Romans koop je bij Bol


De Love Swept reeks werd uitgegeven door uitgeverij De Vrijbuiter van 1985 tot 1996. Er zijn in totaal 536 verhalen verschenen en een niet genummerde speciale uitgave, dit boek vindt u terug onderaan de eerste pagina. Binnen deze serie zijn diverse dubbele titels verschenen.
'Loveswept sleept u mee in een golf van hartstocht' is de slogan die je op de boeken terugvindt. En ook: 'Geschreven voor de moderne vrouw van vandaag. In een romantisch decor voeren spanning, intriges, hartstocht en emoties naar echte liefde.' In hun tijd waren deze verhalen wel succesvol, maar de concurrentie van de immens populaire Bouquet reeks bleek te groot.
Deze boekenserie was een opstapje voor diverse bestseller auteurs zoals Janet Evanovich, Iris Johansen, Deborah Smith, Tami Hoag, Kay Hooper en Sandra Brown. Deze schrijfsters hebben al lang hun plek veroverd in onze boekenkast.
Er verschenen een 35-tal Love Swept The Best of..., deze bevatten telkens 'Twee sucessvolle Loveswept verhalen', deze zijn reeds eerder verschenen verhalen.
Ook zijn er een 60-tal omnibussen verschenen met telkens 'Drie succesvolle romans in één verzamelband', van sommige omnibussen zijn meerdere versies verschenen, wel telkens met hetzelfde nummer en omslag, maar toch andere verhalen bevatten.

Om deze lijst te kunnen samenstellen heb ik heel wat uren op rommelmarkten en in tweedehandswinkels doorgebracht, mijn zoektocht was heel succesvol. Ook dankzij een vriendin die me meerdere scans bezorgde. Maar zoals je kan zien ontbreken er in onze lijst nog meerdere boeken. Moest je zelf zo'n ontbrekend nummer hebben, zouden we het zeer op prijs stellen moest je ons een scan van de voor- en achterkant van het boek kunnen bezorgen zodat we deze lijst verder kunnen aanvullen. Dat kan via e-mail of via onze facebookpagina.

Als een boek deel uitmaakt van een serie staat er een * naast het nummer. Je vindt de reeks en eventuele andere boeken van de auteur terug op de schrijfsterpagina's in de Boekenkast en in de Candlelight afdeling van onze website

Nummer Love Swept 400
Schrijver Joan J. Domning
Titel Hoge bergen, diepe dalen
Oorspronkelijke titel Stormy's man
Genre Roman
Korte omschrijving

Met zijn imposante, atletische gestalte mocht de blonde, gebruinde Cass Starbaugh er beslist wezen. Gayle Stromm, een kordate verpleegster die zich door haar lengte altijd tamelijk onhandig voelde in mannelijk gezelschap, vond hem in elk geval onweerstaanbaar. Ze was alleen maar naar Biterroot Valley gegaan om de nachtmerrie van haar werk te ontvluchten, maar de zorg voor deze aantrekkelijke, gewonde bergbeklimmer met zijn ondeugende humor wekte onvermoede verlangens in haar. Cass, die wel van een uitdaging hield, kon het niet laten om de roodharige godin te plagen en hij doopte haar Stormy. Gayle deed hem iets, en hij droomde ervan intiem met haar te dansen. Zodra hij voldoende was hersteld, verleidde hij haar met een romantische picknick. Tijdens hun eerste omhelzing begrepen ze allebei dat het niet bij speels geflirt zou blijven. Stormy wist dat ze alleen maar van een permanente relatie kon dromen, en ondanks haar sterke gevoelens voor Cass verlangde ze niets meer van hem dan een paar mooie herinneringen die ze na haar vertrek kon koesteren. Zou het Cass lukken om de vrouw, die hem had geholpen zijn grootste angst te overwinnen, ervan te overtuigen dat zij de ware voor hem was?


Nummer Love Swept 399
Schrijver Judy Gill
Titel Onstuimige ridder
Oorspronkelijke titel Golden warrior
Genre Roman
Korte omschrijving

Eric Lind was door en door mannelijk en ongelooflijk sexy en stond bekend als rokkenjager. Sylvia Mathiesen was vastbesloten zich niet te verliezen in zijn blauwer-dan-blauwe ogen, want ze weigerde een van de velen te zijn. Eric wist meteen dat zij de veilige haven was die hij bij iedere storm op wenste te zoeken, een levenslustige godin met lippen van satijn en een hese stem die erotische beloftes inhield. In de eerste plaats moest hij haar ervan zien te overtuigen dat hij niet op een verovering uit was, maar dat hij een man was die rust en het genezende vuur van haar liefde nodig had. Ze worstelden allebei nog met kwetsuren uit het verleden en ze voelden zich allebei duizelig van emotie en buiten adem van begeerte Sylvia beefde van opwinding toen Eric haar zijn leven binnenrukte en ze genoot van de sensuele gevechten met haar onstuimige ridder Ze verging van verlangen naar Eric naar de verzengende hitte van zijn lichaam tegen het hare, maar kon een man die de hemelen doorkliefde er ooit toe komen haar tot zijn thuisbasis te maken?


Nummer Love Swept 398
Schrijver Victoria Leigh
Titel Behekst
Oorspronkelijke titel Bewithced
Genre Roman
Korte omschrijving

Hank Altons nieuwsgierigheid werd geprikkeld toen zijn zoon hem over Gekke Sally vertelde, de aartslelijke heks wier appels de jongen had proberen te stelen. Hank stond erop de vrouw zelf te ontmoeten - en ontdekte een charmante kluizenares met ogen vol warmte en verlangen. Tragische gebeurtenissen hadden Sally Michaels genoodzaakt zich terug te trekken, alleen te zijn met een vreselijk verdriet. Maar Hank wist met zijn vurige kussen haar pijn weg te branden en een diep verlangen op te roepen. Het leven in eenzaamheid was echter zo vertrouwd voor haar geworden dat ze de vele aangename eigenaardigheden die erbij hoorden eigenlijk helemaal niet op wilde geven. Kon Hank haar ervan overtuigen dat een leven met hem haar toch meer te bieden had dan een bestaan als kluizenares?


Nummer Love Swept 397
Schrijver Maris Soule
Titel Een vrouw vol verrassingen
Oorspronkelijke titel Jared's lady
Genre Roman
Korte omschrijving

Jared North kon maar niet geloven dat Laurie Crawford serieus van plan was midden in een storm het bos in te gaan om zijn nichtje te zoeken - hoe kon zo'n tenger vrouwtje opsporingen voor de politie verrichten? Eén flinke windstoot en ze zou weggeblazen worden. Toen uiteindelijk tot hem doordrong dat hij haar toch niet tegen kon houden, stond hij erop haar te vergezellen. Dit tot grote ergernis van Laurie die meer dan genoeg had van mannen die dachten dat ze het beter wisten en altijd de beschermer uit wilden hangen. Maar waarom voelde ze zich dan zo hulpeloos toen Jared haar in een grot naar zich toe trok?

Jared genoot ervan deze vrouw vol verrassingen aan te raken en hoewel hij inmiddels toe moest geven dat ze qoed was in haar werk, wist hij met haar tegenstrijdige reacties od zijn aanrakingen niet goed raad. Ze had haar onafhankelijkheid niet cadeau gekregen- onder de oppervlakte smeulden nog de resten van een keiharde striid Zou ze hem duidelijk kunnen maken dat haar hart naar hem verlangde, maar dat haar geest ruimte nodig had?Nummer Love Swept 396*
Schrijver Sandra Chastain
Titel Vijanden voor het leven?
Oorspronkelijke titel The judge and the gypsy
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen rechter Rasch Webbers uitspraak haar vaders droom aan diggelen gooide, zwoer Savannah Ramey hem te, wreken op de wijze zoals zigeuners dat doen! Ze nam zich voor Rasch evenzeer te laten lijden als zij - door er eerst voor te zorgen dat hij stapelgek op haar werd en verlangens in hem te wekken die hij altijd had genegeerd, om hem vervolgens af te nemen waar hij het meest van was gaan houden. De eerste keer verscheen ze bij het licht van de maan, verdween toen in de nacht en liet slechts een verlokkelijke geur en een onvergefelijke herinnering achter. Toen Rasch eindelijk zijn verleidelijke, mysterieuze vrouw ontmoette, voelde hij dat ze hem om de tuin trachtte te leiden, maar hij moest het risico nemen in de val te lopen die ze voor zijn hart zette. Savannah rook het gevaar toen ze in de ban raakte van haar opzet - dat ze zich aangetrokken zou voelen tot de aantrekkelijke man die ze moest straffen had ze nooit voorzien. Hij was een verboden vrucht, een man tot wiens wereld ze nooit zou behoren. Kon Rasch zijn geliefde zigeunerkoningin leren dat de betovering die ze had geschapen, eeuwige liefde was?


Nummer Love Swept 395
Schrijver Linda Warren
Titel Gebrandmerkt
Oorspronkelijke titel Branded
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen ze de vrouw van een ander was, had hij haar nooit aangeraakt, nooit haar vuur geproefd en nooit zijn lippen op haar honingblonde haar gedrukt. Maar Tanner Danielson verlangde al naar Julie Fielding vanaf de allereerste keer dat hij haar had gezien - en nu ze vrij was, wilde de roekeloze cowboy geen seconde langer wachten! Toen hij de beeldschone vrouw dan eindelijk bezat en haar mond op de zijne voelde, flitste er een hitte tussen hen op als van de zon op het heetst van de dag. Julie trilde van verlangen toen ze haar ziel overgaf aan de trotse zwerver die haar lichaam in vuur en vlam zette en die haar streelde met alle overgave die in hem was. Achtervolgd door gevaarlijke herinneringen en gekweld door een onweerstaanbaar verlangen naar de man die haar opstandige hart kon veroveren, worstelde ze met angsten die zich niet tot zwijgen lieten brengen. Zou Tanner haar ervan kunnen overtuigen dat hij haar bestemming en zij zijn enige droom was?


Nummer Love Swept 394
Schrijver Terry Lawrence
Titel Tussen hemel en aarde
Oorspronkelijke titel Ever since Adam
Genre Roman
Korte omschrijving

Adam Strade deed haar zinderen als een raket seconden voor de lancering, maar Maggie Mullins hield zichzelf voor dat ze alleen maar aan boord was van een ronddraaiend ruimtestation om de astronaut te observeren in de omgeving die ze zelf had helpen ontwerpen en niet om toe te geven aan zijn verrukkelijk gevaarlijke geflirt. Ze was altijd meer een kameraad dan een verleidster geweest voor de mannen die ze had gekend, maar Adams sexy stem deed haar blozen, liet haar hart fel kloppen en wekte het verlangen weg te smelten in zijn armen. Adam vermoedde dat Maggie hem controleerde en trachtte haar op een afstand te houden zodat ze zijn schaduwzijden niet zou ontdekken. Maar geen enkele vrouw had ooit ze gestraald in het licht van de sterren als zij en geen enkele vrouw had hem ooit zo geraakt dat hij zijn hart voor haar wilde openen. Toen Adam haar de zevende hemel in kuste en haar erotische honger wekte, riskeerde Maggie alles voor de held wiens pijn zij alleen kon verzachten. Kon ze de minnaar die haar geleerd had de sterren aan te raken bewijzen dat ze voldoende moed had om al zijn dromen te delen?


Nummer Love Swept 393
Schrijver Helen Mittermeyer
Titel Vlucht niet voor de liefde
Oorspronkelijke titel Krystal
Genre Roman
Korte omschrijving

Cullen Dempsey was lang, donker en volhardend, moest Krystal Wynter met een zucht toegeven. Ze was naar Seattle gekomen om helemaal opnieuw te beginnen in een stad waar niemand haar kende... waar niemand haar in verband kon brengen met de afschuwelijke krantekoppen die haar hart hadden gebroken en haar leven hadden geruïneerd. Nu was die onstuimige beschermer haar privacy binnengedrongen en hij eiste haar op met een hartstochtelijke overgave die haar oude angsten nieuw leven inblies. Cullen aanbad zijn mysterieuze dame en verlangde ernaar haar breekbare schoonheid te bezitten, maar hoe moest hij haar verdedigen tegen een vijand die ze weigerde onder ogen te zien? Krystal wist dat Cullen haar geheim als een afschuwelijk bedrog zou beschouwen, maar toen ze zichzelf eenmaal had toegestaan om hem te gaan geven, was ze verloren -gevangen in een web van begeerte dat haar ervan weerhield op de vlucht te slaan. Hij had haar overgave geëist en gezworen haar vertrouwen te winnen, maar haar lippen smaakten eerder naar onschuld dan naar onwaarheid. Kon de zoete kracht van zijn liefde oude pijn wegbranden en haar erbij helpen haar smart voor altijd te begraven?


Nummer Love Swept 392
Schrijver Iris Johansen
Titel De winterbruid
Oorspronkelijke titel Winter bride
Genre Roman
Korte omschrijving

Jed Corbin legde zijn bootje aan bij de oever van het eiland en glipte het kasteel in. Hij was vastbesloten het mysterie op te lossen van de vrouw die had gekregen wat eigenlijk aan hem toebehoorde. Maar hij had nooit verwacht dat hij een gevecht op leven en dood met een gevangen gehouden prinses moest leveren. Ze was duidelijk geen katje dat je zonder handschoenen aan moest pakken.
Maar ze was wel vreselijk knap, en alleen al de aanblik van haar vrouwelijke vormen riep bij Jed onverwacht intense verlangens op.
Ysabel Belfort had zo haar redenen gehad om zich volledig te onderwerpen aan de bizarre fantasieën van haar man, maar gelukkig werd ze niet langer door hem gevangen gehouden. Ze had er alles voor over om te krijgen wat ze al jarenlang per se wilde hebben. En Jed was de enige persoon die Ysabel daarbij kon helpen. Hij wilde haar best terzijde staan, maar eiste in ruil daarvoor haar volledige overgave.
Hij genoot ervan hartstochtelijke gevoelens bij Ysabel op te roepen. Zij was bang dat het verleden zich zou herhalen Maar wie van de twee trok er nu eigenlijk aan de touwtjes?


Nummer Love Swept 391
Schrijver Gail Douglas
Titel Overuren
Oorspronkelijke titel After hours
Genre Roman
Korte omschrijving

Hij was veel te knap om een inbreker te zijn, vond Casey, maar toen Alex McLean haar tegen de muur van het kantoor van zijn krant pinde en vroeg waarom ze daar 's avonds laat alleen aan het werk was, ging er een rilling door haar heen die niets met angst, maar alles met sensuele opwinding te maken had! Hoewel Alex ervan overtuigd was dat ze een spionne van zijn rivaal was die zogenaamd voor hem werkte, wilde hij haar toch niet laten gaan. Hij had nog nooit eerder zo hevig naar een vrouw verlangd en hij kon haar niet loslaten zonder eerst de verrukkelijke lippen te proeven die beloofden de zijne met een vuur van extase te brandmerken. Casey reageerde op de fluwelen streling van zijn stem en gleed zonder aarzeling in de armen van de onstuimige, charmante onbekende. Ze had altijd gezegd dat ze van niemand bevelen aannam en toch kon ze de hartstochtelijke eisen van Alex niet weerstaan. Maar toen ze zijn strijd om het behoud van zijn krant wilde delen, nam Alex een overdreven beschermende houding aan. Kon Casey hem ervan overtuigen dat hij haar niet buiten de strijd kon houden als hij haar liefde wilde behouden?


Nummer Love Swept 390
Schrijver Fayrene Preston
Titel Engelen bestaan niet
Oorspronkelijke titel Satan's angel
Genre Roman
Korte omschrijving

Nicholas Santini dacht dat hij bij het auto-ongeluk om leven was gekomen en in de hemel was - waarom stond er anders een mooie engel over zijn bed gebogen die zijn naam fluisterde met een stem die helemaal in de hel te horen moest zijn geweest? Omdat hij wanhopig graag wilde uitvinden of ze echt was, pakte hij de zachte hand die over zijn voorhoofd streek en trok de vrouw dichter naar zich toe om haar te kussen.
In vuur en vlam en verleid door zijn kus voelde Angel Smith zich lichtzinnig - en een en al leven. Ze had er geen idee van waarom deze prachtige, gekwelde man naar Paradise was gekomen, maar ze wilde dat hij haar zag als een vrouw van vlees en bloed, zonder vleugels of stralenkrans die ernaar hunkerde te leren wat alleen hij haar bij kon brengen.
Nicholas was van mening dat hij Angel niets anders te bieden had dan pijn en gevaar, maar ze biologeerde hem Kon een vrouw die alles kon repareren en beter maken ervoor zorgen dat de piloot, van wie ze niet durfde te houden, de moed kon opbrengen weer de lucht in te gaan.


