullen worden...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 36
Schrijver Patricia Ormsby
Titel Steen des aanstoots
Oorspronkelijke titel Heir Presumptive
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na drie seizoenen in Londen te hebben doorgebracht, trekt de wonderschone erfgename, Miss Judith Hammerton, zich terug op haar 'buiten'. Ofschoon vele huwelijkskandidaten hun opwachting in haar huis te Londen hebben gemaakt, is er nimmer één bij Miss Judith in de smaak gevallen. Met smart wacht ze op Kapitien Rodney Nairn die, na vijf jaren in het buitenland te hebben vertoefd, zijn titel en erfenis komt opeisen.
Vele geheimen moeten worden ontsluierd vóór Rodney met recht de titel 'Graaf Quendon' mag voeren. Pas dan kan hij de vrouw van zijn dromen huwen...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 35
Schrijver Belinda Grey
Titel Met de handschoen gehuwd
Oorspronkelijke titel Sweet wind of morning
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Sir Piers Tregarron, een knappe, ambitieuze en welgestelde weduwnaar, is voor iedere jonge vrouw een zeer aantrekkelijke partij. Aan het hof van Koningin Elizabeth staat hij in hoog aanzien. Doch wanneer Catherine Benton hoort, dat zij door Sir Piers uitverkoren is, staat zij daar noch welgevallig, noch afkeurend tegenover. Het laat haar zelfs onverschillig dat Sir Piers - vanwege dringende bezigheden aan het Hof - zijn eigen huwelijksvoltrekking niet kan bijwonen!
De man aan wie Catherine haar hart heeft verpand, is immers dood! Geen wonder dat de attenties van haar ega haar koud laten. Is hun huwelijk niet nagenoeg tot mislukken gedoemd, wanneer ze verneemt dat haar geliefde misschien slechts dood gewaand is?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 34
Schrijver Jasmine Cresswell
Titel Van alle blaam gezuiverd
Oorspronkelijke titel The abducted heiress
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Georgina Thayne zal, wanneer zij huwt, een immens grote bruidsschat inbrengen. Met die wetenschap trachten Lord Thayne, haar voogd, en zijn eega haar tot een huwelijk met haar neef Frederick te dwingen.
Deze is gelukkig geenszins van plan zijn onaatrekkelijke en ietwat achterlijke nichtje te huwen, zodat Georgina's wanhopige comedie tot op heden vruchten heeft afgeworpen.
Doch wanneer de mysterieuze Markies van Graydon haar ontvoert is haar comedie tot falen gedoemd! Georgina belandt in Londen, alwaar zich vele intriges afspelen. Het lelijke eendje ontpopt zich als een schone zwaan en wordt hopeloos verliefd op de markies, doch ook Frederick toont eensklaps interesse...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 33
Schrijver Mary Kistler
Titel Ginder wacht de vrijheid
Oorspronkelijke titel The jarrah tree
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Geen enkele Engelse jongedame van goeden huize, hoe manmoedig ook, is in de veertiger jaren van de negentiende eeuw in staat geweest zonder begeleiding de overtocht naar Australië te overleven.
Wanneer Dorothea's verloofde op transport wordt gesteld naar de strafkolonie van Port Arthur, is ze vastbesloten hem naar dat land vol gevaren te volgen. Ze is zelfs zo wanhopig dat ze het aanbod van een verstandshuwelijk met Dokter Stephen aanneemt, zonder ook maar iets van de man af te weten.
Waarom heeft haar ongenaakbare echtgenoot de macht haar in verwarring te doen geraken? Waarom kan Dorothea haar gevoelens niet in goede banen leiden — waardoor ze zichzelf in gevaar brengt — terwijl haar verstand haar iets heel anders influistert?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 32
Schrijver Margaret Hope
Titel Tot de troon geroepen
Oorspronkelijke titel Hostage most royal
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De verbannen Prinses Anya wordt gesommeerd terug te keren naar haar geboorteland, Saxebrovnia, om daar als rechtmatige erfgename de troon te bestijgen. Plicht dwingt de Prinses haar leven in het bruisende Parijs op te geven en een onzekere toekomst tegemoet te gaan aan de zijde van een revolutionair man, de president van Saxebrovnia, die de eigenlijke macht in handen heeft! Gedurende de reis, die deels met de luxueuze Oriënt-Expres wordt afgelegd, moet de prinses haar officiële escorte, kolonel Zaro, wel accepteren, aangezien haar hele gevolg naar Parijs is teruggestuurd. Hoewel kolonel Zaro haar nagenoeg als een gevangene behandelt, voelt ze zich tegen wil en dankt tot deze meedogenloze man aangetrokken...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 31
Schrijver Ann Hulme
Titel In arren moede
Oorspronkelijke titel A poor relation
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na het plotselinge heengaan van kapitein Burnham, blijft zijn enig kind Isabella alleen en onbemiddeld achter. Haar enige toevlucht zijn een verre oom en tante, Lord en Lady Hursley, die zo genadig zijn hun arme nichtje in huis op te nemen.