Nummer Love Swept 389
Schrijver Patricia Potter
Titel Het mooiste geschenk
Oorspronkelijke titel The greatest gift
Genre Roman
Korte omschrijving

David Farrar, onderwijzer uit roeping, verrichtte wonderen voor het verarmde stadje in West Virginia. Het was aan zijn inzet te danken dat veel bedrijven met donaties over de brug kwamen om de bevolking een echt kerstfeest te bezorgen. De ambitieuze journaliste Lane Drury was heel benieuwd wat een man met zoveel capaciteiten in het onderwijs in zo'n achtergebleven gebied te zoeken had. Er kwam echter niets van het voorgenomen interview door een ongeluk waarbij ze haar been brak. Ze belandde recht in de sterke armen van David, een onvoorstelbaar aantrekkelijke weduwnaar met twee leuke zoontjes. In zijn doordringende blik las ze zowel tederheid en verlangen als zorg om de schade die ze met haar artikel zou kunnen aanrichten. Hoewel ze zich verzette tegen het gevoel afhankelijk te zijn, vond ze het zo heerlijk om door hem vastgehouden te worden dat ze naar eindeloos veel meer verlangde.
De wederzijdse aantrekkingskracht groeide al snel uit tot onweerstaanbare begeerte, die zijn oude verdriet en haar angst haar zelfstandigheid te verliezen verdreef. Voor Laney was het nieuw zich ergens zo thuis te voelen, maar of de betovering van de feestdagen en de man, die intens van de zonsondergang kon genieten, haar konden laten geloven in eeuwige liefde...?


Nummer Love Swept 388
Schrijver Judy Gill
Titel Warme nachten
Oorspronkelijke titel Dangerous propositions
Genre Roman
Korte omschrijving

Liss Tremayne wilde de afgelegen boerderij wanhopig graag bereiken voor ze helemaal ingesneeuwd zou raken, maar de avond was al gevallen en het bleef maar sneeuwen in de bergen. Ze had haar veilige leventje achter zich gelaten om haar twee zoontjes mee te nemen naar een onbekende plek. Ze was op weg naar een boerderij, die ze zou delen met een man. Zo stond het in het testament. Maar die man mocht haar niet, dat had ze tijdens hun eerste ontmoeting al ontdekt.
Kirk Allbright zag Liss inderdaad liever gaan dan komen. Maar daar had hij zo zijn redenen voor. Hij wilde geen indringers en deelde zijn dagen graag in zoals hij zelf wilde. Maar langzaam ontdooide hij. Hij bleek gevoelig voor de geur van haar haren, haar zijdezachte huid en de glans in haar donkere ogen wanneer hij een kusje stal.
Ook Liss merkte dat Kirk haar niet koud liet. Ze wilden allebei meer dan alleen maar vriendschap. Maar Liss had tijd nodig om aan het idee te wennen dat ze voortaan hetzelfde bed zouden delen. Kon ze hem wel vertrouwen? Zou hij een goede vader zijn voor haar kinderen? En bovenal: vond hij haar niet alleen maar leuk omdat ze zo goed chocoladecake kon bakken?


Nummer Love Swept 387
Schrijver Sandra Chastain
Titel Negen spannende dagen
Oorspronkelijke titel Love and a blue-eyed cowboy
Genre Roman
Korte omschrijving

Hij was platzak, maar brutaal genoeg om te denken dat hij de hoofdprijs kon winnen van de puzzeltocht per motorfiets. Zij had nog nooit een motor aangeraakt, maar was goed in rijmpjes en moeilijke puzzels. Bovendien had ze dringend geld nodig. Hij kende het wild uitziende meisje niet. Zij wist niet wat ze van de blonde cowboy met de blauwe ogen kon verwachten. Toch gingen ze samen de uitdaging aan. Negen dagen lang waren ze tot elkaar veroordeeld.
Hunter en Fortune pasten op het eerste gezicht absoluut niet bij elkaar. Maar de drang om te winnen bracht hen samen, op één motorfiets. Na één dag vonden ze elkaar aardig. Na twee dagen kregen ze een meer dan gewone belangstelling voor elkaar. Na drie dagen werd de sfeer wel erg broeierig. En op de vierde dag...


Nummer Love Swept 386
Schrijver Marcia Evanick
Titel De kleur van liefde
Oorspronkelijke titel Gretchen and the big bad wolf
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen de auto van Jordon Winters in een sneeuwbank terecht was gekomen, vroeg hij zich af of hij misschien hallucineerde - of werd hij echt gered door een sneeuwengel in een door een paard getrokken slee? Gretchen Horst was, met haar ogen in de kleur van de hemel van Tahiti en haar blonde haar waarin hij zich wilde verliezen, een verleidelijke fantasie die op een verrukkelijke wijze tot leven was gekomen... tot hij ontdekte dat ze burgemeester was en grote bezwaren had tegen het plan van zijn bedrijf om flats in haar antieke stadje te bouwen. Gretchen droomde er in het geheim van dat Jordon het vuur van de hartstocht in haar gekwetste hart zou ontsteken, maar ze was bang dat de veranderingen die hij op het oog had, het heiligdom waar zij altijd van had gehouden, zouden vernietigen. Ze wist niet of ze een hekel aan hem moest hebben, omdat hij haar leven ondersteboven gooide, of dat ze hem de hele nacht in haar bed moest houden. Zou ze kiezen voor het verrukkelijke gevaar van de liefde...?


Nummer Love Swept 385
Schrijver Tami Hoag
Titel Gejaagd door de storm
Oorspronkelijke titel Taken by storm
Genre Roman
Korte omschrijving

Storm Dalton was een en al spieren. Zijn hese stem deed haar denken aan gekreukte lakens en lange, adembenemende kussen die de halve nacht duurden. Maar Julia McCarver was woedend toen Storm Dalton haar over zijn schouder gooide en bezwoer dat hij met haar zou trouwen. Deze sexy en succesvolle cowboy was haar eerste en laatste liefde geweest, maar hij had haar hart al meer dan eens gebroken. Ze was niet van plan dat weer te laten gebeuren.
Storm Dalton moest alles uit de kast halen om haar te verleiden. Julia had weliswaar nog steeds een zwak voor deze wildebras, maar hem vertrouwen was een andere zaak. Toen hij eenmaal wist dat Julia terug krijgen de enige overwinning was die telde, maakte Storm haar ongegeneerd het hof. Daarbij keek hij niet op een krantenartikel meer of minder. Zij bleef echter onvermurwbaar, maar als ex-topsporter was hij niet van plan de strijd op te geven...


Nummer Love Swept 384
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel De perfecte minnaar
Oorspronkelijke titel Night magic
Genre Roman
Korte omschrijving

Tony Murretti wist precies wat hij wilde, toen hij Mercy Sloan inhuurde om zijn nieuwe tuin aan te leggen. Maar hij had nooit verwacht dat deze betoverende, roodharige vrouw hem zijn zelfbeheersing zou laten verliezen! Mercy had met zichzelf afgesproken dat ze alles tussen hen strikt zakelijk zou houden, maar Tony was zo charmant, dat ze hem wel een keertje moest kussen. En toen kon ze er niet meer mee ophouden!
Hoewel Mercy diep onder de indruk was van de gecompliceerde, perfectionistische man die zichzelf gezworen had nooit te zullen trouwen, vertelde ze Tony dat ze zelf ook absoluut niet van plan was zich voor langere tijd te binden.
Konden de bekoorlijke Mercy en een heel speciale kerstboom de gehavende ridder de moed geven te erkennen dat hij wanhopig verlangde naar een leven lang samen met haar?


Nummer Love Swept 383
Schrijver Deborah Smith
Titel Het hart van de draak
Oorspronkelijke titel Heart of the dragon
Genre Roman
Korte omschrijving

Kash Santelli was vastbesloten de inhalige intrigante die in Bangkok allerlei leugens verspreidde, de stuipen op het lijft te jagen, maar Rebecca Brown bleek heel anders dan hij zich had voorgesteld. De pittige Amerikaanse hield vol dat ze op zoek was naar haar halfzuster, en het was duidelijk dat ze er geen benul van had dat ze midden in een familievete was beland. Van haar kant was ze totaal niet voorbereid op de sensuele bedreiging die Kash voor haar vormde. Hoewel hij nooit eerder zijn erotische, viriele krachten tegen een vrouw in stelling had gebracht, werd hij zo door Rebecca's onschuldige overmoed gefascineerd dat hij haar op de proef wilde stellen...
Rebecca weigerde zich door zijn ontmoedigingsbeleid van de wijs te laten brengen en hij werd meegesleept in haar avontuur, ook als doordat zij haar groeiende verlangen naar de meer dan aantrekkelijke, mysterieuze draak, wiens verschroeiende blikken haar in vuur en vlam zette, niet verborg. De drang om zijn duistere geheimen te ontsluieren was onweerstaanbaar, zeker nadat ze had ontdekt hoeveel hij haar kon bieden. Ze smachtte ernaar hem van de loden last uit zijn verleden te bevrijden, maar dan moest ze hem er wel van overtuigen dat haar liefde voor hem niets te maken had met medelijden...


Nummer Love Swept 382
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Onweerstaanbaar
Oorspronkelijke titel Irresistible
Genre Roman
Korte omschrijving

Het was te mooi om waar te zijn...
Pierce Anderson stelde vast dat hij hallucineerde. Hoe kon hij anders denken dat een levensgroot kuiken hem vroeg haar los te ritsen? Maar toen er uit het verenpak een droommeisje te voorschijn kwam met de mooiste blauwe ogen en de liefste glimlach die hij ooit had gezien, wist hij dat zijn koortsachtige gevoel van opwinding niets met griep te maken had!
Calico Smith probeerde zich niet te laten beïnvloeden door Pierce’s overredende kussen, maar toen de knappe architect haar op zeer plezierige wijze het hof bleef maken, vroeg ze zich af hoe ze hem kon afwijzen. Ze had zo hard moeten werken voor alles wat ze bereikt had, terwijl hij tot nu toe nergens voor had hoeven te vechten. Calico bleef volhouden dat hun levens totaal verschillend waren, het zijne bestond uit smokings en champagne, het hare uit spijkerbroeken en bier. Pierce wilde dat ze haar trots opzij zette en hem toestond haar te helpen haar doel te bereiken, maar Calico dacht dat al haar harde werken voor niets zou zijn geweest als ze nu niet op eigen houtje haar plannen verwezenlijkte. Kon hij deze koppige schoonheid ervan overtuigen dat liefde alles veranderde, dat een gezamenlijke toekomst ook inhield dat ze hun toekomstdromen deelden?


Nummer Love Swept 381
Schrijver Theresa Gladden
Titel Ontbijt op bed
Oorspronkelijke titel Just desserts
Genre Roman
Korte omschrijving

Dokter Drew Daniels had zijn nieuwe huisgenote geplaagd er uitgedaagd tot Caitlin MacKenzie het hem betaald zette -door een slagroomtaart in zijn gezicht te gooien! Toen Drew tot zijn grote vreugde ontdekte dat de serieuze dokter MacKenzie over evenveel gevoel voor humor als schoonheid beschikte, beloonde hij haar met zijn verleidelijkste glimlach -om het haar daarna in de vorm van een aantal verzengende kussen betaald te zetten! De elektriciteit tussen hen was zo explosief dat Catie op de vlucht wilde slaan... maar hoe kon ze ontsnappen aan de man die beneden haar woonde? Drev probeerde haar te laten zien hoe goed ze paste in de toekomst die hij had uitgestippeld - een groepspraktijk, een prachtig huis in New Orleans en het gezin dat hij altijd al had gewild. Catie was ontroerd door het tedere medeleven van Drew voor de kinderen die hij behandelde en ze was nog nooit zo vertroeteld, maar ze had haar eigen dromen... plannen waaraan ze datgene waarvan ze was gaan houden, misschien zou moeten opofferen. Kon ze Drew laten inzien dat thuis niet zomaar een plek was, maar een gevoel van bij iemand horen die van je hield?

Nummer Love Swept 380
Schrijver Cindy Gerard
Titel Onvoltooid verleden tijd
Oorspronkelijke titel Temptation from the past
Genre Roman
Korte omschrijving

Michael Hayward was de meest opmerkelijke, sexy man die January Stewart ooit was tegengekomen! Zijn zelfverzekerde uitstraling zorgde ervoor dat ze een diep verborgen begeerte naar boven voelde komen. Ze had tenslotte nog heel wat in te halen. Maar ze besefte tegelijkertijd maar al te goed dat deze nieuwsgierige, vermaarde journalist haar veel problemen zou gaan bezorgen. En die kon ze op dit moment absoluut niet gebruiken.
Hij was geboeid door de raadselachtige juriste die kansarme kinderen met verve wist te verdedigen. Maar ze leek ongevoelig voor zijn verleidelijke charme. Michael zette alles op alles om January te laten ontdooien. Op een vrijmoedige, maar soms ook intimiderende manier probeerde hij haar vertrouwen te winnen. Hij wilde de lont aansteken van het dynamiet dat hij onder de oppervlakte vermoedde.
Zij voelde het aanvankelijk als een nederlaag als ze zou toegeven. Maar uiteindelijk lukte het hem toch de lont in het kruitvat te steken. Maar de hevigheid van de explosie die daarop volgde, had zelfs hij niet kunnen vermoeden...

Nummer Love Swept 379
Schrijver Lori Copeland
Titel De aarde beeft
Oorspronkelijke titel Melancholy bay
Genre Roman
Korte omschrijving

Teal Anderson kon het bijna niet geloven, maar het stadje in Missouri waarin ze was opgegroeid zag er nog precies hetzelfde uit als vroeger. Alleen Bud Huntington was erg veranderd! Op de middelbare school was hij knap en stoer. Maar de roekeloze rebel van toen was nu een gerespecteerd arts... en de mooiste man die ze ooit had gezien. Nog steeds droeg hij zijn spijkerbroek te laag op zijn heupen en reed hij veel te hard op zijn motor, maar ze wilde hem in haar bed, en misschien meer...
Bud was verrast zijn oude jeugdliefde weer te ontmoeten. Hij had nooit geweten hoe hij het hart van de onbereikbare Teal moest veroveren. Maar nu hij zag hoe knap en onweerstaanbaar ze was geworden, zou hij zijn kans grijpen en definitief afrekenen met het verleden.
Ooit had Teal haar kleine geboortestadje verlaten en gezworen dat ze er nooit meer terug zou komen. Maar in de armen van Bud begon ze te twijfelen. Zou ze zich hier ooit gelukkig kunnen voelen?

Nummer Love Swept 378
Schrijver Mary Kay McComas
Titel Horen, zien en vrijen
Oorspronkelijke titel To give a heart wings
Genre Roman
Korte omschrijving

Colt McKinnon zag haar aan de andere kant van de druk bezochte nachtclub, en wist dat hij deze geheimzinnige vrouw, deze verleidster, wilde ontmoeten. Ze ontweek zijn indringende blik niet. Hannah Alexander vermoedde dat deze man waarschijnlijk met iedere vrouw in de zaal flirtte. Maar even later stond hij naast haar, en eiste haar op met een blik in zijn ogen waarbij ze zich tegelijkertijd veilig en opgewonden voelde.
Toen Hannah met de vreemde man danste, leek het alsof ze hem al jaren kende. Maar toen de muziek stopte, ontsnapte ze net op tijd uit het web van sensualiteit dat hij had gesponnen. Ze moest vluchten, voordat hij haar geheim kon ontdekken en haar pijn kon zien. Ze kon niet weten dat hij haar zou opsporen, omdat hij vastbesloten was om de vrouw op wie hij op het eerste gezicht verliefd was geworden, te krijgen.

Nummer Love Swept 377
Schrijver Iris Johansen
Titel De winterbruid
Oorspronkelijke titel Winter bride
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.

* Dit verhaal werd later opnieuw uitgegeven in deze reeks als nummer 392.


Nummer Love Swept 376
Schrijver Olivia Rupprecht
Titel De ontembare man
Oorspronkelijke titel Date with the devil
Genre Roman
Korte omschrijving

Diedre Forsythe droomde van de intieme liefkozing van een zeer aantrekkelijke minnaar. Maar toen ze wakker werd, lag ze bijna naakt in de armen van een onbekende wildeman! Sterling Jakes vertelde haar dat ze schipbreuk hadden geleden en dat hij haar leven had gered. Ze waren aangespoeld op een tropisch eiland en zouden waarschijnlijk nooit gevonden worden.
Met een zakmes als enige hulpmiddel moesten ze samen zien te overleven. Hij leerde haar één te worden met de natuur. En zij wist met haar slimheid en charme zijn soms primitieve gedrag in te tomen. Diedre en Sterling waren op elkaar aangewezen. Ze moesten samen in leven blijven, en daarbij was geen plaats voor schaamte en beleefdheid. Langzaam ontstond een intieme band tussen de twee lotgenoten op het ruige, onbewoonde eiland.
Maar hoe moest Diedre omgaan met het soms te wilde en barbaarse gedrag van Sterling? Ze besloot op de vlucht te slaan, maar op het moment dat ze dat deed, wist ze al dat het een verkeerde beslissing was...

Nummer Love Swept 375
Schrijver Billie Green
Titel Ogen vol liefde
Oorspronkelijke titel In Annie's eyes
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen hij plotseling in de deuropening van het door kaarsen verlichte vertrek stond, voelde Anne hoe haar hart vervuld raakte van stil verdriet en wanhopige vreugde. Haar jeugdliefde Max Decatur was na elf eenzame jaren terug in haar leven! Al vanaf hun jeugd waren Max en Anne de beste maatjes geweest. En naarmate ze ouder werden, leek het steeds meer voor de hand te liggen dat ze de rest van hun leven bij elkaar zouden blijven. Maar elf jaar geleden had ze hem zomaar verlaten, van de ene op de andere dag. En daarmee had ze de man verloren die haar altijd had beschermd en haar hoop was in bange dagen. In een vlaag van verbijstering en droefenis had ze haar geluk opgeofferd. Nu wilde Anne de draad weer oppakken, maar vele misverstanden en onuitgesproken verwijten zorgden ervoor dat haar droom niet in vervulling kon gaan. Max was verbitterd en leek alleen uit te zijn op wraak...