Een erfenis van louter speelschulden, een opvoeding die te wensen overlaat én de wedijver van haar rijke, verwende nichtjes maken de kans op een geschikte echtgenoot uiterst klein. Geheel onverwacht trekt de roodharige Isabella de aandacht van een fel begeerde vrijgezel, Jerome Hansford. Daarmee laait de strijd tussen nicht Augusta en Isabella hoog op.
Zal de liefde het winnen van de regels die het Regententijdperk beheersen, of zullen rijkdom, opvoeding en bovenal Lady Hursley te veel gewicht in de schaal leggen?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 30
Schrijver Valentina Luellen
Titel Op het scherp van de snede
Oorspronkelijke titel A pride of MacDonalds
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Na twee jaren in Londen te hebben vertoefd, keert Maura MacDonald terug naar haar geboortestreek - de woelige Schotse Hooglanden.
Wanneer de gewonde Niall Campbell haar slaapvertrek binnendringt, dwingt hij Maura met het zwaard op de keel hem onderdak te verschaffen, waardoor zij onmiddellijk weer betrokken wordt in de nooit aflatende strijd tussen de Campbells en de MacDonalds.
Hoe kan zij een Campbell vertrouwen, een naam die angst en haat bij haar oproept! Maar waarom kan ze er dan niet toe koemen deze man aan haar wraakzuchtige broeder uit te leveren? Tot haar afgrijzen beseft Maura dat er een zekere band tussen haar en deze rijzige, donkere Campbell is gegroeid; een band die steeds moeilijker te verbreken is...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 29
Schrijver Belinda Grey
Titel Met het lot verweven
Oorspronkelijke titel Loom of love
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Jeremy Millroyd wantrouwt alle vrouwen; Betsy Arnold daarentegen veracht alle welgestelde eigenaars van grote fabrieken, waartoe zij ook de weeffabriek van de familie Millroyd rekent. Desondanks treedt zij als gezelschapsdame bij deze familie in dienst. Een positie die echter slechts dient als dekmantel voor de ware reden van haar komst: het voltooien van het werk van haar overleden vader – een onderzoek naar de laakbare omstandigheden waaronder de arbeiders ten tijde van de industriële revolutie der negentiende eeuw werken.
Zal de schier onoplosbare tegenstelling tussen Betsy en Jeremy ooit uit de weg geruimd kunnen worden? Wanneer het lot middels de vijanden van de Millroyds ingrijpt, ziet Betsy al haar idealen verwezenlijkt ...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 28
Schrijver Julia Murray
Titel Een keten van smaragd
Oorspronkelijke titel Wed for a wager
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Als de markies van Veryan, de weerspannige erfgenaam van een hertogdom, op zekere dag in november zijn club verlaat, is hij geenszins voornemens Katherine Sherreden ten huwelijk te vragen. Het is een feit dat hij zijn grootvader, de Hertog van Clayre, beloofd heeft een geregeld leven te gaan leiden en een huwelijkspartner te zoeken - hij heeft zelfs besloten een punt te zetten achter zijn verhouding met de verrukkelijke Elizabeth. Ware het niet dat Elizabeth zèlf hem op haar schoonzuster Katherine had geattendeerd, dan zou hij zich diens bestaan niet eens herinnerd hebben! Hoe kan hij nu een vrouw het hof maken zoals het een heer betaamt, wanneer zijn voornaamste motief voor dit huwelijk een weddenschap is?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 27
Schrijver Julia Herbert
Titel Met loven en bieden
Oorspronkelijke titel Bond-woman
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het leven als lijfeigene op de tabaksvelden in de Nieuwe Wereld is welhaast ondraaglijk zwaar. Toch heeft Verity gekozen voor een dergelijk leven in de Britse kolonie Virginia. Ze had weliswaar weinig keus; het enige alternatief was haar doodvonnis, na in het harde zeventiende-eeuwse Londen ten onrechte van diefstal te zijn beschuldigd.
Als zij eenmaal op de kade van Jamestown als een stuk vee is verkocht, wachten haar zeven lange jaren als lijfeigene van Gray Garnett, de eigenaar van de Endeavour-plantage. Gray is ervan overtuigd dat zij een misdadigster is en behandelt haar ook als zodanig. Hoe kan Verity haar zelfrespect behouden, wanneer de man wiens eigendom zij is óók haar hart dreigt te veroveren?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 26
Schrijver Gina Veronese
Titel Een duivels steekspel
Oorspronkelijke titel The serpent's tooth
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Hoe zou enkel en alleen onschuld in staat kunnen zijn Lucia te redden van de dood - of van een lot dat nog veel erger is?
Nadat ze is ontvoerd uit haar geboortedorp in de omgeving van Rome, belandt Lucia in een wereld van gekonkel en kuiperijen, een wereld waarin angst en corruptie hand in hand gaan. Zij is niet meer dan een werktuig in de handen van de genadeloze Lucrezia Borgia, die gezworen heeft zich te ontdoen van dit boerenmeisje, wier schoonheid en onschuld het hart hebben geroerd van de man die zelf begeert.
Hoe kan Carlo echter Lucia helpen ontsnappen uit de klauwen van de Borgia's, wanneer hij voortdurend heen en weer wordt geslingerd tussen gevoelens van oprechte liefde en de wens zijn eigen leven te redden?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 25
Schrijver Pamela Bennetts
Titel Hof van berog
Oorspronkelijke titel Dear lover England
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De mooie en welgestelde Damaris Wyngarde wordt uitverkoren tot hofdame van Konigin Elizabeth. Al spoedig echter blijkt het leven aan het hof niet zo aangenaam te zijn als ze verwacht had. De Koningin lijkt in tweestrijd te verkeren - zij moet kiezen tussen haar plicht en haar liefde voor Lord Dudley. Ook al is de liefde van een man als Hugh Saville voor Damaris nog zo toegewijd, deze raakt volledig op de achtergrond vergeleken bij wat zij voelt voor de imponerende Lord Randal Cavendish, ofschoon deze niets dan minachting voor haar voelt! Wanneer onder mysterieuze omstandigheden haar gezondheid - en zelfs haar leven - wordt bedreigdt, verdenkt ze Lord Canvendish ervan daar de hand in te hebben....


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 24
Schrijver Jane Wilby
Titel De glans van satijn
Oorspronkelijke titel Man of consequence
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Als er ten lange leste een einde komt aan hun gedwongen verblijf op het weinig afleiding biedende landgoed van hun oudoom, vertrekken Elizabeth Alveton en haar broer Henry vol verwachting naar Londen. Waar zij beiden naar streven is succes in de Londense uitgaanswereld.
Hun tamelijk dubieuze levenswandel valt echter geenszins in de smaak bij de strenge Graaf van Granden - de man die bij testament benoemd is tot voogd van de beide jongelieden. Hoewel hij aanvankelijk weinig voelt voor deze verantwoordelijke taak, dwingt hun gedrag hem uiteindelijk toch de voogdij op zich te nemen. Elizabeth komt alras in opstand tegen zijn gezag, maar rebellie tegen een dergelijk invloedrijk persoon heeft weinig kans van slagen!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 23
Schrijver Dinah Dean
Titel Met gezwinde spoed
Oorspronkelijke titel Flight from the eagle
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Aan het hoofd van een trieste stoet gewonde soldaten, trekt Majoor Lev Orlov over het Russische platteland, op de vlucht voor Napoleons leger. In een verlaten herberg, die hij als nachtkwartier heeft uitgekozen, treffen zij de daar eveneens beschutting zoekende Gravin Irina Barova. Het lot van een vrouw, hoe hulpeloos zij ook is, heeft in wezen weinig te betekenen in verhouding met de haast, die Majoor Orlov moet maken om Napoleon vóór te blijven en met zijn manschappen veilig en wel de stad Kaluga te bereiken. Maar hoe kan hij de vriendelijke Irina aan haar lot overlaten?
Als hij haar ten slotte, zij het onwillig, zijn bescherming aanbiedt, beseft hij heel goed een stap te hebben gedaan, die zijn hele toekomst kan beïnvloeden tenzij de Fransen hen alsnog de pas afsnijden...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 22
Schrijver Patricia Ormsby
Titel Ridder zonder vrees
Oorspronkelijke titel Set to partners
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Als Julien Revel, Graaf van Clandon - een der meest begerenswaardige vrijgezellen van Engeland - enkele jaren na zijn terugkeer van de strijd tegen Napoleon besluit een echtgenote te zoeken, blijkt dat minder eenvoudig dan hij had gedacht. Zijn eerste keuze valt op de jongste dochter van Lady Ralston. Tot zijn verbijstering wijst deze dame zijn aanzoek echter van de hand en roept in plaats daarvan zijn hulp in om haar oudste dochter, Charlotte, ertoe te bewegen haar verloving met Lord Braybridge te verbreken - een heerschap van twijfelachtige reputatie.