Nummer Love Swept 374
Schrijver Peggy Webb
Titel Het geheime dagboek
Oorspronkelijke titel The secret life of Elizabeth McCade
Genre Roman
Korte omschrijving

Midden in de nacht sloop hij haar huis binnen. Black Hawk was knap, maar ook gevaarlijk. En hij had al snel door dat Elizabeth McCade niet de koele kikker was die ze in eerste instantie leek. Ze werkte op een bank, maar had veel gevoel voor humor. Ze had altijd stijve mantelpakjes aan, maar daaronder droeg ze spannend ondergoed. Het bleek al snel dat de wilde Indianenleider en de zakenvrouw verwante geesten waren. Niets kon Elizabeth tegen Hawk beschermen. Hij was haar obsessie, haar gevangene. Ze was verslaafd geraakt aan haar onhoudbare verlangen naar hem. Toch verzette ze zich tegen Hawks macht over haar. Ze wilde haar eigen levensloop bepalen, en moest eerst met haar verleden afrekenen. Niets of niemand kon haar daarbij helpen, alleen haar dagboek...

Nummer Love Swept 373
Schrijver Laura Taylor
Titel Vrienden of minnaars
Oorspronkelijke titel Starfire
Genre Roman
Korte omschrijving

Bijna iedere vrouw fantaseerde over een avontuur met de onweerstaanbaar ruige zakenman Jake Stratton. Professor Libby Kincaid niet. Ze leek dan ook de enige geschikte persoon om Jake op een zakelijke manier te begeleiden gedurende de zes weken dat hij gastdocent was op haar universiteit. Eerst maakte ze zichzelf wijs dat ze geen interesse had in zijn onbezonnen spelletjes, maar langzamerhand deden zijn subtiele, veelbelovende aanrakingen haar hunkeren naar méér.
Jake wilde dolgraag weten waarom Libby haar prachtige lichaam verborgen hield onder saaie, ouderwetse kleren. Haar ogen straalden angst uit, maar waar was ze bang voor? Tot zijn schrik begon hij steeds meer in de ban te raken van deze bijzondere vrouw, maar Libby bleek geen behoefte te hebben aan een man in haar leven. Bovendien kostte haar dat veel te veel tijd. Zij wilde alleen goede vrienden worden...

Nummer Love Swept 372*
Schrijver Linda Cajio
Titel In de boot genomen!
Oorspronkelijke titel Night music
Genre Roman
Korte omschrijving

Lettice Kitteridge had nu bijna al haar kleinkinderen aan een partner geholpen. Alleen Devlin Kitteridge was nog niet getrouwd, en had daar ook geen zin in. Om te voorkomen dat zijn oma haar kleinkind Devlin aan een vrouw probeerde te koppelen bedacht de familie Kitteridge een duivels plan. Zij gingen proberen om een geschikte man voor grootmoeder Kitteridge te vinden!
Devlin kreeg een belangrijke rol in het plan en had de medewerking nodig van Hilary Rayburn. Zij moesten spelen dat ze minnaars waren, maar helaas merkten ze al snel dat ze complete tegenpolen waren.
Hilary vond Devlin een verstokte vrijgezel en bovendien onmogelijk arrogant. Devlin vond Hilary een niet te doorgronden en onechte vrouw, die haar dagen vult met sociale verplichtingen om er zelf beter van te worden. Ze leken dus niets gemeen te hebben, maar toch ging er iets tussen hen groeien. En toen bleek, dat er op bepaalde vlakken toch verrassende overeenkomsten waren...

Nummer Love Swept 371
Schrijver Glenna McReynolds
Titel Nieuwe maan
Oorspronkelijke titel Moonlight and shadows
Genre Roman
Korte omschrijving

Jack Hudson gaf het maanlicht er de schuld van dat hij Lila Singer op de avond waarop ze elkaar leerden kennen, zomaar in zijn armen had genomen. Hij had haar gekust tot ze naar adeom snakte. Hij wist niet dat de aantrekkelijke jonge weduwe haar romantische idealen totaal had opgegeven. Ook kon hij onmogelijk weten dat haar lippen een zo betoverende uitwerking op hem zouden hebben. Lila voelde zich warm worden in zijn armen. Zijn kracht wond haar op, en het was een overweldigend genoegen om zijn handen op haar lichaam te voelen. Maar behalve die broeierige erotische spanning zou er nooit iets anders tussen hen kunnen zijn. Ze hadden niets met elkaar gemeen en er was op geen enkele manier een toekomst voor hen weggelegd.
Jack was nog nooit een uitdaging uit de weg gegaan, mar het leek vrijwel onmogelijk om deze briljante, mooie vrouw ervan te overtuigen dat zij bij elkaar hoorden, en dat de liefde alle hindernissen uit de weg zou ruimen.

Nummer Love Swept 370
Schrijver Fayrene Preston
Titel De vrouw in het rood
Oorspronkelijke titel The lady in red
Genre Roman
Korte omschrijving

Zach Bennett was dol op geheimen. Hij vond de aantrekkelijke verleidster die zijn heiligdom durfde binnen te dringen dan ook meteen ongelooflijk intrigerend. Toen hij Cassidy Stuart voor het eerst zag, met haar rode glitterjurk die aan haar lichaam leek te kleven, liet hij zijn fantasie de vrije loop. De jonge journaliste Cassidy was geschokt toen het tot haar doordrong dat ze Zach per ongeluk had aangezien voor de geheimzinnige tipgever, die haar een smeuïg verhaal had beloofd.
Zach wist haar uiteindelijk over te halen om te vertellen wat ze wist. Hij ontdekte dat zijn bedrijf gevaar liep! Samen probeerden ze er achter te komen wie van plan was hem te bedriegen. Hij heette de lieftallige speurneus welkom in zijn kantoor en langzaam ging zij deel uitmaken van zijn leven.
Cassidy had nooit veel tijd gehad voor hartstochtelijke avonturen. Maar nu dreigde ze te vallen voor een man. Nota bene eentje die met knuffelbeesten en treintjes speelde...

Nummer Love Swept 369
Schrijver Linda Jenkins
Titel Een les in liefde
Oorspronkelijke titel Too far to fall
Genre Roman
Korte omschrijving

Zelfs de kritische zakenvrouw Miranda Hart vond dat de ruige, mysterieuze Trent Farraday er knap uitzag. Zijn lome grijns en zijn sexy, ongeschoren gezicht deden haar tintelen toen hij voor haar deur stond om een verstopte afvoerpijp te repareren. Helaas was ze niet geïnteresseerd in een man die alleen maar scheen te werken als hij er zin in had.
Ze had zelf hard moeten zwoegen om aan de top te komen. Toch leek de vrouw die nooit had geleerd om zich te ontspannen, te vallen voor de charmes van een kwajongen die het heerlijk vond overal de tijd voor te nemen en daar nog van te genieten ook.
Maar er was iets vreemds met Trent Farraday aan de hand. Zijn naam kwam Miranda vaag bekend voor, maar ze wist niet waar ze die eerder gezien had. Hij was een ondoorzichtige poel van geheimen. Waarom had hij zijn kansrijke carrière opgegeven? En hoe kwam hij aan die littekens?

Nummer Love Swept 368
Schrijver Patricia Burroughs
Titel Het schandaal
Oorspronkelijke titel Scandalous
Genre Roman
Korte omschrijving

Christopher Quincy Maitland was een charmante, knappe en succesvolle jongeman, die gewend was altijd de juiste beslissingen te nemen. Totdat de verschrikkelijk brutale verleidster Paisley Vandermeir hem op het slechte pad wist te brengen. De vrouwen van het geslacht Vandermeir waren berucht vanwege hun aantrekkingskracht en hun schandalen. Zo had een tante van Paisley ooit eens de beroemde grootvader van Christopher weten te verleiden. Iedereen verwachtte van Paisley dat ze de fatsoenlijke New Yorkse jet set eens flink belachelijk zou maken. De keurig verloofde Christopher bleed de meedogenloze femme fatale aantrekkelijk en intrigerend te vinden. Hij genoot van het gevaar van overspel. Maar zij wilde meer. Ze wilde dat hij samen met haar wetten zou overtreden.
Chris dacht intussen dat hij door haar beschermende schild heen was gebroken, en alles van haar wist. Maar was hij in staat om alle draken voor haar te overwinnen?

Nummer Love Swept 367
Schrijver Charlotte Hughes
Titel Een dame en een cowboy
Oorspronkelijke titel The lady and the cowboy
Genre Roman
Korte omschrijving

De ruige en wilde Dillon McKenzie was allesbehalve blij toen hij hoorde dat op de ranch waar hij al zeven jaar werkte, een vrouwelijke dominee kwam wonen. Hij dronk weleens wat en waagde af en toe een gokje, en voelde er niets voor dat een preutse gelovige hem voor zou schrijven wat hij wel en niet moest doen... zelfs niet toen hij erachter kwam dat ze een huid als zijde had, en ogen die zelfs de donkerste plaatsen in het hart van een man konden verlichten.
Rachael Caitland was vastbesloten er het beste van te maken, zelfs toen Dillon met opzet een janboel van het huis had gemaakt en haar voor schut zette omdat ze niet kon koken. Maar de wilde cowboy liet haar keer op keer blozen en maakte onvermoede verlangens in haar wakker. Maar voor haar was het geen spelletje, ze wilde hem! Voor het eerst in haar leven wenste ze dat ze mooi was.
Dillon verborg zijn eigen verlangens achter geplaag, maar toen hij merkte hoe hartstochtelijk ze was, probeerde hij te breken met haar regels en daagde haar uit steeds een stapje verder te doen...

Nummer Love Swept 366
Schrijver Tami Hoag
Titel Schijn bedriegt
Oorspronkelijke titel Heart of Dixie
Genre Roman
Korte omschrijving

Schrijver Jake Cannon kon het niet geloven. Dat hij in een of andere uithoek pech had gekregen was nog tot daaraantoe. Maar dat de vrouwelijk chauffeur hem met een pistool bedreigde was te dol voor woorden. De bedoeling was om de verblijfplaats op te sporen van Devon Stafford, de slanke blonde filmster over wie hij een boek wilde schrijven. Maar hij wordt aan alle kanten tegengewerkt. Hij belandde in een huisje aan zee, dat beheerd werd door Dixie La Fontaine. Ze was weliswaar een pittige, warmbloedige vrouw, maar met zijn boek kwam hij geen steek verder. Dixie bewonderde zijn gebruinde lichaam en hartveroverende glimlach, maar vermoede dat Jake zich nooit aangetrokken zou voelen tot een vrouw die het liefst de hele dag lag te zonnen. En bovendien niet vies was van een broodje hamburger. Jake wilde Dixie graag vertellen wat de ware reden van zijn bezoek was. Maar hij besloot dat de waarheid nog wel even kon wachten...

Nummer Love Swept 365
Schrijver Fayrene Preston
Titel Een gevoelige snaar
Oorspronkelijke titel Fire within fire
Genre Roman
Korte omschrijving

Hij had haar bij zonsopgang over het strand zien joggen. Sinds die tijd droomde hij van haar. Toen hij in het maanlicht de betoverende muziek van haar gitaar op het strand hoorde, besefte hij ineens hoe hevig hij naar haar verlangde. En hij wist niet eens hoe ze heette! Damien Averone voelde dat de muziek die Ginnie Summers speelde, speciaal voor hem bedoeld was. In haar melodieën meende hij het verlangen te horen naar een man die haar kon leren wat hartstocht was.

De sexy man met de felle blik leek keer uit eigenbelang? te verschroeien. Hij was opwindend, maar maakte haar ook zenuwachtig. Zou ze het aandurven een relatie te beginnen met een man die haar met fluweelzachte, maar vurige kussen tot overgave probeerde te dwingen? Toen de lieftalliqe sirene van de zee erachter kwam dat de rijke en machtige Damien Averone een oneerlijk spelletje met haar speelde ging ze twijfelen. Handelde de keiharde zakenman ook deze keer uit eigenbelang?


Nummer Love Swept 364
Schrijver Tami Hoag
Titel Man van haar hart
Oorspronkelijke titel Sarah's sin
Genre Roman
Korte omschrijving

Matt Thorne werd wakker en vond dat zijn verpleegster op een engel uit de vorige eeuw leek - en haar onschuldige schoonheid deed de wereld er opeens anders uitzien. De stoere dokter was naar de herberg van zijn zus gegaan om te herstellen van zijn verwondingen, maar hij had nooit gedacht deze lieve, onschuldige Amish vrouw aan te treffen, die met nauwelijks verholen verlangen naar haar patiënt keek. Sarah was gewaarschuwd voor de legendarische rokkenjager, maar Matt vervulde al haar romantische fantasieën. Matt had het gevoel alsof hij zijn hele leven al op haar had gewacht en het verbaasde hem dat hij Sarah met hart en ziel wilde koesteren. Kon haar onschuld de donkere kanten van zijn hart verlichten en kon haar lieftalligheid zijn bitterheid wegnemen en hem de vrede geven die hij zocht? Gevangen tussen twee werelden wist Sarah dat Matt het ontbrekende stukje van haar ziel was, dat ze nooit spijt zou hebben van het plezier dat ze hadden gedeeld. Maar zou de prijs voor zijn liefde niet te hoog zijn?

Nummer Love Swept 363
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Spoken uit het verleden
Oorspronkelijke titel The devil in stone
Genre Roman
Korte omschrijving

Robert Stone was op het ergste voorbereid toen zijn moeder, die weduwe was, hem vertelde dat ze, in plaats van naar New York terug te gaan, in Tucson bij een 'vriendin' bleef. Had deze rijke, alleenstaande vrouw te maken met een bedriegster die alleen op geld uit was? Toen Robert bij het winkeltje van Winter Holt arriveerde, was hij woedend. Maar toen hij eenmaal met de energieke jonge eigenaresse van de winkel kennis had gemaakt, was vechten wel het allerlaatste waar hij aan dacht. Robert moest zich beheersen om niet zijn vingers door de zijden waterval van haar gitzwarte haar te halen. Hij wilde haar verdriet, dat alleen hij kon zien, weg kussen, maar zij had gezworen nooit meer een man in haar versplinterde hart toe te laten. En zeker niet iemand als Robert, die zijn leven leidde volgens een strak schema en die geloofde dat ze een brug tussen hun totaal verschillende levens konden slaan. Winter durfde haar zo geliefde woestijn niet voor hen te verlaten om bij hem te zijn, maar ze wilde de beloftes van Robert zo graag geloven. Zouden haar spoken uit het verleden op de vlucht slaan voor de genezende kracht van hun liefde?

Nummer Love Swept 362
Schrijver Helen Mittermeyer
Titel Citroen en kaneel
Oorspronkelijke titel A moment in time
Genre Roman
Korte omschrijving

Hij was een naakte ridder met goudkleurige ogen...
Zij was aan het zwemmen en werd bedreigd door een haai...
Hij zou haar wel even redden. Hawk Dyhart trok zijn kleren uit, rende over het strand, pakte een waterscooter, en pikte haar op uit het water... Hawk zag direct dat Bahira Massoud een ontzettend knappe vrouw was. Maar ze was kwaad op hem. De haaievin die hij had gezien was gewoon een grijze vlag op een boei... Toen ze hem woedend aankeek, wist Hawk meteen dat deze zeegodin heel speciaal was. Maar kon deze vrouw, die naar citroen en kaneel rook, degene zijn die zijn leven weer op smaak kon brengen? Bahira verlangde naar de krachtige vreemdeling die bij haar tot nu toe onbekende verlangens losmaakte. Maar zou ze het wagen zich over te geven aan deze meester in de kunst der verleiding? Hawk was het risico dat ze nooit had willen nemen. Hij was de begeerte die ze zo dolgraag wilde proeven. Maar wat zou er gebeuren als ze van hem ging houden? Zou ze dan de fel bevochten controle over haar leven kwijtraken?

Nummer Love Swept 361
Schrijver Mary Kay McComas
Titel Een geluk bij een ongeluk
Oorspronkelijke titel Asking for trouble
Genre Roman
Korte omschrijving

Tom Ghorman was intelligent, romantisch en geestig. Sydney Wiesman had hem gekozen uit drie kandidaten. Maar ze kreeg al snel spijt van haar belofte om in het televisieprogramma verslag te doen van hun avondje uit. Dat was namelijk rampzalig verlopen! Ze hadden urenlang samen in een lift vastgezeten, en dat was niet precies wat zij onder een leuke avond verstond. Maar de grappen en grollen van Tom hadden haar aan het lachen gekregen, en zijn vurige kussen hadden haar angsten gesust en haar doen trillen van genot. Was dit de man naar wie ze op zoek was geweest, de tedere en hartstochtelijke minnaar die haar grote liefde zou zijn? Tom was in de wolken nu hij eindelijk de ideale vrouw had gevonden, maar hoe dapper hij ook optrad iedere keer dat ze door onheil werden getroffen, hij kon geen verandering brengen in dat ene; iets dat Sydney nooit zou accepteren. Ze wist dat iets goeds altijd moeite kostte, en dat alleen een lafaard een veilig en saai leven zon verkiezen boven een toekomst met Tom. Maar was haar liefde zo krachtig dat die haar angstdromen kon overwinnen?

Nummer Love Swept 360
Schrijver Theresa Gladden
Titel Zee van passie
Oorspronkelijke titel Romancing Susan
Genre Roman
Korte omschrijving

Eerst pikte Matt Martinelli haar parkeerplaats in. Toen probeerde hij haar over te halen om met hem uit te gaan. Maar Susan Wright was vastbesloten Matts aantrekkelijke grijns en zijn zigeunerogen te weerstaan. Hij besloot dat deze lichtelijk versleten moeder alleen voor haar werk leefde en dat Susan de luxe verdiende dat haar het hof gemaakt werd door een man die wist hoe hij een vrouw moest laten lachen... en hoe hij haar moest verleiden. Matt was een heerlijk gevaar en hij verleidde haar zonder zich er iets van aan te trekken wat de mensen er van dachten. Susan wilde het verleden loslaten, maar ze zwoer dat niemand ooit haar hart nog eens zou breken. Kon deze tedere, overweldigende man die haar pijn genas, haar leren in een happy end te geloven?

Nummer Love Swept 359
Schrijver Joan J. Domning
Titel Een tweede leven
Oorspronkelijke titel Rainy day man
Genre Roman
Korte omschrijving

Shane Halloran had dan misschien wel moeilijkheden met een hoofdletter M uitgestraald toen Merle Pierce op school verliefd op hem was geworden, maar ze had nooit geloofd dat de sexy waaghals haar in de steek zou laten. Ze wijdde zich vol overgave aan haar adviesrubriek voor tieners en probeerde de man te vergeten die haar had verpest voor de liefde. Twintig haar later was het lot tussenbeide gekomen en wist Shane de waarheid die Merle het liefst voor hem verborgen had gehouden. Haar stoere Ierse vriendje was een man geworden – en hij was woedend vanwege haar verraad. Hoe kon hij haar vergeven dat ze hem nooit de waarheid had verteld, en hoe moest hij haar duidelijk maken dat hij altijd van zijn lieve Merry was blijven houden? De woede laaide op – samen met een lang onderdrukt verlangen naar elkaar. Wat zou er nodig zijn om de wonden te genezen van deze ontredderde liefde die alleen mar sterker was geworden door de pijn?

Nummer Love Swept 358
Schrijver Barbara Boswell
Titel Meedogenloos verlangen
Oorspronkelijke titel Strong temptation
Genre Roman
Korte omschrijving

Caleb Strong was een relschopper uit de achterbuurt van de stad, onmogelijk sexy en nog veel meer waar een vrouw als Cheyenne Whitney Merrit niet aan behoorde te denken als keurig meisje uit een gegoede familie. Na haar huwelijk met de juiste jongeman was ze als jonge weduwe achtergebleven. Ze was niet in staat te weigeren toen Caleb haar uitdaagde op zijn enorme motor te klimmen en een ritje met hem te maken. Zijn ondeugende, zelfverzekerde glimlach daagde haar uit, deed haar branden van een rusteloos verlangen waardoor ze zich afvroeg in wat voor soort geheimen hij haar zou kunnen inwijden. Toen zijn mond de hare verslond met hete, hongerige kussen, liet Cheyenne zich meeslepen door het intense, verzengende genot en ontdekte ze tot haar ontzetting dat ze in zijn armen een wilde boskat was een vrouw die de moed bezat aan haar liefde voor hem toe te geven. Caleb Strong had gezworen zich te wreken op de stad die zijn familie had verstoten en die hem jaren geleden had verdreven, maar wat hij voor Cheyenne voelde was zo gevaarlijk, dat hij het gevoel had dat hij zich moest indekken Kon ze hem bewijzen dat haar liefde sterk genoeg was om zijn twijfels te overwinnen?

Nummer Love Swept 357
Schrijver Cindy Gerard
Titel Roekeloze bandiet
Oorspronkelijke titel Maverick
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Jesse Kincannon kwam aanrijden in zijn zwarte Porsche, wist Amanda Carter dat ze in de problemen zat. Zijn vader had haar de helft van de ranch nagelaten, en ze had als een berg opgezien tegen de dag dat ze zou worden geconfronteerd met de rebel, van wie ze sinds haar jeugd had gedroomd... de zoon van de baas die had gespeeld met de dochter van de voorman — en haar onverschillig had gemaakt voor andere mannen.
Ze had een kort bezoek verwacht, omdat ze er van uitging dat Jesse geen interesse had in het werk op de ranch. Hij verbaasde haar echter door hard aan de slag te gaan en haar te verleiden met zijn kussen. Jesse was teruggekomen om de vrouw te veroveren die zijn hart sneller deed slaan, maar zoveel tegenstand had hij niet verwacht.
Amanda geloofde niet dat Jesse verlangde naar een vrouw als zij, en was bang dat hij haar alleen maar verleidde om haar aandeel in de ranch te verkopen. Als ze deze heerlijke bandiet leerde te vertrouwen, zou ze dan alle moeilijkheden aankunnen die hij haar bezorgde?

Nummer Love Swept 356
Schrijver Marcia Evanick
Titel De duisternis overwonnen
Oorspronkelijke titel Sizzle
Genre Roman
Korte omschrijving

Eben James was vertrokken naar zijn huis aan Lake Champlain om wat rust en vrede te vinden, maar in plaats daarvan werd de knappe accountant betoverd door een elfje met goudkleurig haar dat hem ernaar deed verlangen heerlijke wilde dingen te doen, te geloven in magie en waarzeggerij — en ook in de legende van een schepsel dat niet kon bestaan.
Summer Hudson was een impulsieve, intrigerende tovenares die Eben verleidde om haar nachtwake te delen, hoewel hij wist dat ze haar tijd verspilde met het zoeken naar een schaduw onder de oppervlakte van het meer.
Summer aanbad Eben omdat hij haar het hof maakte met junkfood en champagne onder een lucht die verlicht werd door vuurwerk. Maar het was zijn aanraking die haar in vuur en vlam zette - en haar hart deed smelten voor de man die best een beetje afwisseling in zijn ordelijke leventje kon gebruiken. Ze had geleerd hoe hopeloos het was om te leven volgens de verwachting van anderen, maar Eben zag de wereld zwart-wit, terwijl zij altijd in kleuren droomde. Kon ze hem verleiden om het risico te nemen zich door het leven te laten verrassen, net zoals het licht iedere dag de duisternis overwon?

Nummer Love Swept 355
Schrijver Terry Lawrence
Titel Zuidelijke nachten
Oorspronkelijke titel In the still of the night
Genre Roman
Korte omschrijving

Brad Lavalier was de aangewezen man om Carolina Palmette te helpen het land van haar grootmoeder te redden – maar een nauwe samenwerking met de ongelooflijk aantrekkelijke advocaat bleek geen gemakkelijke taak te zijn. Zes jaar geleden had ze de stad verlaten. Nu was ze teruggekomen om de nalatenschap te regelen van de vrouw die als een moeder voor haar was geweest, maar zou ze vrede met het verleden kunnen sluiten? Brad wist dat de vrouwelijke Palmettes erom bekend stonden dat ze hartstochtelijk, maar misschien niet altijd verstandig, liefhadden – en dat deze trotse, beeldschone vrouw was voorbestemd verliefd op hem te worden. Carolina had zichzelf nooit toegestaan om toe te geven aan de liefde, maar Brad was bereid haar draken te verslaan – en in de zwoele zomernacht honderden kussen te stelen. Zou hij in staat zijn haar te laten inzien dat haar grootmoeder gelijk had gehad, en dat ze de juiste man alles wilde geven wat ze had?

Nummer Love Swept 354
Schrijver Glenna McReynolds
Titel Een wijze uit het oosten
Oorspronkelijke titel Outlaw Carson
Genre Roman
Korte omschrijving

Van Kit Carson werd gezegd dat hij een barbaar was, een ongrijpbare, bijna legendarische figuur, die wetenschappelijk onderzoek geregeld scheen af te wisselen met schatzoeken. Professor Kristine Richards was meer dan een beetje benieuwd naar de vogelvrijverklaarde, die oudheidkundige kostbaarheden uit Tibet had weten te smokkelen! Toen hij in levende lijve voor haar stond, bleek hij veel opwindender, intrigerender en aantrekkelijker dan ze uit de vage beschrijving had opgemaakt. Ze huiverde onder de dwingende blik in zijn mysterieuze, donkere ogen waarin ze ook onvoorstelbare wijsheid las. Zijn handen en lippen schenen haar diepste verlangens te kennen, nog voor hij haar had aangeraakt. Het laatste waar Kit op had gerekend, was dat hij zo onder de indruk zou zijn van de professor met de viooltjesblauwe ogen. In eerste instantie hield hij zelfs niet voor mogelijk dat een vrouw zo’n sterke begeerte in hem kon wekken, om nog maar te zwijgen van de hevige jaloezie, een emotie, die hem tot dan toe vreemd was geweest. Hij begreep dat hij voorbestemd was haar de zijne te maken. Tegelijkertijd was het aan hem om haar te beschermen tegen de man die hij had verslagen in de jacht op de verboden heiligdommen.

Nummer Love Swept 353
Schrijver Patt Bucheister
Titel Explosieve emoties
Oorspronkelijke titel Hot pursuit
Genre Roman
Korte omschrijving

Denver Sierra was een man die vocht om te krijgen wat hij wilde – en hij accepteerde geen nee van de ontwijkende Courtney Caine! Ze had zijn onderzoekende blik getrotseerd, en moedigde haar fantastisch stoere aanbidder op geen enkele manier aan. Denver, die zich aangetrokken voelde tot de vrouw wier warme glimlach en waakzame ogen hem intrigeerden, verlangde er hevig naar om haar lippen te proeven... en haar ertoe te verleiden haar wapenrusting af te leggen en zich samen met hem te laten gaan. Courtney had altijd in de vredige schaduw van haar zingende moeder en zusters geleefd – beschermd tegen een wereld die haar misschien als onvolkomen beschouwde. Ze had Denvers vuur nodig om het ijs van de angst in haar hart te doen smelten, zijn oneindige tederheid om haar te leren hoe een vrouw een man liefhad. Courtney was doodsbenauwd dat ze hem zou beperken, dat hij zich zou storen aan wat zij niet kon doen, maar wist dat vasthouden aan haar trots kon betekenen dat ze de man die haar als de zijne had gebrandmerkt, zou kwijtraken. Kon Denver haar ervan overtuigen dat liefde geen ruimte liet voor medelijden, dat ze volmaakt was in zijn armen?


Nummer Love Swept 352
Schrijver Tonya Wood
Titel Ogen vol sterren
Oorspronkelijke titel Gorgeous
Genre Roman
Korte omschrijving

Sam Christie was ongelofelijk knap, onweerstaanbaar en doodmoe van vrouwen die zich figuurlijk gesproken aan zijn voeten wierpen. Hij moest hard werken om sekssymbool èn winnaar van een Olympische gouden medaille te kunnen zijn, terwijl hij eigenlijk alleen maar bewonderd wilde worden als de zoon van een aardappelteler. Toen Mercy Rose, zijn uitbundige buurvrouw, hem redde, was Sam dolblij dat ze hem aantrekkelijk vond — en hem niet herkende.
Sam genoot van de uitdaging en deze lieftallige zigeunerin maakte hem wild van begeerte. Mercy zelf werd tot over haar oren verliefd op de man wiens lange, trage kussen haar ademloos maakten. Maar hoe kon ze hem vergeven dat hij zijn identiteit voor haar verborgen had gehouden en dat hij haar hart had gebroken?
Ze verafschuwde de schijnwerpers die door zijn roem ook op haar schenen, maar hoe kon ze niet houden van deze dromer die haar leven zo ingewikkeld maakte en van haar hield zoals ze was?


Nummer Love Swept 351
Schrijver Courtney Henke
Titel Een weerbarstige held
Oorspronkelijke titel In a golden web
Genre Roman
Korte omschrijving

 
Het was allemaal de schuld van Dexter Wolffe, hield bankdirecteur Elizabeth Hamemr vol. Zijn computerbeveiligingssysteem had ervoor gezorgd dat zij van verduistering werd beschuldigd, en haar alibi was verdwenen! Op de een of andere manier moest ze de media ontlopen, uit de bank ontsnappen en haar voortvluchtige getuige opsporen - ook al hield dat in dat ze Dex moest ontvoeren en hem ertoe dwingen haar naar Phoenix te brengen. Ze had nooit geleerd zich door een ander te laten helpen, maar Dex geloofde in haar onschuld en kon een uitdaging niet weerstaan, vooral niet als de dame die hem tartte zijn geheimen te ontsluieren, zo’n verrukkelijke tegenstandster was. Hij wilde haar barrières neerhalen, haar uitdagende mond kussen en haar nooit meer laten gaan. Elizabeth bezwoer hem dat ze geen maagd in nood was die gered moest worden, maar toen ze eenmaal het genot had ervaren in de armen van haar weerbarstige held, moest ze zich wel onderwerpen. Dex geloofde in zijn instinct, terwijl zij altijd volgens een plan had gewerkt, maar konden twee eenlingen op de vlucht hun eigen happy end schrijven?

* Er verschenen 2 versies van hetzelfde boek met een andere omslag.Nummer Love Swept 350
Schrijver Charlotte Hughes
Titel In een gouden kooi
Oorspronkelijke titel Tough guy, savvy lady
Genre Roman
Korte omschrijving

Lucas McKay had zich opgewerkt tot rijk man, en toen hij met de beeldschone Honey Buchannan trouwde, was dat het antwoord op zijn dromen. Hij had zich verzet tegen haar overheersende vader, had met smeulende ogen en hartstochtelijke omhelzingen haar zinnen veroverd en had gezworen haar en hun kinderen alles te geven wat hij had moeten ontberen. In het begin had Honey ervan genoten gekoesterd en beschermd te worden, tot haar mooie huis een gevangenis was geworden en Lucas te gedreven was om te zien dat hij haar nooit echt in zijn leven had toegelaten. Toen ze wegging en de kinderen meenam, was Lucas met stomheid geslagen. Wat had hij gedaan dat ze zo'n hekel aan hem had gekregen? Hij zwoer Honey’s hart opnieuw te veroveren en ervoor te zorgen dat ze weer verliefd op hem werd. Toen hij haar probeerde te verleiden met hartstochtelijke herinneringen, ontdekte hij tot zijn ontzetting hoe diep hij haar had gekwetst... en hoe ze zichzelf had gekwetst door alleen maar te doen wat anderen van haar verwachtten. Hij had zijn angsten altijd verborgen gehouden, maar om te genezen moest hij Honey laten weten hoe zeer hij haar nodig had. Kon hij haar overhalen hem halverwege tegemoet te komen, en haar bewijzen dat hij geleerd had meer te geven dan te nemen?


Nummer Love Swept 349
Schrijver Fran Baker
Titel Monument voor de liefde
Oorspronkelijke titel San Antoino rose
Genre Roman
Korte omschrijving

Ooit had Rafe Martinez haar onder een volle maan zijn liefde betuigd. Maar hij had haar zonder enige waarschuwing verlaten en toen was er iets in Jeannie Crane gestorven - maar haar zoon had geleefd.
Toen Rafe de waarheid vernam op de begrafenis van haar vader, had Jeannie spijt gevoeld om zijn pijn, maar ook opluchting dat haar geheim eindelijk was onthuld. Ze was echter doodsbang dat Rafe de voogdij over haar zoon zou opeisen.
Zijn verraad brandde nog steeds - maar dat was ook het geval met haar begeerte voor de enige man van wie ze ooit had gehouden, de enige man met wie ze ooit had gevrijd. Rafe gaf toe dat haar vader er de oorzaak van was dat hij uiteindelijk was vertrokken.
Konden ze die schade ongedaan maken, het verleden laten rusten? Ze was altijd blijven houden van de man die haar lichaam zo lang geleden had lief gehad. Rafe maakte haar gek van verlangen en verzachtte de woede van zoveel jaren geleden met de verrukking van zijn liefde. Kon ze haar hartstochtelijke wildebras de moed geven om zijn gezin op te eisen zonder zijn eigen dromen op te offeren?


Nummer Love Swept 348*
Schrijver Linda Cajio
Titel Engel op aarde
Oorspronkelijke titel Earth angel
Genre Roman
Korte omschrijving

Miles Kitteridge keek op naar de beeldschone helleveeg die hij al jaren in zijn bed wilde — en voelde dat alle lucht uit zijn longen werd geperst. De energieke, sensuele Catherine Wagner streed een verloren strijd om haar familie over te halen meer rekening met het milieu te houden. Catherine had een geheim. Zij was de uitgekookte spookverschijning die zichzelf de Aartsengel noemde en wier stunts de aandacht van de media hadden getrokken. Catherine geloofde dat Miles even meedogenloos en inhalig was als haar oom en ze had hem nooit vergeven wat ze zag als een harteloze poging om haar te verleiden... Nu kon ze alleen nog maar denken aan zijn handen op haar lichaam, zijn mond op de hare - maar ze kon haar missie niet door haar allesoverheersende begeerte laten doorkruisen. Miles verdacht Catherine van een dubbelleven — maar hij vond de gedreven rebel te verleidelijk om zich tegen haar te verzetten. Kon hij haar helpen bij het redden van de planeet en haar toch voor zichzelf houden?