De daaruit voortvloeiende complicaties worden des te ingewikkelder door de uitwerking van Juliens charme op een grote schare jongedames. Misverstanden, een ernstig ongeluk en zelfs een aanslag op zijn leven, dat alles is Juliens lot voordat hij uiteindelijk in staat is zijn geliefde naar het altaar te voeren...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 21
Schrijver Margaret Rome
Titel Met de degen beslecht
Oorspronkelijke titel Maid of the border
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Elizabeth van Kinmont is opgegroeid temidden van de wegens hun stoutmoedigheid beruchte Schotse grensbewoners, die al eeuwenlang in onmin leven met de Engelsen. Zij kan dan ook beter paardrijden, jagen en schieten dan menig man. Niets in haar opvoeding heeft haar echter voorbereid op de schok die zij krijgt als zij door de gehate Engelsen gevangen wordt genomen. Zij verwacht te worden bedreigd en vernederd, maar in plaats daarvan wordt haar het hof gemaakt door Sir Rollo, de verguisde afgezant van de Koningin van Engeland.
Een lafhartige fat, heeft ze hem eens genoemd. Toch moet Elizabeth al snel erkennen, dat onder die schitterende kledij en hoffelijke manieren een man schuilgaat, die moedig en mannelijker is dan wie van haar landgenoten ook...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 20
Schrijver Shirley Grey
Titel Als de jachthoorns schallen
Oorspronkelijke titel The crescent moon
Genre Historische roman
Korte omschrijving

'Heb lief wie je maar wilt, doch zorg ervoor dat je een goed huwelijk sluit,' luidt het advies aan de jonge en mooie Perpetua Carey - gezelschapsdame van de legendarische Diane de Poitiers, die door haar toewijding voor Koning Hendrik de Tweede van Frankrijk zich de eeuwige haat van Koningin Catharina op de hals heeft gehaald.
Maar hoe kan Perpetua toestemmen in een huwelijk met een al wat oudere graaf en daarmee afstand doen van haar geliefde jeugdvriend Gaston Duval? Er is echter nog een vrouw die van Gaston houdt, een vrouw door wier jaloezie hij nauw betrokken raakt bij de levens van Diane de Poitiers, de kwaadaardige Catharina en zelfs de koning! Als er hoe langer hoe meer gevaar dreigt, weet Perpetua niet of zij de raad van haar meesteres moet opvolgen of dat zij moet toegeven aan de dringende roep van haar hart...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 19
Schrijver Eileen Jackson
Titel Een dag respijt
Oorspronkelijke titel Lord Rivington's Lady
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Het gedrag van Lord Alexander Rivington tijdens zijn allereerste ontmoeting met Georgina Havard is bepaald niet ridderlijk te noemen. Ten overstaan van de voltallige elite van Londen steekt hij de draak met Georgina's denkbeelden over de rechten van de vrouw, die weliswaar ietwat onconventioneel zijn in de negentiende eeuw, maar waar zij met heel haar hart achter staat. Daar blijft het echter niet bij - hij bezorgt haar geliefde broer een fiks pak ransel, krijgt haar hele familie financieel in zijn macht en vraagt daarna, zonder zelfs maar een poging te doen om zijn schandelijke relatie met een vrouwelijke ondergeschikte te ontkennen, Georgina ten huwelijk!
Georgina heeft genoeg reden om de onmogelijke en egoïstische Lord Rivington te verachten. Ze zweert dat niets ter wereld haar ertoe kan bewegen aan de wensen van deze man tegemoet te komen...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 18
Schrijver Margaret Hope
Titel Voor immer geronseld
Oorspronkelijke titel The Queen's Captain
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Beth Howard is veel te eigenzinnig om zich zonder protest te laten dwingen tot een huwelijk met een man, die niet eens de moeite heeft genomen om kennis te komen maken met zijn aanstaande bruid - al is die man ook de invloedrijke Kapitein James Danyell! Verkleed als jongen, vlucht ze te paard zo ver mogelijk van huis. Helaas valt ze onderweg in de handen van een stel ronselaars en op het moment dat ze weer bijkomt, bevindt ze zich aan boord van een schip dat behoort tot de Vloot van Koningin Elizabeth.
Beth is ten einde raad als blijkt dat zij is uitgekozen tot persoonlijke bediende van Kapitein Danyell - de man die zij juist heeft getracht te ontlopen! Temidden van het geweld van de zeeslag tegen de Spaanse Armada kan Beth niet anders dan zijn moed bewonderen. Als de storm op zee voorbij is, woedt er een ware storm in haar hart...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 17
Schrijver Belinda Grey
Titel De wedde der liefde
Oorspronkelijke titel The passionate puritan
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De troonsbestijging van Karel Stuart stelt de koningsgezinde Paget Delaney eindelijk in staat uit zijn ballingschap in Frankrijk terug te keren naar Delaney Court, zijn ouderlijk huis en erfdeel. Hij gaat dan op zoek naar een vrouw en een meesteres voor dit huis. Noch haar principes, noch haar verloving met een andere man, noch haar diepe haat jegens hem – niets schijnt Paget te kunnen afbrengen van een huwelijk met zijn nicht Abigail, de dochter van een ware Puritein.
En Abigail kan, naar het schijnt, niets doen tegen de aantrekkingskracht die Paget ondanks alles op haar uitoefent. De ontdekking van het ware, hardvochtige motief achter dit huwelijk – een weddenschap dat hij haar liefde zal weten te winnen – komt voor Abigail bijna te laat. Of is het al te laat? Paget brengt immers al zijn tijd door bij de beeldschone, frivole huishoudster...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 16
Schrijver Polly Meyrick
Titel Met euvele moed
Oorspronkelijke titel The damask rose
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Aan Isabelle Harrowby's nederige positie als gouvernante in Lancashire komt een welkom einde, als haar welgestelde oom Joshua haar onverwacht uitnodigt bij hem in Londen te komen wonen.
Isabelle beschouwt zichzelf als veel te lang voor een vrouw en bepaald niet knap - een mening die er zeker niet toe bijdraagt haar over haar verlegenheid en gebrek aan zelfvertrouwen heen te helpen. De Markies van Dale denkt daar kennelijk heel anders over; hij raakt volledig van de kaart bij het zien van Isabelle's violetblauwe ogen. Door zijn aandacht worden alle blikken plots op Isabelle gericht. Er wordt hevig gespeculeerd over een eventuele verbintenis tussen hen beide, hoewel niet door Isabelle zelf. Zij weet immers dat de Markies in het geheim verloofd is met de beeldschone en zeer wereldse Caroline Barford!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 15
Schrijver Valentina Luellen
Titel Alles op een kaart
Oorspronkelijke titel Gambler's prize
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Babette St. Clair had eigenlijk wel kunnen weten dat er iemand door haar vermomming heen zal kijken wanneer zij - tegen de uitdrukkelijke wens van haar vader in - gemaskerd en als zigeunerin verkleed het jaarlijkse carnavalsbal bijwoont. Helaas blijkt die iemand niemand minder te zijn dan de beroepsgokker Grant Tyler. Grant is aanvankelijk echter niet van zins voordeel uit die ontdekking te trekken - totdat zijn liefde voor Babette omslaat in woeste haat. En dat geschiedt op de dag waarop Babette hem zonder één woord van uitleg in de steek laat en met de meedogenloze Ralph Weldon in het huwelijk treedt. Grant weet niet dat zij vanwege een sinister familiegeheim tot dit huwelijk gedwongen is. Hij wordt trouwens volledig in beslag genomen door de gedachte aan wraak op haar bedrog. Op een dag zal hij haar, ten overstaan van de voltallige elite van New Orleans, zo diep vernederen als maar enigszins mogelijk is.


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 14
Schrijver Lisa Montague
Titel Koerier in de duisternis
Oorspronkelijke titel Lady of darkness
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Als de mooie Serena Apsley gevraagd wordt een geheime missie te vervullen ter bescherming van haar vaderland tegen de dreigende invasie van Napoleon, stemt ze gaarne toe. Ze is per slot erg vaderlandslievend en bovendien is ze bereid elke gelegenheid - hoeveel gevaar daar ook aan verbonden is - aan te grijpen teneinde aan de ongewenste attenties van de weerzinwekkende Lord Orford te ontkomen.