Nummer Love Swept 347
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Herinneringen
Oorspronkelijke titel Memories
Genre Roman
Korte omschrijving

Chism Talbot had het eerste en het beste van haar gehouden - maar hij had haar hart gebroken. Hij was de knappe zoon van de huismeester. Zij was Minta Westerly, het bevoorrechte meisje dat zich op een avond aan hem had gegeven maar in de steek was gelaten toen hij abrupt de stad had verlaten. Twaalf jaar later was ze terug in het grote huis waar ze regelmatig de zomervakantie had doorgebracht - en plotseling stapte Chism naar binnen om haar vast te pinnen met zijn betoverende ogen die brandden van woede en verlangen. Alletwee werden ze achtervolgd door de dromen die ze samen hadden geschapen, de beloftes die gefluisterd waren onder een wilgeboom - en alletwee waren ze verscheurd door een misverstand dat nog steeds rook naar verraad. Maar de jaren dat ze gescheiden waren en de pijn die ze hadden ontkend voedden slechts de hartstocht die nog steeds in hen beiden woedde. Minta verlangde ernaar de magie van zijn lippen opnieuw te voelen, zelfs toen hij volhield dat de tijd hen eigenlijk vreemden voor elkaar had gemaakt. Kon ze hem duidelijk maken dat ze thuis hoorde in zijn wereld en dat hij eeuwig een thuis in haar hart zou vinden?


Nummer Love Swept 346
Schrijver Victoria Leigh
Titel Een vrouw met geheimen
Oorspronkelijke titel Secret keeper
Genre Roman
Korte omschrijving

 
Jake Gallegher eiste van haar dat ze de regels overtrad en dat ze flirtte met het gevaar in zijn ogen – maar de onstuimige, sexy Mallory Bennett vroeg zich af of het uitdagen van de onweerstaanbare restauranteigenaar tot zelfvernietiging... of tot opwindende kussen zou leiden. Jake wilde niets liever dan met haar alleen zijn om hun sterke wederzijdse aantrekkingskracht te verkennen. Mallory beefde onder de blik die haar vertelde dat hij haar gedachten kon lezen... en ze rilde toen zijn aanraking haar beloofde dat hij al haar dromen kon vervullen - maar bittere ervaring had haar geleerd dat een man weleens meer kon willen dan alleen haar liefde. De rijkdom van haar familie had haar leven beïnvloed en vrienden hadden haar beschermd tegen minnaars met oneerlijke bedoelingen. Maar dat gold allemaal niet meer. Hoe meer Jake over Mallory te weten kwam, hoe meer hij wilde weten, maar zijn mysterieuze dame hield er te veel geheimen op na. Zou ze hem uiteindelijk kunnen vertrouwen als ze haar angsten en haar dromen met hem had gedeeld?

* Er verschenen 2 versies van hetzelfde boek met een andere omslag.Nummer Love Swept 345
Schrijver Deborah Smith
Titel Een leugentje om bestwil
Oorspronkelijke titel Stranger in Camelot
Genre Roman
Korte omschrijving

Als tiener was Josh Langley de droom van ieder meisje - en de nachtmerrie van iedere moeder. Maar de jongen die eens in ongenade de stad had verlaten, zwaaide inmiddels de scepter over het politiebureau en zette nog steeds alle harten in vuur en vlam. Toen haar vrienden haar aan Josh koppelden voor de jaarlijkse jacht op de schat, was Laura Ann Bryant opgetogen... en onder de indruk van deze beer van een man, wiens duivelse grijsn alle mogelijke soorten van verleiding beloofde. Maar zou de mysterieuze Indiaanse geest die haar beschermde haar wel willen overleveren aan het verrukkelijke gevaar van de stormachtige omhelzingen van Josh? Laura was door de voorschriften van de jacht gedwongen dag en nacht aan zijn zijde te blijven en werd vervuld met zo'n wild verlangen, dat ze bereid was Josh het overhemd van zijn lichaam te scheuren en de wet in eigen hand te nemen! Josh had geprobeerd de duivel te verstoppen achter een nobele facade, maar Laura bracht hem onder een bekoring waar hij zich niet tegen kon verzetten. Kon ze hem laten in zien dat alleen zijn wilde liefde haar gelukkig kon maken?


Nummer Love Swept 344
Schrijver Marcia Evanick
Titel Liefde zonder schaamte
Oorspronkelijke titel Guardian spirit
Genre Roman
Korte omschrijving

 
Als tiener was Josh Langley de droom van ietder meisje - en de nachtmerrie van iedere moeder. Maar de jongen die eens in ongenade de stad had verlaten, zwaaide inmiddels de scepter over het politiebureau en zette nog steeds alle harten in vuur en vlam. Toen haar vrienden haar aan Josh koppelden voor de jaarlijkse jacht op de schat, was Laura Ann Bryant opgetogen... en onder de indruk van deze beer van een man wiens duivelse grijns alle mogelijke soorten van verleding beloofde. Maar zou de mysterieuze Indiaanse geest die haar beschermde haar wel willen overleveren aan het verrukkelijke gevaar van de stormachtige omhelzingen van Josh? Laura was door de voorschriften van de jacht gedwongen dag en nacht aan zijn zijde te blijven en werd vervuld met zo'n wild verlangen, dat ze bereid was Josh het overhemd van zijn lichaam te scheuren en de wet in eigen hand te nemen! Josh had geprobeerd de duivel te verstoppen achter een nobele façade, maar Laura bracht hem onder een bekoring waar hij zich niet tegen kon verzetten. Kon ze hem laten inzien dat alleen zijn wilde liefde haar gelukkig kon maken?

* Er verschenen 2 versies van hetzelfde boek met een andere omslag.Nummer Love Swept 343*
Schrijver Erica Spindler
Titel Geheime wensen
Oorspronkelijke titel Wishing moon
Genre Roman
Korte omschrijving

 
Lance Alexander was dan misschien genoemd naar de edelste van alle romantische helden, hij gedroeg zich strikt zakelijk toen hij een vrouw zocht die geld kon inzamelen voor zijn favorieten liefdadigheidsinstelling. De vrijgevochten Madi Muldoon was niet bepaald degene die hij daarvoor in gedachten had. Ze was eigenwijs en vrijpostig, vol zelfvertrouwen en een schaamteloze flirt die zich niet liet intimideren.
Maar de bruinogige schoonheid was onweerstaanbaar en vastberaden te bewijzen dat ze iedere belofte die ze deed waar kon maken.
Ze vroeg zich af waarom Lance zich zo liefdevol bezighield met het redden van zeeschildpadden, maar weigerde een vrouw te zoeken wet wie hij een gezin kon stichten.
In het geheim deelde Madi zijn dromen over een huis en een gezin, maar ze had haar vertrouwen in het huwelijk verloren. En Lance vond het moeilijk in de liefde van een vrouw te geloven. Geen enkele man had Madi’s ziel ooit zo geraakt als Lance. Kon Madi hem ervan overtuigen dat een wens die werd uitgesproken bij volle maan altijd uitkwam?

* Er verschenen 2 versies van hetzelfde boek met een andere omslag.Nummer Love Swept 342*
Schrijver Jan Hudson
Titel Verleidelijk snoepgoed
Oorspronkelijke titel Big and bright
Genre Roman
Korte omschrijving

Holt Berringer was meer dan levensgroot en had ondeugende zwarte ogen, een filmsterrenglimlach en een witte Stetson die bewees dat deze Texas Ranger tot de brave jongens behoorde. Toen Cory Bright de nachtwinkel binnen rende om haar favoriete koekjes te kopen, belandde ze in een gewapende overval... en in de armen van een lange man van de wet die haar niet meer wilde laten gaan. Holt stond versteld van het stukje dynamiet dat weigerde zich te laten intimideren door dreigementen, maar hij nam zich vast voor haar te koesteren en te beschermen totdat ze dat prettig zou gaan vinden... en hij was precies de man die haar dat kon leren.
Cory huiverde bij de gedachte aan de wilde kracht achter de ogenschijnlijke kalmte toen de lange, gespierde man met de zilveren ster en een voorkeur voor aardbeien in chocoladesaus haar teder en grondig beminde, maar ze was bang dat Holt te veel weg had van haar macho-broers die altijd geprobeerd hadden haar te overheersen. Holt kon best geduld opbrengen, maar zou Cory, zodra ze bewezen had het zelf te kunnen maken, voldoende moed kunnen opbrengen om te kiezen voor wat ze écht wilde?


Nummer Love Swept 341*
Schrijver Janet Evanovich
Titel Een beetje verliefd
Oorspronkelijke titel The rocky road to romance
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen de mooie, knotsgekke Daisy Adams van radiostation WZZZ aanbood om tijdelijk de baan van verslagverkeersgeefster op zich te nemen, bedacht Steve Crow allerlei redenen om haar af te wimpelen. Als de knappe programmaleider een aantal uren met haar in de beslotenheid van een auto moest doorbrengen, zou hij haar charmes beslist niet meer kunnen weerstaan. Hij was altijd gek geweest op snelle sportwagens en dames met hoge hakken, maar dat was voor hij was gevallen voor een vrijgevochten meisje dat per ongeluk misdadigers ving, van oude mensen en huisdieren hield en veel te veel baantjes had!
Daisy zette het leven van Steve op z'n kop, zeker van de komst van Bob, een hond die zo veel ruimte innam op de bank dat er voor hun tweeën slechts heel weinig plaats overbleef. Toen Steve haar voor zich trachtte te winnen met zelfgemaakte chocolade koekjes, en haar plaagde met een harstocht waarvan ze het bestaan niet had durven dromen, voelde Daisy haar weerstand smelten als sneeuw voor de zon.


Nummer Love Swept 340
Schrijver Gail Douglas
Titel Als het om de liefde gaat
Oorspronkelijke titel The best laid plans
Genre Roman
Korte omschrijving

 
Clay Parrish was een onruststoker die naar het lieflijke stadje Silver Rapids was gekomen om daar onnodige veranderingen aan te brengen — dat was althans hetgeen waar Jennifer Allan de van goede voornemens bezielde stadsplanner van verdacht. Ze was van plan hem te vuur en te zwaard te achtervolgen, maar het laatste wat ze verwacht had, was een aardige vent met een vlotte babbel en een niet te onderdrukken glimlach die haar verdediging met een enkele, verzengende kus doorbrak. Jennifer gaf Clay het gevoel dat hij een verliefde tiener was en hij voelde zich opgewonden en gefrustreerd door de spanning die tussen hen knetterde. Maar hoe kon hij haar ertoe brengen hem te vertrouwen als ze haar mening over hem al klaar had? Jennifer vertelde Clay dat hij gewoon te knap was, het soort man waar ze haar overdreven romantisch ingestelde moeder altijd voor gewaarschuwd had Maar toen hij haar angsten eenmaal begreep, had ze geen enkele plek meer over om naar toe te vluchten Ze wilde dat Clay haar koesterde, maar zou ze voor haar liefde uit durven komen?

* Er verschenen 2 versies van hetzelfde boek met een andere omslag.Nummer Love Swept 339
Schrijver Mary Kay McComas
Titel Harstochtelijke uitdaging
Oorspronkelijke titel Kiss me, Kelly
Genre Roman
Korte omschrijving

 
Baker eiste haar onmiddellijk voor zich op toen hij haar aan de andere kant van de donkere ruimte zag. De blik waarmee hij Kelly Branigan opnam, vertelde haar dat hij al haar geheimen kende, en daagde haar uit de zijne te ontdekken. Ze had een vaste regel wat uitgaan met politiemensen betrof, maar deze man stoorde zich daar niet aan. Hij was een minnaar van wie ze wist dat hij haar te gronde kon richten of haar dromen kon verwezenlijken. Maar kon hij Kelly, nadat ze zich had overgegeven aan de extase die hij haar bood, bedriegen en haar verleiden mee te werken aan een akelig karwei? Vanwege haar loyaliteit ten opzichte van haar vrienden en familie ontdekte Kelly in welke val haar minnaar haar had gelokt. Baker moest op Kelly kunnen rekenen, maar toen hij zijn leven in haar handen had gelegd, en zijn handen op haar lichaam, vroeg hij zich af of hij de vrouw van wie hij was gaan houden wel kon beschermen, en of ze hem ooit zou vergeven als de waarheid aan het licht kwam.

* Er verschenen 2 versies van hetzelfde boek met een andere omslag.Nummer Love Swept 338
Schrijver Sandra Chastain
Titel Een onweerstaanbare deugniet
Oorspronkelijke titel Firebrand
Genre Roman
Korte omschrijving

Cade McCall was eigenlijk niet het soort man dat reageerde op een advertentie die zo mysterieus was als die van Rusty Wilder — maar hij had ook nog nooit zo om een baan verlegen gezeten als nu.
Toen hij de uitbundige, groenogige rancher ontmoette met haar wilde rode haren die haar temperament evenaarden, voelde hij zich onmiddellijk aangetrokken tot de openhartige dame die hem een aanbod deed dat hij niet kon afslaan.
Rusty vond Cade te knap en te overdonderend mannelijk om haar behoefte aan een man te vervullen — hij was te sterk, te ongetemd om de leiding van de ranch aan haar over te laten. Maar nog nooit had een man haar het gevoel gegeven dat ze knap was, geen enkele man had ooit de zijde gevonden onder haar spijkergoed of het vuur onder haar huid qevoeld Cade vroeg zich af of Rusty een heks of een engel was toen hij werd gebrandmerkt door de vlammen van begeerte die in hem oplaaiden. Zou hij ooit de partner kunnen zijn die ze nodig had zonder dat hij zijn trots zou verliezen? Rusty verlangde ernaar gekoesterd te worden, maar als Cade haar uitdaging aannam, zou hij zijn ziel dan opofferen? Of zou hij de liefdevolle overgave opeisen van een onweerstaanbare deugniet?


Nummer Love Swept 337
Schrijver Billie Green
Titel Een man met geheimen
Oorspronkelijke titel Starbright
Genre Roman
Korte omschrijving

Garrick Fane was een briljant strafpleiter, maar met al zijn geld en invloed kon hij zijn huwelijk met Elise Adler Bright niet redden. Destijds had het beeldschone fotomodel zich laten betoveren door zijn nachtblauwe ogen en hadden ze allebei gedacht dat er aan hun liefde nooit een eind zou komen... totdat Elise een afschuwelijk bedrog ontdekte en er op stond dat ze uit elkaar gingen.
Garrick wist dat hij nooit van zijn obsessie voor deze mooie vrouw verlost zou worden - en zij dacht niet dat hij haar ooit zou vertellen waarom hij zijn ware persoonlijkheid achter die muur van beschaving verborg. Maar door een angstaanjagend ongeluk moesten ze hun maskers wel laten vallen en kregen Garrick en Elise een laatste kans om de donkere, eenzame plekjes in elkaars hart te ontdekken. Kon zij de eenzame wolf, die haar ster in zijn hand hield, ervan overtuigen dat zij, als ze haar ogen sloot, de man zag die ze liefhad?


Nummer Love Swept 336
Schrijver Terry Lawrence
Titel Dans naar de vrijheid
Oorspronkelijke titel Passion's flight
Genre Roman
Korte omschrijving

Stash was een legendarische verleider, een beroemde Russische overloper - en een ster die vastbesloten was om zich aan te sluiten bij het dansgezelschap van Mariah Heath, als partner van de gracieuze tijgerin in een hartstochtelijke pas de deux. Vanaf het moment dat Stash haar op het toneel zag bewegen, wilde hij het spotlight met Mariah delen - en haar bed. Ze was verbaasd over zijn interesse, maar het verlangen dat al jaren in haar sluimerde, kon ze niet voor hem verbergen. In een liefdesduet dat zou oud was als de tijd, verzachtten ze elkaars pijn en lieten ze nieuwe hoop ontwaken. Maar zijn vlucht naar de vrijheid had hem uit een wereld gerukt die hij niet kon vergeten, en Mariah vocht ervoor om Stash te leren de gevoelens te uiten die hij zijn hele leven had moeten verbergen


Nummer Love Swept 335
Schrijver Sandra Chastain
Titel Volwassen liefde
Oorspronkelijke titel Danny's girl
Genre Roman
Korte omschrijving

'Kom om middernacht naar ons plekje, stond er in het briefje; precies zoals al die jaren geleden. Katherine Sinclair ging nu echter niet op de verleidelijke woorden van Danny Dark in, zoals ze had gedaan toen hij zeventien was. Waarom was de enige man van wie ze ooit had gehouden - haar verboden, geheime liefde - terug in de stad? Tien jaar geleden had Danny beloofd dat hij op de avond na de diploma-uitreiking zou komen, en hij was niet komen opdagen. Daarom had ze zich alleen door haar zwangerschap moeten slaan. Ze had afstand gedaan van de baby, was gaan studeren, en was burgemeester geworden van Dark River. Van Danny had ze nooit meer iets gehoord... tot vandaag. Zou hij ontdekt hebben dat zij haar zoon, Mike - hun zoon - opvoedde, nu zijn adoptie-ouders waren verongelukt?
Was hij alleen maar teruggekomen om Mike van haar af te nemen? Danny riep nog steeds dezelfde hartstochtelijke gevoelens in haar op, maar nadat ze de waarheid over het verleden hadden ontdekt, moesten ze afwachten of ze echt van elkaar hielden, of alleen hun herinneringen idealiseerden.