Serena vertrekt, met een verzegelde en goed verstopte brief, naar het huis van een oude schoolvriendin en de afgelegen moeraslanden van Romney. Onderweg wordt haar koets overvallen door een geheimzinnige figuur, die in de wijde omgeving wordt aangeduid met de naam 'Duisternis'. Een struikrover die haar protesten smoort met kussen - kussen die haar volledig van streek maken. Hoe is het immers mogelijk dat de omhelzing van een zo verfoeilijke schurk gevoelens opwekt, die Serena doen denken aan de keren dat zij in de armen lag van haar aanbeden jeugdliefde?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 13
Schrijver Julia Herbert
Titel Achter sluiers verborgen
Oorspronkelijke titel Prisoner of the harem
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Felicity Broadhurst's aangename leventje in het zeer levendige Napels van 1793 wordt ruw verstoord door het bericht dat haar nichtje Rosanna plannen beraamt om er in het geheim vandoor te gaan met een kunstenaar van slechte reputatie. Haar bezorgdheid daarover valt echter geheel in het niet bij haar angst, wanneer deze plannen mislukken en beide meisjes in plaats daarvan worden ontvoerd door Barbarijse zeerovers. Aan boord van hun piratenschip wordt hen medegedeeld dat zij onderweg zijn naar Algiers, waar men hen als slavinnen aan de Bey wil verkopen. In de onheilspellende, maar wel uiterst weelderige sfeer van een harem wachten zij, als gevangenen, wanhopig op het losgeld dat hen zal vrijkopen. Er is wel iemand die hen mogelijk zou kunnen helpen – de knappe soldaat André de Reudon. Maar is hij werkelijk een vriend of van allen juist de meest laaghartige verrader?


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 12
Schrijver Judith Stewart
Titel Met geheven zwaard
Oorspronkelijke titel The laird's French bride
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Teneinde een schuld in te lossen wordt Catherine du Plas door haar listige en zeer wilskrachtige grootmoeder - de Hertogin van Saulney - uitgehuwelijkt. Met een gebroken hart neemt ze afscheid van haar geliefde Bernard en vertrekt samen met haar echtgenoot per zeilschip naar zijn afgelegen kasteel in Schotland.
De hartstochtelijke, maar liefdeloze verlangens van de woeste Michael MacGregor kwellen zijn mooie bruid met de dag meer. In haar wanhoop besluit zij terug te keren naar Frankrijk en naar Bernard, daarbij volledig negerend hoe gevaarlijk de situatie daar door de onlangs uitgebroken Revolutie is. Het gevolg hiervan is dat Michael, die pas na haar vertrek beseft hoezeer hij Catherine nodig heeft, een poging op leven en dood waagt om haar te redden uit de klauwen van de oproerlingen, die het kasteel in Normandië belegeren...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 11
Schrijver Patricia Ormsby
Titel Sluw als een vos
Oorspronkelijke titel Joanna
Genre Historische roman
Korte omschrijving

In gezelschap van Lady Kilmoyne en haar nichtje Mollie vertrekt Joanna Musgrave vol verwachting uit Dublin. Hun reisdoel is het verre Londen, waar zij het 'Seizoen' willen bijwonen. Van de vele mannen aan wie Joanna daar wordt voorgesteld, is Graaf Rupert Albury degene tot wie zij zich het meest voelt aangetrokken – onweerstaanbaar zelfs! Hun groeiende vriendschap wordt plots verstoord door de komst van Lord Inchmann, bijgenaamd De Rode Vos, die haar vanuit Ierland is nagereisd. Hij is Joanna's meest hardnekkige en reeds vele malen afgewezen aanbidder en hij dreigt nu elke man te doden, die een poging doet zijn plannen met haar te dwarsbomen. Een situatie die onvermijdelijk lijkt te resulteren in een duel – een duel waarin moet worden uitgemaakt aan wie Joanna haar hand zal schenken...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 10
Schrijver Marguerite Bell
Titel Een levenslang duel
Oorspronkelijke titel The devil's daughter
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De nederige positie die zij bekleedt als gouvernante van de drie verwaarloosde pupillen van de Markies van Capel weerhoudt Harriet Yorke er niet van om de Markies eens duidelijk onder ogen te brengen dat hij de verantwoordelijkheid voor deze kinderen draagt. Men noemt haar niet voor niets de 'dochter van de duivel'; zij weet dan ook de euvele moed op te brengen om hem te bezoeken in zijn Londense huis - en wel juist als hij op het punt staat een gevaarlijk duel uit te vechten. De tussenkomst van de opvliegende Harriet heeft bijna zijn dood ten gevolge!
Omdat Harriet zich diep schuldig voelt verpleegt zij de gewonde Markies, hopend door haar toegewijde zorgen zijn hart te winnen. Maar andere mannen schijnen veel gemakkelijker te vallen voor de charmmes van de roodharige Harriet dan haar koppige patiënt. Is jaloezie daarop misschien het antwoord? Uiteindelijk is Lord Bruce maar al te graag bereid haar het hof te maken en hij bevindt zich altijd wel in haar buurt...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 9
Schrijver Julia Murray
Titel Als het masker valt
Oorspronkelijke titel The notorious Lady May
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Nadat Kapitein Paul Harbury tijdens de oorlog in Spanje gewond is geraakt, besluit hij het leger vaarwel te zeggen en naar Engeland terug te keren. Daar heeft hij een nogal stormachtige ontmoeting met de mooie, maar bijzonder koppige en eigenzinnige Lady Corinna Somerville, zonder dat hij de gelegenheid krijgt om achter haar naam te komen.
Op een gemaskerd bal in Londen raakt hij nog dieper nog van haar onder de indruk, als hem abusievelijk wordt verteld dat zij de beruchte Lady May is - de meest omstreden persoonlijkheid van de Londense uitgaanswereld. Lady Corinna laat hem welbewust in die waan en slaagt er daardoor in zijn aandacht te blijven trekken - totdat Kapitein Harbury wordt uitgedaagd tot een duel door de aanbidder van de werkelijke Lady May!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 8
Schrijver Valentina Luellen
Titel De mantel der liefde
Oorspronkelijke titel Madelon
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Spanje wordt in de tijd van El Cid verscheurd door de bittere twist tussen Christenen en Moren. Madelon del Rivas Y Montevides en haar broer Paco zijn te paard dwars door dit gevaarlijke land op weg naar het Hof van Koning Alfonso, als zij door Moren worden overvallen. Zij zijn aan hun genade overgeleverd en de beeldschone Madelon vreest het vooruitzicht, net als zovelen voor haar, door haar overweldigers op de slavenmarkt te worden verkocht.
Maar onverwacht is hun redding nabij - in de persoon van Valentin de Maratin, de arrogante en onweerstaanbare Heerser der Adelaars. Madelon verkeert echter ook nu in een uiterst hachelijke situatie, want Valentin is haar broers gezworen vijand, zijn hardnekkigste tegenstander aan een hof vol intriges...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 7
Schrijver Frances Lang
Titel Een vreemdeling aan de poort
Oorspronkelijke titel Stranger at the gate
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Clemence de Frainville heeft haar broer Edouard in geen tien jaar gezien - niet sinds hij op vijftienjarige leeftijd als Hugenoot werd verbannen naar Holland. Is het daarom niet begrijpelijk dat zij Edouard niet herkent, als hij volkomen onverwacht aan de poort van het Château de Frainville verschijnt?
Clence maakt zich aanvankelijk zorgen om het risico dat zijn verblijf in Frankrijk met zich meebrengt, maar haar bezorgdheid slaat om in woede wanneer haar broer om duistere redenen weigert de knappe en charmante Armand d'Aincourt als haar verloofde te accepteren. Het web van intriges lijkt zich te sluiten met de komst van de geheimzinnige Markies de Virville. Hij onthult enkele onverwikkelijke feiten omtrent Edouard en biedt aan om de razende Clemence met haar versmade verloofde te herenigen. Ze heeft er op dat moment nog geen flauw vermoeden van dat hij een veel grotere bedreiging vormt dan haar broer...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 6
Schrijver Marguerite Bell
Titel Een roos voor een smaragd
Oorspronkelijke titel A rose for danger
Genre Historische roman
Korte omschrijving

De eenzame wegen rond Canterbury worden onveilig gemaakt door een in het zwart geklede ridder op een zwart paard. Een ridder die de dames galant een roos aanbiedt nadat hij hen van hun kostbare juwelen heeft beroofd en daar mee de bijnaam 'Rozenridder' heeft verworven.
In deze gevaarlijke streek zullen de rijke erfgename Juliet Ware en haar tante de zomer doorbrengen - op Whitehurst Priory, het landgoed van Sir Nicholas Childe. Als is deze knappe jonge edelman nog zo'n aantrekkelijke partij, Juliet voelt zich veel sterker aangetrokken tot de geheimzinnige Stephen Torne. Maar wat heeft deze Stephen Torne toch te zoeken in dit afgelegen dorp en waarom is hij in het hartje van de zomer zo somber gekleed? Juist als Juliet gelooft achter de identiteit van de genadeloze 'Rozenridder' te zijn gekomen, ontdekt zij een afgesloten deur in een vervallen ruïne en wordt het mysterie eens zo groot...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 5
Schrijver Julia Herbert
Titel Jacht naar fortuin
Oorspronkelijke titel The fortune hunter
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Is de elegante en knappe advocaat Jeffrey Maldon, die zo toevallig in het leven van Amy - de dochter van de rijke rechter George Tyrell - verschijnt, werkelijk niet meer dan een fortuinjager? Alleen hij blijkt bereid Amy's vader te verdedigen tegen de beschuldiging van moord die op touw is gezet door de smokkelaarsbende uit de naburige havenplaats Poole Harbour.