Nummer Love Swept 334
Schrijver Patt Bucheister
Titel Tropische stormen
Oorspronkelijke titel Tropical storm
Genre Roman
Korte omschrijving

Wyatt Brodie was naar Biloxi gegaan om Cass Mason mee terug te nemen naar Key West, en hij was niet van plan om zonder haar terug te gaan. Haar ernstig zieke moeder vroeg naar haar, maar kon Cass het opbrengen om Delta te ontmoeten, de vrouw die haar aan een vriendin had gegeven zodat ze zelf naar Parijs kon gaan om te schilderen? De stem van Cass was als honing die over fluweel gleed en haar gekwelde ogen riepen in Wyatt het verlangen op haar voor nieuwe pijn te behoeden. Hij daagde Cass uit haar verleden onder ogen te zien en beloofde haar dat hij haar daarbij zou helpen. Tot leven gewekt door zijn genezende aanraking, verlangde ze ernaar hem te vertrouwen. Ze had alles zo lang alleen moeten doen. Als Cass de kans kreeg een meisjesdroom in vervulling te laten gaan, zou Wyatt dan sterk genoeg zijn om de vrouw op te eisen die hij met het vuur van zijn verlangen had gebrandmerkt?


Nummer Love Swept 333
Schrijver Gail Douglas
Titel Gevaarlijke charme
Oorspronkelijke titel Banned in Boston
Genre Roman
Korte omschrijving

De ruige, sterke Matt Harper leek wel de allerlaatste man die een bodyguard nodig had, wat zijn moeder ook zei. Na een serie dreigbrieven verwierp de gezaghebbende vrouw de bezwaren van haar zoon en huurde een veiligheidsadviseur in. Maar ook zij stond versteld van Annie Brentwood. Ze hadden een gespierde man verwacht, een door de wol geverfde detective, maar Annie was vastbesloten te bewijzen dat er hersens nodi waren voor de beste bescherming, en geen spieren. Ze wist zeker dat ze deze imposante stadscowboy kon beschermen, maar wie zou haar beschermen tegen Matts gevaarlijk charme als ze vierentwintig uur per dag in zijn buurt moest blijven? Matt zelf werd dronken van haar geur, raakte in de ban van haar stem en was geïntrigeerd door haar uitbundige geest, maar hij vond het verschrikkelijk dat Annie haar leven voor hem in de waagschaal stelde. Matt was schaamteloos, arrogant en verschrikkelijk mannelijk, maar kon Annie weigeren zich over te geven aan een man die haar het laatste woord gaf?


Nummer Love Swept 332
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Een regenboog van dromen
Oorspronkelijke titel From this day foreward
Genre Roman
Korte omschrijving

Het was een ongewone opdracht die John-Trevor Pay-ton had aangenomen van de rijke, excentrieke kolonel Blackstone: hij moest Paisley Kane opsporen en haar leren kennen. Paisley was de dochter die de kolonel had verwekt bij een mooie Française die niet met hem had willen trouwen. Kolonel Blackstone wilde dat Paisley zijn erfgename werd en dat hij zijn laatste jaren met haar kon delen - maar zou die plotselinge rijkdom haar gelukkig of wanhopig maken? Toen Paisley letterlijk in de armen van John-Trevor viel, was hij verrukt van de enthousiaste deugniet die een glas-in-loodraam koesterde en geloofde dat het lot zou bepalen wanneer ze verliefd werd. In haar huis in Denver werd ze omringd door een familie van vreemde huurders, en John-Trevor benijdde haar plezier in de mensen voor wie ze zorgde. Hij geloofde niet in een gezin en eeuwige liefde... tot hij haar leerde kennen. Zou Paisley uiteindelijk moeten kiezen tussen een fortuin en de man die was voorbestemd de hare te worden?


Nummer Love Swept 331
Schrijver Suzanne Forster
Titel Gevaarlijke verovering
Oorspronkelijke titel Lord of lightning
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Stephen Gage tegen Lise Anderson opbotste, voelde ze de vonken tussen hen overspringen. Zijn ogen hadden de kleur van de oneindigheid, zijn stem was een en al sensualiteit, en zijn ziel leek de hare te herkennen. De onderwijzeres die erg aan haar zelfstandigheid was gehecht, vond de mysterieuze geoloog heel intrigerend. Op de een of andere manier wist hij dat ze ernaar verlangde om stormenderhand veroverd te worden. Ze wilde opgeëist en bezeten worden - en een deel van haar geheime fantasie bestond eruit alle remmen los te gooien en de gevaren van het noodlot te accepteren. Stephen was niet zomaar een man, maar een natuurkracht die haar duizelig maakte van angst en verlangen. Hij had haar al eens laten kennismaken met de genezende kracht van de natuur en haar meegenomen naar een plek waar ze de sterren kon aanraken. Zou Lise hem duidelijk kunnen maken dat de tijd stilstond als ze samen waren; dat zij de enige was die zijn pijn kon verlichten en die zonlicht in de duisternis kon brengen?


Nummer Love Swept 330*
Schrijver Linda Cajio
Titel Verboden vrucht
Oorspronkelijke titel Nights in white satin
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Jill Daneforth in Engeland aankwam, was ze vastbesloten de kostbare smaragden van haar moeder terug te krijgen van een oplichter die haar erfstuk had gestolen. Een blik van haar gastheer, de aristocratische Rick Kitteridge, was echter genoeg om haar gedachten aan een misdaad te vergeten. Rick was een verrukkelijke afleiding, een man wiens blik haar beloofde dat haar geheimen niet veilig waren, maar dat haar verlangen bevredigd zou worden. Betoverd door de sexy madonna met haar zijden huid en satijnzachte lippen, was Rick vastbesloten deze mysterieuze vrouw het hof te maken met alle hartstocht die hij bezat, hoewel Jill een 'verboden vrucht’ was, een vrouw die nooit voor het plattelandsleven zou kiezen waar hij zo van hield. Betoverd door zijn kussen en achtervolgd door zijn verleidelijke glimlach, gaf Jill zich over aan Ricks wilde omhelzingen. Verscheurd tussen haar wanhopige verlangen naar wraak en de man wiens leven ze wilde delen, verlangde ze ernaar Rick de waarheid te vertellen en hem over te halen haar te helpen.
Zou hij de juwelen voor haar terug willen stelen zodra ze hem bekende dat hij haar ziel had gestolen?


Nummer Love Swept 329*
Schrijver Barbara Boswell
Titel Een vluchtig avontuurtje
Oorspronkelijke titel The last Brady
Genre Roman
Korte omschrijving

Jack Blackledge was sexy, ruig en moeilijk in de omgang, en Colleen Brady wist dat ze haar handen vol zou hebben als assistente van deze moeilijke rubriekschrijver! Ze was helemaal naar Buffalo gekomen om aan haar overdreven beschermende, bemoeizieke familie in Texas te ontsnappen en te beginnen aan de carrière als journaliste, die ze altijd had nagestreefd. Maar niemand had haar verteld dat ze aangenomen was om een slechtgehumeurde, cynische, ex-honkballer te helpen. Jack deed zijn best Colleen te ontmoedigen, haar op de vlucht te jagen... tot hij haar hulp nodig had om zijn moeder ervan te overtuigen dat hij eindelijk een leuk meisje had gevonden. Colleen wist dat ze een rol speelden, dat Jack zijn hartstocht alleen maar veinsde maar waarom verbrandden zijn kussen haar lippen'? Ze was altijd zo keurig geweest en had gewacht op het moment dat de man op wie ze verliefd werd haar hartstocht zou opwekken. Maar de strelingen van Jack zetten haar in vuur en vlam en maakten dat ze zich wanhopig graag aan hem wilde overgeven.


Nummer Love Swept 328
Schrijver Jan Hudson
Titel Verslaafd aan de liefde
Oorspronkelijke titel Deeper and deeper
Genre Roman
Korte omschrijving

Wick McCall verstond de kunst om het een dame naar de zin te maken, zelfs al beweerde de dame in kwestie dat ze helemaal niet bij elkaar pasten. Psychologe Maya Stephens was een verleidelijke vrouw met zwoele groene ogen wier stem Wick betoverde toen hij de eerste les van de cursus 'Stoppen met roken' bijwoonde.
De waaghals annex avonturier had er zijn handen echter vol aan om de psychologe zover te krijgen dat ze romantisch met hem wilde dineren. Hij was namelijk een paar jaar jonger dan zij. Maya rilde van genot toen ze de intense blik in Wicks gouden ogen zag. Zijn opwindende liefkozingen hadden een bevrijdend effect op de ongeremde hartstocht die Maya achter een koele façade verborgen hield. Maar toen de blonde waaghals haar uitdaagde om een eind in zijn helikopter te vliegen, deed ze haar uiterste best om een van haar geheimen voor hem te bewaren. Zou Wick haar kunnen helpen haar angst voor helikopters te overwinnen? Zou hij in staat zijn de hartstochtelijke vrouw in haar te bevrijden, de vrouw die verlangde naar een liefde voor altijd?


Nummer Love Swept 327
Schrijver Lori Copeland
Titel Tegen de stroom in
Oorspronkelijke titel Tiz the season
Genre Roman
Korte omschrijving

Advocate Darby Piper kreunde toen ze zag dat de bulldozer haar oprit versperde. Zo zou ze te laat in de rechtszaal komen! Maar toen ze de onmiskenbaar knappe, lange, donkere ploegbaas verzocht haar oprit vrij te maken, deed hij juist zijn uiterste best haar opgesloten te houden... alleen maar om haar zover te krijgen dat ze die avond met hem uit eten ging. Cody Bender-man genoot ervan haar tegen de haren in te strijken en haar geregelde leventje in een levendige chaos te veranderen, maar was hij ook in staat het sensuele vuur onder haar keurige, degelijke pakjes te ontsteken en haar te laten inzien dat het moment was aangebroken om verliefd te worden? De cliënten van Darby wilden dat de enorme kerstversiering van Cody nog voor Kerstmis verwijderd werd en zij geloofde er niet in dat werk en plezier samen konden gaan. Cody was een man van alles of niets waar het hartsaangelegenheden betrof, maar zou hij Darby zover kunnen krijgen dat ze al haar regels overboord zette?


Nummer Love Swept 326
Schrijver Iris Johansen
Titel Gevaarlijk genot
Oorspronkelijke titel An unexpected song
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Jason Hayes de spectaculaire stem van Daisy Justine hoorde, voelde hij een intense vreugde en een even intense behoefte haar te bezitten. Ze was geschapen om zijn muziek voor Desdemona te zingen, maar toen ze zijn aanbod weigerde en niet wilde zeggen waarom, nam Jason zich voor haar nooit op te geven. Daisy maakte hem duidelijk dat ze nooit de zijne was geweest, maar ze wisten alletwee dat ze dat wel zou worden. Ze wilde de rol, maar nog meer wilde ze aangeraakt, verlsonden en bemind worden door deze schitterende man die een en al mannelijke kracht uitstraalde. Daisy genoot van het gevaar en het genot dat hij beloofde. Maar naast Jasons betoverende verleiding was er de rondwarende pijn die hun liefkozingen overschaduwde. Vastbesolten om zijn fort binnen te gaan en zijn hart te veroveren, wist Daisy dat zij alleen de duisternis in zijn ziel kon doorbreken. Kon ze hem ook laten begrijpen dat zijn muziek gedurende zijn hele leven naar haar op zoek was geweest... en hij zelf ook?


Nummer Love Swept 325*
Schrijver Fayrene Preston
Titel Riskante romance
Oorspronkelijke titel Swansea place: Jeopardy
Genre Roman
Korte omschrijving

De raadselachtige, gevaarlijk Amarillo Smith was samen met Angeleica's broer Nico de beste privé-detective van Boston. Voor Angelica DiFrenza was het even verrassend als intrigerend dat uitgerekend hij, die haar altijd met opzet leek te hebben gemeden, haar mee uit eten vroeg. Wanneer hij naar haar keek, tintelde haar huid onder zijn vurige blik in zijn goudbruine ogen, en ze vroeg zich af hoe zijn sensuele lippen op de hare zouden aanvoelen. De werkelijkheid overtrof haar stoutste verwachtingen. Zijn liefkozingen zetten haar in vuur en vlam. Amarillo maakte Angelica tot de zijne, maar hij stond machteloos tegenover de demonen uit het verleden die haar geest bedreigden. Ooit was de grote balzaal van Swansea vervuld geweest van geluk en vreugde. Konden de schaduwen worden verdreven door de genezende kracht van hun liefde?


Nummer Love Swept 324
Schrijver Judy Gill
Titel Man in het maanlicht
Oorspronkelijke titel Moonlight man
Genre Roman
Korte omschrijving

Hij was een bijzonder aantrekkelijke man, maar Sharon Leslie wist zeker dat Mare Duval niets meer was dan een zwerver die vriendschap had gesloten met haar zoon en haar 's avonds laat kwelde met het spelen van droevige liedjes op zijn mondharmonica.

Sharon probeerde te vechten tegen de aantrekkingskracht van de geheimzinnige zwerver, maar Mare verleidde haar met de belofte van een begeerte die ze niet zou kunnen weerstaan. Betoverd door zijn kussen gaf ze zich over aan haar verlangen.

Met zijn heftige liefkozingen verdreef Mare de angst die haar aan zichzelf deed twijfelen als vrouw, en ontketende een hartstocht die geen enkele man ooit in haar had opgewekt. Sharon was bang dat Mare alles van haar zou vragen, maar hij verzekerde haar dat ze alles had - en misschien nog wel meer.

Met geduld had hij haar vertrouwen gewonnen maar hij was niet in staat geweest de tragedie op te biechten die hij had moeten doormaken, of de pijn die hem alles had gekost wat hij ooit had gekoesterd. Mare had de de monen uit haar verleden verslagen om Sharon haar muziek terug te geven. Was zij sterk genoeg om te vechten voor zijn liefde?Nummer Love Swept 323
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Magisch intermezzo
Oorspronkelijke titel To love and to cherish
Genre Roman
Korte omschrijving

Alida Hunter stortte haar hart uit bij de mysterieuze vreemdeling die 's nachts plotseling was opgedoemd uit de mist op het eenzame strand waar ze vergetelheid zocht. Vervolgens gaf ze zich met hart en ziel over aan zijn gepassioneerde liefkozingen om daarna beschaamd te vluchten zonder zelfs zijn naam te kennen! En dat terwijl de meer dan aantrekkelijke man, van wie ze alleen had gezien dat hij prachtige blauwe ogen had, haar met zijn hartstocht over het ergste leed van een mislukte liefde had heen geholpen. Ze hield het er gemakshalve maar op dat hij haar droomminnaar voor een nacht was geweest, een fantasie om te koesteren, een kostbaar geschenk dat ze niet kon en mocht behouden. Paul-Anthony Payton was vastbesloten de vrouw te vinden, die hem het paradijs op aarde had getoond. Zij had hem vervuld met hoop waardoor hij eindelijk kon geloven in de liefde. Toen hij de vrouw van zijn dromen eindelijk had opgespoord, begreep hij niet dat ze niets meer wilde weten van het wonder dat ze hadden gedeeld en dat ze het resultaat van hun samenzijn voor hem verborgen wilde houden.


Nummer Love Swept 322*
Schrijver Tami Hoag
Titel Onstuimig verlangen
Oorspronkelijke titel Tempestuous
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Alexandra Gianni voelde dat iemand een hand op haar schouder legde en ze Christian Atherton snel tegen de grond gooide, werd de aristocratische charmeur door haar geboeid... en uitgedaagd! Vrouwen werden verondersteld voor hem te vallen, en niet andersom. Met zijn onbeschaamde grijns en onverbloemde humor achtervolgde hij de mooie, wilde kat met die gekwelde uitdrukking - en was vastbesloten het ijs om haar geheimzinnige hart te laten smelten.
Alex was niet uit op een flirt met wie dan ook, vooral niet met die ontzettend aantrekkelijke losbol met zijn slechte reputatie - ze had echter niet verwacht dat het paradepaardje van de ruitershow haar zo teder zou kussen... of zo n heerlijk, verslavend verlangen in haar kon opwekken. Christian was verrukt van de moedige koppige vrouw van wie hij alles wilde weten - en hij wilde het verdriet wegnemen dat haar was aangedaan Kon hij haar duidelijk maken dat ze het waard was te worden gekoesterd, dat hij er alles voor over had haar gelukkig te maken.


Nummer Love Swept 321
Schrijver Charlotte Hughes
Titel Rusteloze nachten
Oorspronkelijke titel Restless nights
Genre Roman
Korte omschrijving

De man die door het hek om het privé-eiland was geglipt, was geen inbreker, maar een ’stuk’ in een strakke spijkerbroek die Kelly Garrett de adem benam! Toen ze echter ontdekte dat de man, die ze met het waterpistooltje van haar zoon onder schot hield, de eigenaar was van het bedrijf waarvoor ze werkte, bloosde ze diep en hoopte ze dat hij haar niet zou ontslaan! Macon Bridges was verrukt toen hij deze sexy, alleenstaande moeder ontmoette met de prachtigste benen die hij ooit had gezien en met haren die naar honing roken - zij was precies wat de dokter had voorgeschreven aan deze succesvolle jongen; een workaholic die niet wist hoe hij zich moest ontspannen... totdat Kelly hem helemaal in haar ban had, hem zijn aktentas vol paperassen deed vergeten en een snaar diep in zijn binnenste raakte. Kelly wilde een man die haar en haar gezin op de eerste plaats zette, en Macon ging zo op in zijn werk, dat ze betwijfelde of hij ooit de hare zou worden. Als hij zou proberen tijd vrij te maken voor dingen die zij belangrijk vond, hield ze dan genoeg van hem om hem halverwege tegemoet te komen?


Nummer Love Swept 320
Schrijver Patt Bucheister
Titel Tropisch vuur
Oorspronkelijke titel Tropical heat
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Salem nog een kind was, waren ze samen uit het weeshuis gevlucht en ze was John Canada altijd blijven aanbidden. Maar toen de betoverende kleine zigeunerin veranderd was in een mooie vrouw, stuurde hij haar weg, omdat hij zichzelf niet wilde onteren door haar onschuld te nemen.
Salem was vier jaar lang ver weg geweest van haar huis in Key Stone, maar nu kwam ze, of John dat nou wel of niet prettig vond, terug om hem te helpen bij zijn gevecht tegen de saboteurs die hun charterbedrijf de grond in probeerden te boren. Toen Salem op het eiland arriveerde, voelde John het verlangen in zich opkomen en wist hij dat er niets was veranderd, dat ze nog steeds een obsessie voor hem was... waartegen hij zich niet langer kon verzetten. Meegesleurd door een stroom die sterker was dan de deining van de oceaan verslonden door vlammen van begeerte die in de zwoele nacht hoog oplaaiden, gaven ze zich over aan een vuur van verlangen dat door de tijd waarin ze niet bij elkaar waren geweest, alleen maar verzengender, onweerstaanbaarder was geworden. Kon Salem hem laten inzien dat, ze hem zou volgen, waar hij ook ging?


Nummer Love Swept 319*
Schrijver Helen Mittermeyer
Titel Bevroren liefde
Oorspronkelijke titel Men of ice: Frozen idol
Genre Roman
Korte omschrijving

Tien jaar waren voorbijgegaan sinds Dolph Wakefield een uitgesproken wildebras in de heuvels bij Nice met zijn Jaguar een lift had gegeven en was gezwicht voor haar onschuldige sensualiteit. Hij was tot over zijn oren verliefd geworden op de magere spriet die Bedelia Fronsby op negentienjarige leeftijd was geweest. En toen ze plotseling, zonder een spoor achter te laten, uit zijn leven was verdwenen, voelde hij zich door haar verraden en was er rond zijn hart zo’n grote klomp ijs ontstaan, dat die nooit meer door een andere vrouw tot smelten kon worden gebracht.
Nu speelde hij in een film, die werd gesponsored door Delia Cosmetics, en stond ze plotseling voor hem: de sirene die zijn hart had gestolen en de tijd had doen stilstaan met haar hartstocht.
Bedelia moest hem aan zijn verstand brengen dat ze destijds was weggegaan om zijn carrière te redden, omdat haar stiefbroer dreigde die te ruïneren door het in de publiciteit brengen van een schandaal. Kon ze de man van haar hart zover krijgen dat hij altijd van haar zou houden - in voor- en tegenspoed, tot de dood hen scheidde...?


Nummer Love Swept 318*
Schrijver Erica Spindler
Titel Helder als kristal
Oorspronkelijke titel Rhyme of season
Genre Roman
Korte omschrijving

Dokter Walker Chadwick Ridgeman was een hartstochtelijke, moedige arts en een ongelooflijk knappe man, die van orde en regelmaat hield. Waarom voelde hij zich dan zo aangetrokken tot een verleidelijke vrouw met felrood haar en dromerige ogen die konden flonkeren als het kristal dat ze als talisman om haar hals droeg? Alex Clare probeerde de aantrekkingskracht te negeren van de serieuze, sexy dokter die haar niet kon accepteren zoals ze was. Wel vond ze in zijn dochter Lacy een verwante geest. Zij was een kind dat nooit had geleerd in zichzelf te geloven en had het gevoel dat ze niet echt bij iemand hoorde. Walker had geprobeerd zijn dochter zoveel mogelijk tegen verdriet in bescherming te nemen, maar hij had haar geheim nooit aan iemand toevertrouwd. Hij raakte door Alex geobsedeerd. Zij kon een beschaafde omhelzing veranderen in ongebreidelde hartstocht en deed hem ernaar verlangen te breken met de regels waaraan hij zich in het verleden altijd had gehouden. Kon haar magie hem leren te vergeten kon zijn liefde haar verdriet en pijn veranderen in het wonder van blijvende liefde?


Nummer Love Swept 317*
Schrijver Janet Evanovich
Titel Echtgenote te huur
Oorspronkelijke titel Wife for hire
Genre Roman
Korte omschrijving

Hank Mallone voorzag moeilijkheden toen ze hem kalmpjes meedeelde dat ze met hem zou trouwen! Maggie Toone was een verleidelijk stuk vuurwerk dat zijn leven tot een verrukkelijke hel zou maken als hij haar voor zijn vrouw liet doorgaan om zijn imago van losbol op te vijzelen. Zou zijn dolzinnige plan om een lening van de bank te krijgen averechts uitpakken als Maggie eenmaal in zijn kleine stadje in Vermont was gearriveerd en zich aan de roddelaars vertoonde?
Maggie had totaal niet verwacht dat haar werkgever adembenemend knap zou zijn, end at hij de uitwerking van een slok bourbon op een lege maag op haar zou hebben, maar ze vond zijn aanbod te intrigerend om het af te slaan… en ze wilde te graag ontsnappen aan een leven dat haar benauwde. Ze waren het er beiden over eens dat de overeenkomst puur zakelijk was… tot Hank de verpersoonlijking bleek te zijn van iedere fantasie die ze ooit had gehad, en Maggie zo levendig, grappig en ronduit onweerstaanbaar was dat Hank tot over zijn oren verliefd werd! Terwijl het stadje belangstellend toekeek, maakte Hank zijn echtgenote het hof met een charme die hem nog nooit in de steek had gelaten.


Nummer Love Swept 316
Schrijver Patricia Burroughs
Titel Liefde zonder woorden
Oorspronkelijke titel Some enchanted season
Genre Roman
Korte omschrijving

Zodra Kevyn Llewellyn hem tussen de menigte had ontdekt, wist ze dat haar speurtocht voorbij was. Rusty Rivers had precies het prachtige lichaam dat ze nodig had voor de illustratie van het science-fiction boek. Ze moest hem nu meteen hebben - ook al hield dat in dat ze de uitgeputte triathleet moest ontvoeren! Toen ze hem eenmaal in haar atelier had, brandde zijn felle blik op haar lichaam en liet zijn hartstochtelijke omhelzing haar buiten adem achter. Rusty plaagde haar door te zeggen dat zij zijn lichaam niet kon krijgen als ze hem het hare er niet voor in ruil gaf, maar toen de blauwe ogen van Kevyn hem nachten achtereen uit de slaap hielden, wist hij dat de lieflijke droomster door zijn verdedigingslinies heengedrongen was - maar als hij haar streng aanpakte, zou hij geen stap verder komen. Kevyn probeerde zich te verzetten tegen het verlangen dat ze in de armen van Rusty ervoer. Ze was ervan overtuigd dat geen enkele liefde blijvend was en dat hij haar gekwetst achter zou laten als ze hem toestond haar ziel te raken. Rusty had zijn hele leven gewacht op een vrouw die hem nodig had. Kon hij Kevyn betoveren met zijn liefde?


Nummer Love Swept 315
Schrijver Iris Johansen
Titel Zoete passie
Oorspronkelijke titel Tender savage
Genre Roman
Korte omschrijving

Ricardo Lazaro, de legendarische dichter-strijder en revolutionaire leider van Saint Pierre was gevangen genomen tijdens een actie om Lara Clavels broer te redden. Lara ging naar het Caribische eiland met de bedoeling hem desnoods met gevaar voor eigen leven te bevrijden. Het ontsnappingsplan had alleen kans van slagen als ze de gevangeniscommandant ervan kon overtuigen dat Ricardo verliefd op haar was geworden… Ze had er niet op gerekend al bij het eerste contact zo van hem onder de indruk te zijn dat ze zelfs in die akelige omstandigheden niets liever wilde dan de zijne worden. Van zijn kant was Ricardo vastbesloten de goudgelokte reddende engel de afschuwelijke martelingen te besparen waar ze met haar dappere daad aan zou moeten geloven. Tegelijkertijd lieten zijn wilde lustgevoelens zich niet onderdrukken, helemaal niet toen hij door de omstandigheden gedwongen het gevangenisbed met haar moest delen Tijdens de vele jaren van strijd en geweld hadden zijn kracht en zelfbeheersing hem in leven gehouden. Het was Lara’s zoete passie, die hem deed beseffen wat hij al die tijd had moeten missen.


Nummer Love Swept 314*
Schrijver Fayrene Preston
Titel Een oude belofte
Oorspronkelijke titel Swansea place: The promise
Genre Roman
Korte omschrijving

Conall Deverell was verbijsterd door de eis van Sharon Graham: hij zou een belofte moeten inlossen die zijn grootvader aan haar oudtante had gedaan - en ze wilde dat hij bij haar een kind verwekte!
Tien jaar geleden had hij haar hart gebroken door te zeggen dat het kind dat ze droeg niet van hem kon zijn, dat ze ontrouw geweest moet zijn - en hij had zijn allereerste liefde verlaten om het familiebedrijf te leiden. Ze had gezworen dat hij deze keer zou weten dat de baby van hem was - en ze wilde niets anders van deze man zodra ze dat had bewezen.
Conall had er moeite mee om Sharon te weerstaan, maar hij eiste wel dat ze ervoor zou zorgen dat hij haar zou begeren, zijn bloed zou laten koken.
Sharon hunkerde naar zijn intieme omhelzingen met een heftigheid die haar beangstigde. Tenzij ze zijn huis ontvluchtte, vreesde ze dat hij haar hart nooit zou bevrijden. Zou een liefde die ooit was verloren weer terug gewonnen kunnen worden?


Nummer Love Swept 313
Schrijver Suzanne Forster
Titel Verbond met de duivel
Oorspronkelijke titel The devil and Ms Moody
Genre Roman
Korte omschrijving

Bruut lichamelijk geweld was nooit iets voor Edwina Moody geweest - totdat ze in de ban raakte van een man in zwart leer, die zich Diablo noemde! Ingehuurd om een vermiste erfgenaam op te sporen, volgde ze zijn spoor, op zoek naar haar prooi, en nam het risico een kroeg binnen te gaan waar een motorbende kind aan huis was. Toen de sexy bandiet met de smaragdgroene ogen haar uit de greep redde van een al te gretige motorrijder, kwelde hij haar en joeg hij haar angst aan... waarna hij haar uitdaagde een vermetel verbond met hem te sluiten, een afspraak met de duivel zelf!
Diablo had een vrouwelijke partner nodig om te spioneren bij de Warlords en Edwina zou nooit het geld bij elkaar krijgen dat het huis van haar familie zou kunnen redden, tenzij ze haar krachten bundelde met de onweerstaanbare rebel die haar leerde hoe verleidelijk vrijheid kon zijn. Zijn ruwe, opwindende kussen brandmerkten haar waardoor ze voor iedereen veilig was, behalve voor hem - maar hij besefte dat zijn verboden liefde haar kon vernietigen. Edwina verlangde ernaar die ontembare, kwetsbare Diablo te bezitten. Kon ze de wolf vangen en hem vervolgens bevrijden van zijn verleden?


Nummer Love Swept 312*
Schrijver Tami Hoag
Titel Charmante deugniet
Oorspronkelijke titel The rainbowchasers: Reilly's return
Genre Roman
Korte omschrijving

De boulevardbladen noemden Pat Reilly de Kanjer van onze Tegenvoeters, de ster uit actiefilms die sterke vrouwen deed beven, maar de jonge weduwe Jayne Jordan was Hollywood - en de aantrekkingskracht tussen haar en de beste vriend van haar echtgenoot - ontvlucht om rust te zoeken in een klein kuststadje. Een jaar tevoren had Reilly de aantrekkelijke, excentrieke dame die hij Calamity Jayne noemde, beloofd dat hij haar zou komen opzoeken, en hij was een man van zijn woord. Ze had haar gevoelens voor deze ruwe, luidruchtige cowboy verdrongen, had ze vervloekt en bevochten, maar Reilly had er genoeg van om door herinneringen te worden achtervolgd, was het beu zich schuldig te voelen omdat hij geheel wilde opgaan in de zoetheid van Jaynes ziel. Reilly leerde haar wat extase was maar Jayne wilde haar charmante deugniet dolgraag bewijzen hoe zeer ze in zijn talent geloofde. Van Reilly houden was hetzelfde als in een achtbaan zitten - met adembenemende hoogten en hartbrekende laagten maar had ze een andere keuze dan zich over te geven aan de man voor wie ze was bestemd?


Nummer Love Swept 311
Schrijver Terry Lawrence
Titel De laatste man
Oorspronkelijke titel Wanted: The perfect man
Genre Roman
Korte omschrijving

Steve Rousseau was een echte Don Juan, die Cally Baldwin van alles aanbood, zoals een drankje, een etentje en begrip, direct nadat ze de laatste man in haar leven de bons had gegeven. Jammer dat ze zich zojuist had voorgenonjen de mannen af te zweren, omdat ze tot op heden altijd op de verkeerde mannen was gevallen.
Cally had besloten voorlopig niet uit te gaan met mannen, maar Steve was geestig, galant en interesseerde haar buitengewoon. Bovendien had hij voldoende excuses om haar te blijven ontmoeten als een vriend. Hij wilde Cally: in zijn armen, in zijn bed en in zijn leven.
Cally had gedroomd van een man die ze niet de bons zou geven, maar kon Steve haar laten geloven dat hun liefde voor altijd was, terwijl er in haar leven nooit zoiets had bestaan?


Nummer Love Swept 310
Schrijver Patt Bucheister
Titel Geheim fortuin
Oorspronkelijke titel Relentless
Genre Roman
Korte omschrijving

Vrouwen veroveren was voor Nick Lyon nooit moeilijk geweest, en ze in de steek laten ook niet, misschien omdat hij ze niet echt nodig had! Zo had hij jaren geleden ook Dionne Hart gekwetst, en zij was de enige die hem nu kon helpen. Op zestienjarige leeftijd was ze uit zijn leven verdwenen, maar hij herinnerde zich nog heel goed de blozende tiener met de stormachtige ogen die verliefd was op een oudere jongen die amper besefte dat ze bestond. Ze was de erfgename van een enorm zakelijk imperium. Toen Nick haar kantoor binnenkwam, werd hij gefascineerd door de elegante vrouw die eerst deed alsof ze hem niet kende en daarna toch zijn voorstel wel in overweging wilde nemen. Dionne zag het vuur in de ogen van Nick oplaaien en beantwoordde het met verlangen, maar hoe kon ze haar geheimen delen met een man die ze nooit vertrouwd had. Nick vleide haar, wekte haar verlangen op, maar hij was niet erg goed in het accepteren van ontkennende antwoorden... wel in het neerhalen van de muren die ze tussen hen bleef optrekken. Kon hij haar helpen vrede te sluiten met het verleden door te beloven altijd van haar te blijven houden?


Nummer Love Swept 309
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Meer dan goede raad
Oorspronkelijke titel Preston Harper M.D.
Genre Roman
Korte omschrijving

De knappe kinderarts Preston Harper wilde een baby, maar geen vrouw - tot hij de vurrukkelijke, verleidelijke Dinah Bradshaw ontmoette. Ze kwam zijn spreekkamer in met een baby op haar arm, de baby waardoor ze in één klap moeder was geworden! Hij had zijn leven helemaal uitgestippeld, wilde een baby adopteren en dacht met behulp van een oppas zijn praktijk te kunnen blijven uitoefenen. Hij had gewoon geen tijd voor een echtgenote; zijn patiënten in het ziekenhuis eisten hem te veel op. Maar de mooie Dinah was zo intrigerend dat hij wel van een echt thuis, met een vrouw en een kind ging dromen. Samen extatische nachten beleven, en samen voor het kleine meisje zorgen dat toevallig heel veel op hem leek en hem al Dada noemde... Dinah kreeg heel veel goede raad van de kinderarts, die ze niet kon halen uit het handboek voor moeders dat ze had gekocht. Ook zij had haar carrière helemaal uitgestippeld. Ze had het druk met haar advocatenkantoor en geen plaats in haar leven voor een man. Dat betekende dat ze voorlopig nog niet aan trouwen wilde denken, maar ze had niet op de charmante, behulpzame Preston gerekend!


Nummer Love Swept 308
Schrijver Glenna McReynolds
Titel Onmogelijk verlangen
Oorspronkelijke titel Blue Dalton
Genre Roman
Korte omschrijving

Onvermoeibaar achtervolgde hij haar over ruwe terreinen, door storm en regen, vastbesloten deze Amazone van de bergen te verslaan. Walker Evans was niet van plan om iemand anders de kans te geven er met Lacey’s Lode vandoor te gaan, de beruchte schat die ergens in het gebergte van Colorado verborgen was. Hij haalde de achterstand snel in en zat haar op de hielen... en Blue Dalton voelde instinctief aan dat hij heel dichtbij was. Toen Walker haar eindelijk had ingehaald, verzette de kleine en tengere Blue zich wanhopig, maar gaf zich ten slotte over aan de onbeschrijflijke gevoelens die zijn innige omhelzing en vurige kussen in haar losmaakten. Blue zwoer dat ze zou ontsnappen om de schat te vinden die haar vader haar had nagelaten, maar hartstocht en verraad dwongen haar om samen met Walker de speurtocht voort te zetten. Blue wilde vluchten omdat de intensiteit van Walkers verlangen haar in de war bracht, maar ze kon zich niet onttrekken aan de woeste jager die haar hart had gestolen. Zou Walker in staat zijn om de ongetemde Amazone van zijn dromen duidelijk te maken dat zij de enige vrouw was die hij ooit nodig zou hebben?