Als Amy haar vader in de gevangenis van Winchester wil bezoeken, wordt haar reiskoets omsingeld door een joelende en boosaardige menigte. Net op tijd wordt ze gered door Jeffrey Maldon, bij wie ze sindsdien meer en meer steun zoekt. En als de smokkelaars ook hem te pakken krijgen, raakt Amy betrokken bij een angstaanjagende wedren om de bendeleden te slim af te zijn - een wanhopige poging om het leven van haar fortuinjager te redden!


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 4
Schrijver Valentina Luellen
Titel Vergif of vergiffenis
Oorspronkelijke titel Francesca
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Om haar broer van een wisse dood te redden is Francesca wel gedwongen tot een huwelijk met Raoul de Sebastini, een uitermate aantrekkelijke huursoldaat uit Rome. Te laat komt ze er achter dat hij een halfbroer is van de machtige en gevreesde Cesare Borgia. Raoul is dus óók een Borgia - de in het Europa van de Middeleeuwen zo geduchte familie. Zal Francesca's huwelijk haar beschermen tegen hun verraad of zal ook zij hun slachtoffer worden en een vergiftigingsdood sterven? Eén voor één verdwijnen haar familieleden op raadselachtige wijze - totdat er voor Francesca niets anders opzit dan zich te verlaten op de man die zij het minst vertrouwt, maar die haar het meest aantrekt - haar echtgenoot...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 3
Schrijver Judith Polley
Titel De schaduw van de koning
Oorspronkelijke titel The King's shadow
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Katherine Ashley heeft het gevoel dat haar leven geen waarde meer heeft, als haar verloofde - aan de zijde van de aanhangers van Cromwell - gedood wordt in de slag bij Worcester. Haar enige levensdoel vanaf dat moment is wraak te nemen op de man die schuld heeft aan zijn dood - de stoutmoedige koningsgezinde kapitein Sir Justin Douglas, beter bekend als de Schaduw van de Koning. Maar als zij onverwacht oog in oog staat met Sir Justin, neemt er een vreemde onzekerheid bezit van haar hart. Zij is plotseling gevangen in een onheilspellend web van intriges en het meest mysterieuze daarbij is dat Justin zich voortdurend midden in dat web bevindt. Zal Katherine er ooit in slagen daaruit te ontsnappen? Ze is er trouwens niet eens meer zeker van of ze dat wel zo graag wil - en ook twijfelt ze eraan of haar wraak uiteindelijk wel zoet zal smaken...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 2
Schrijver Julia Herbert
Titel Galop naar de vrijheid
Oorspronkelijke titel The runaways
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Op weg naar Bristol wordt Georgina White ontvoerd door de invloedrijke Hertog van Quinton. En wat hij van plan is met zijn beeldschone gevangene is niet bepaald eervol te noemen. Georgina is echter een meisje met pit dat zich niet zonder meer bij haar lot neerlegt. Tijdens een rustpauze bij een herberg is slechts één smekende blik van Georgina vanuit het rijtuig voldoend om Richard Barr tot een reddingspoging aan te zetten. Hij slaagt daarin, maar zal hij er ook in slagen de eigenzinnige Georgina veilig naar Bristol te brengen? Samen vluchten zij te paard over het platteland, de woedende hertog op hun hielen. Zullen zij hem weten af te schudden of zal één van zijn gehuurde spionnen hen toch te vlug af zijn? Naarmate het net zich nauwer om hen sluit nemen hun gevoelens voor elkaar allengs een zeer verrassende wending...


Nummer Bouquet Reeks Historische Roman 1
Schrijver Judith Polley
Titel Het geheim van Val Verde
Oorspronkelijke titel The secret of Val Verde
Genre Historische roman
Korte omschrijving

Antoinette Dubec reist van haar geboorteland Frankrijk naar het door oorlogen verscheurde Mexico van 1866 en wordt daar meteen na haar aankomst op de hoogte gebracht van de dood van haar vader, een generaal in het Franse leger.
Wie is toch die onstuimige Mexicaanse majoor die haar dit droevige nieuws vertelt? Waarom behandelt hij haar zo koel en onpersoonlijk? Tegen zijn raad in besluit Antoinette in Mexico te blijven om achter de ware toedracht van haar vaders dood te komen en hem te wreken. Allengs raakt zij daarbij meer en meer betrokken bij deze fascinerende majoor Ramon Chavez, bij het mysterie rond de amulet die altijd om zijn nek hangt en bij de vrouw die het hem gegeven heeft. Antoinette's nasporingen leiden tot avontuur, gevaar, intrige, jaloezie en hartstocht... en zelfs tot gevangenschap, voor haar vaders dood tenslotte is gewroken!

Home | Harlequin