Nummer Love Swept 307
Schrijver Deborah Smith
Titel Geheim recept
Oorspronkelijke titel Honey and smoke
Genre Roman
Korte omschrijving

Hij was lang, immens knap en hij had zijn revolver getrokken toen hij de mysterieuze gestalte dieper de grot in volgde. Maar toen hij zijn prooi te pakken kreeg, was Max Templeton verbijsterd dat onder zijn harde, gespierde lichaam een vrouw lag die wist toe ze terug moest vechten.
Betty Quint probeerde aan zijn stevige greep te ontsnappen, maar de bewondering en begeerte in zijn ogen verbijsterde haar - en deed haar afvragen of de zoon van de legendarische Romeo van de stad wellicht plannen met haar had.
Hij was onweerstaanbaar, net zo verleidelijk als haar pittige barbecuesaus en net zo dodelijk waar het vrouwen betrof.
Hoewel Betty zijn aura van intrige ongelooflijk verleidelijk vond, had ze gezworen te wachten op een man die haar dromen over een huwelijk en kinderen deelde. Het gevaarlijke verleden van Max had diens geloof in een volmaakte toekomst volledig verwoest. Kon een eeuwenoud familierecept twee hartstochtelijke minnaars helpen om de ingrediënten voor een langdurige liefde de vinden?


Nummer Love Swept 306
Schrijver Sandra Chastain
Titel Een anker in de storm
Oorspronkelijke titel Run wild with me
Genre Roman
Korte omschrijving

Hij was een verwilderde cowboy die in een stormachtige nacht zijn toevlucht kwam zoeken in een stad waar buitenstaanders niet welkom waren. Toen Andrea de man, die in het leegstaande huis had ingebroken, probeerde te arresteren, sloeg Sam Farley haar zonder plichtplegingen tegen de grond. Tot zijn verrassing trof Sam een vrouw in het politie-uniform aan, en hij daagde haar uit haar haar los te laten hangen en samen met hem te proeven van verboden vruchten... en zij wilde niets liever dan zijn uitdaging aannemen. Sam rakelde pijnlijke herinneringen op aan een tijd waarin ze bemind en verloren had, maar de aantrekkelijke zwerver met de hart-veroverende glimlach deed Andrea naar nieuwe dromen verlangen. Zij liet hem snakken naar dingen die hij nooit had gekend, maar dat toegeven, hield een risico in dat Sam nog nooit eerder genomen had. In de naar kamperfoelie geurende nacht leerde hij haar de vreugde kennen van een leven op het scherp van de snede en verwamde hij haar lichaam en ziel in het licht van de maan, maar zou ze een definitief thuis kunnen vinden in de armen van haar minnaar?


Nummer Love Swept 305
Schrijver Charlotte Hughes
Titel Als een reddende engel
Oorspronkelijke titel Private eyes
Genre Roman
Korte omschrijving

Met zijn donkere oogopslag en ruige voorkomen was privé-detective Jack Sloan geen gemakkelijke in de omgang. Maar hoe stug en gesloten ook, hij was wel de beste man voor smerige zaakjes. Toen zijn partner hem vroeg zijn nicht te willen inwerken, had Jack aan een blik op Ashley Rogers genoeg om vast te stellen dat ze hem met haar wonderbaarlijk blauwe ogen in moeilijkheden zou brengen. Hoe moest hij in vredesnaam zijn werk naar behoren doen als hij zijn ogen niet van haar af kon houden?
Ashley was vastbesloten om alles van Jack te leren wat er te leren viel, maar vanaf het allereerste moment van hun samenwerking voelde ze de verschroeiende hitte van zijn verlangen... en de vurige kracht van zijn lippen. Jack had nog nooit zo’n verrukkelijk schepseltje meegemaakt, maar de even lieftallige als pittige alleenstaande moeder van twee zoons vertegenwoordigde een risico dat een man, die geen verantwoordelijkheden wilde, duur kon komen te staan. Hij verloor zijn hart aan haar op het moment dat hij ervan overtuigd was dat hij het in zijn eentje kon redden, maar kon ze hem overhalen zijn zorgen en de geheimen van zijn hart met haar te delen?


Nummer Love Swept 304*
Schrijver Tami Hoag
Titel Roekeloze dromen
Oorspronkelijke titel The rainbowchasers: Keeping company
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Alaina Montgomery, gekleed als de sexy prinses uit een stripverhaal, op weg was naar een feestje, gaf haar auto tot haar grote ontzetting op een donker bergweggetje de geest. Het allerlaatste waar ze behoefte aan had, was een eveneens vermomde Dylan Harrison die haar probeerde te redden - met als resultaat dat ze allebei gearresteerd werden. Hij mocht dan ongelooflijk sexy en onweerstaanbaar charmant zijn - ze was bepaald niet op zoek naar een minnaar, ook al probeerden haar vriendinnen haar aan iedere vrijgezel in de stad te koppelen. Dylan bewonderde de benen van Alaina en aanbad haar tedere mond die geschapen was voor lange, sensuele kussen, maar hij vroeg zich af of hij door haar wapenrusting heen zou kunnen dringen om de kwetsbare vrouw daarbinnen te vinden. Toen Dylan voorstelde de koppelende vriendinnen te snel af te zijn door net de doen alsof Alaina en hij verliefd op elkaar waren, nam Alaina het voorstel aan, met alle hartstochtelijke gevolgen vandien...


Nummer Love Swept 303
Schrijver Marcia Evanick
Titel Een verleidelijke geur
Oorspronkelijke titel Indescribably delicious
Genre Roman
Korte omschrijving

Dillon McKenzie volgde een verleidelijke geur en kwam terecht in de keuken van zijn buurvrouw.
Elizabeth Lancaster had haar zoon alleen opgevoed en een succesvolle patisserie opgebouwd. Toen ze hoorde dat een vader en zijn twee zoons haar nieuwe buren zouden worden, was ze verrukt. Eindelijk zou Aaron andere kinderen hebben om mee te spelen en wellicht kon ze zelf wat tips van hun vader oppikken.
Maar toen Dillon haar in het maanlicht kuste en een verrukkelijke binnenbrand ontketende, toonde ze hem wat hij zolang gemist had. Een kort, pijnlijk huwelijk maakte het haar moeilijk toe te geven dat ze verliefd was, maar toen Dillon haar eenmaal hoop had gegeven, moest ze het risico nemen hem de waarheid te vertellen. Konden zij en Dillon samen met hun drie kinderen een gezin vormen en hun dromen werkelijkheid laten worden?


Nummer Love Swept 302*
Schrijver Linda Cajio
Titel Een leven vol leugens
Oorspronkelijke titel Just one look
Genre Roman
Korte omschrijving

Susan Kitteridge was een bekoorlijke tovenares, een verleidster die iedere man het hoofd op hol kon brengen. Daar wilde Remy St. Jacques een stokje voor steken. Terwijl hij haar volgde, merkte ze niet hoezeer hij haar in de gaten hield. Ze werd zo in beslag genomen door haar gedachten aan het schandaal - de reden waarom ze Washington was ontvlucht - dat ze de aanwezigheid van Remy niet opmerkte... totdat ze elkaar recht in de ogen keken en ze ernaar verlangde door hem te worden gekust.
Dolgraag wilde ze aan iemand bekennen dat ze iets verschrikkelijks had ontdekt, maar er was niemand die ze kon vertrouwen, niemand die haar leven, dat lange tijd had bestaan uit leugens, kon begrijpen.
Remy had de opdracht gekregen de gangen na te gaan van een verraadster, maar de vrouw die hem obsedeerde, kon onmogelijk een verraadster zijn. Susan durfde hem niet bloot te stellen aan het gevaar waarin ze verkeerde, maar Remy wilde haar niet alleen op de vlucht laten slaan.
Konden ze lang genoeg aan hun achtervolgers ontsnappen om een liefdesnestje te bouwen?


Nummer Love Swept 301
Schrijver Mary Kay McComas
Titel Maanlicht en betovering
Oorspronkelijke titel Lovin' a good ol' boy
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen haar huurauto het begaf, op een bergtop in Kentucky hoopte Anne Hunnicut dat ze snel zou worden gered. Maar zodra de hulp arriveerde in de vorm van een pick-up, bestuurd door de ruige, manlijke Buck LaSalle, vroeg ze zich af of ze niet beter naar de stad had kunnen lopen! Wat kon het haar schelen dat hij de sensueelste glimlach had die ze ooit had gezien en meer charme dan goed voor hem was? Hij was nog altijd het kopstuk van de mannen die probeerden te voorkomen dat zij hun fabriek sloot. Buck gaf toe dat ze het over een paar dingen nooit eens zouden worden, maar hij kon ook niet ontkennen dat de vonk tussen hen oversprong. Hij was uitdagend, hij vertegenwoordigde moeilijkheden en hij kon haar zo hemels en opwindend kussen dat ze zich geweldig voelde, extatisch... en hij wist precies hoe hij haar om zijn vinger kon winden! Anne had nooit geweten wat het betekende om een plek te hebben waar ze hoorde, maar toch deelde ze Bucks droom de stad te behoeden tegen een boosaardig plan, en ze betwijfelde of ze het gevaar zouden kunnen afwenden. Zou een man van weinig woorden, maar veel daden, zich voorgoed kunnen binden aan een stadsmeisje dat van maanlicht en betovering hield?


Nummer Love Swept 300*
Schrijver Peggy Webb
Titel Liefdesrituelen
Oorspronkelijke titel Until morning comes
Genre Roman
Korte omschrijving

Jo Beth geloofde niet dat ze ooit verliefd zou worden... tot ze gevangen werd genomen door een onstuimige, geheimzinnige man in leren kleding.
In San Francisco was hij dr. Colter Gray, maar in de woestijn van Arizona heette hij Colter Gray Wolf. Jo Beth trilde van opwinding toen de vonken tussen hen oversprongen, en ze verleidde de hartstochtelijke dichter om haar gouden haar te strelen. In het maanlicht zag hij eruit als een edele wilde toen hij haar op zijn, hengst tilde en haar verleidde met de oude liefdesrituelen van de Apachen. Jo Beth hunkerde naar hem als de droge aarde naar de lenteregen, maar hoe kon ze haar bejaarde ouders in de steek laten om met haar geliefde mee te gaan? Colter vertelde haar met zijn lichaam wat hij niet met woorden kon, maar hij weigerde haar in vertrouwen te nemen over de reden waarom hij naar huis was teruggekeerd.
Het kostte Jo Beth veel moeite om te doen alsof ze geen interesse in hem had, maar was er een andere manier om Colter duidelijk te maken dat hij haar niet meer kon laten gaan?


Nummer Love Swept 299
Schrijver Patt Bucheister
Titel Een uitdagend voorstel
Oorspronkelijke titel The rogue
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Love Swept 298
Schrijver Terry Lawrence
Titel Kiezen of delen
Oorspronkelijke titel The outsider
Genre Roman
Korte omschrijving

Susannah Moran deed alleen maar haar werk toen ze de dobbelstenen verwisselde in het Manitoü Lodge Casino, maar toen de knappe Joe Bond haar pols greep, wist ze dat ze nog nooit eerder zo snel was gepakt, en zeker niet door een man die haar over haar hele lichaam deed trillen van verlangen. Joe wist niet wat de knappe roodharige vrouw in haar schild voerde, maar hij wilde haar mond kussen en zijn vingers door haar schitterende haar laten glijden. Hij wilde deze verleidster bezitten, deze vrouw die alles was wat hij niet kon hebben.
Ze wisten alletwee wat het was om nergens bij te horen: zij, het meisje dat nooit een echt thuis had gehad, hij, de man van eer die verscheurd werd tussen twee verschillende culturen. Ooit had Joe haar zijn ninimoshe genoemd, zijn geliefde. Kon Susannah hem ervan overtuigen dat hun harten en zielen met elkaar verbonden waren, dat hun liefde twee werelden kon overbruggen?


Nummer Love Swept 297*
Schrijver Jan Hudson
Titel Web van verlangen
Oorspronkelijke titel Step into my parlor
Genre Roman
Korte omschrijving

De onweerstaanbaar aantrekkelijke Spider Webb met zijn twinkelende blauwe ogen en zwartleren jack had onmiddellijk in de gaten dat de lieflijke, jonge vrouw die zijn zaak betrad ergens voor op de loop was. Bijna ten einde raad en volkomen blut, zag Anne Foxworth Jen-nings geen andere mogelijkheid dan haar horloge te belenen. De lommerd van Spider Webb was haar laatste hoop om de man die haar naar het leven stond voor te blijven.
De pandjesbaas met de verleidelijke oogopslag bood haar meer dan geld. Een veilige schuilplaats, en een nieuw, opwindend leven vol warmte, genegenheid, begrip en... tomeloze passie. Met zijn tederheid wekte Spider zoveel vertrouwen, dat ze bijna in de verleiding kwam hem haar geheimen te vertellen... en hem haar hart te schenken.


Nummer Love Swept 296
Schrijver Deborah Smith
Titel Een duistere belofte
Oorspronkelijke titel Legends
Genre Roman
Korte omschrijving

Wie was die in zijde gehulde, mysterieuze godin die de party in zijn penthouse was binnengedrongen, vroeg miljonair Douglas Kincaid zich af, terwijl hij de aparte vrouw met haar gouden ogen bewonderde.
Maar toen de onbekende verleidster hem meelokte naar het dak en hem kidnapte, ontstak de buitengewoon aantrekkelijke zakenman in felle woede.
Elgiva MacRoth werd gehypnotiseerd door deze arrogante duivel wiens fortuin de toekomst van haar kleine Schotse dorpje in gevaar bracht, maar hoe kon ze Douglas laten inzien dat ze hem gevangen had genomen om haar erfgoed zeker te stellen? Hij kwelde zijn bewaarster met ruwe tederheid en brak haar weerstand met hete omhelzingen. Zij was zijn grootste uitdaging, en Elgiva had haar hele leven gewacht op de onverlsaanbare ridder.
Douglas had altijd geleerd om te winnen, maar zijn trots in deze overwinning zou hem de vrouw kunnen kosten die hij lief had. Zou het bekennen van zijn liefde een eeuwenoude tweespalt beëindigen en de demonen uit het verleden eidelijk tot rust brengen?


Nummer Love Swept 295
Schrijver Courtney Henke
Titel Betoverd
Oorspronkelijke titel Jinx
Genre Roman
Korte omschrijving

Adam Daniels was verliefd geworden op een portret van Diana Machlen, maar toen hij uiteindelijk bij haar afgelegen huisje oog in oog kwam te staan met zijn fantasievrouw, kreeg hij te maken met een roodharige boskat, die een geweer op hem richtte! De cirkel van koffiedik in haar kopje had haar ervoor gewaarschuwd dat ze weldra door een minnaar zou worden gekust. Ze wist echter dat dat onmogelijk was, dat niet één man zo moedig of zo dom was om het te wagen van haar te houden, totdat die irritante vent met zijn ondeugende blauwe ogen haar begon te fascineren, het verlangen in haar wekte en haar hoop gaf.
Adam raakte betoverd toen zijn godin van vuur en ijs bekende dat hartstochtelijke gevoelens bij haar altijd tot een ramp hadden geleid, en het duurde niet lang of hij ondervond het bewijs daarvan aan den lijve! Toch bleef hij volhouden dat ze voor elkaar waren bestemd, en dat geen enkel mysterieus voorteken hun zinderende extase kon overschaduwen, maar Diana was bang haar geheimen prijs te geven.


Nummer Love Swept 294*
Schrijver Tami Hoag
Titel Hart van goud
Oorspronkelijke titel The rainbowchasers: Heart of gold
Genre Roman
Korte omschrijving

Faith Kincaid realiseerde zich terstond dat agent Shane Callan haar de nodige problemen zou bezorgen. Of ze wilde of niet, ze zat met de even aantrekkelijke als imponerende man opgescheept. Als belangrijke getuige in een proces over een omkoopschandaal waar haar ex-man bij betrokken was geweest, moest ze beschermd worden, en die taak was Shane toebedeeld. Hij zou graag zien dat zij ook schuldig was, al was het alleen maar omdat hij haar dan op een afstand zou kunnen houden. Eenmaal overtuigd van haar onschuld bleek ze echter nog onweerstaanbaarder dan hij had gevreesd. Als Faith ergens geen behoefte aan had, dan was het wel verliefd worden op een gevaarlijke hartenbreker, maar ze moest weten wat het betekende om zo hevig begeerd te worden als Shane haar begeerde. Eenzaam en achtervolgd door geesten uit zijn verleden had hij zo lang in een wereld van verraad en geweld geleefd, dat Faith zijn kans op redding was, zijn houvast, en zijn hoop op een betere toekomst.


Nummer Love Swept 293*
Schrijver Janet Evanovich
Titel Pril geluk
Oorspronkelijke titel Smitten
Genre Roman
Korte omschrijving

Lizabeth Kane, een gescheiden moeder van twee zoons, was nu niet bepaald geschikt om als manusje-van-alles aan het werk te gaan, maar ze had een baan nodig. En Matt Hallaghan vond haar stralende glimlach onweerstaanbaar! Toen de breedgeschouderde, gespierde knuffelbeer erin toestemde haar als arbeider in dienst te nemen, voelde Lizabeth haar hart bijna barsten van trots en opwinding. Door haar scheiding van een snobistische, ontrouwe echtgenoot had ze bijna al haar belangstelling voor mannen verloren. Maar deze macho timmerman, die rook naar zaagsel en aftershave, maakte weer bepaalde verlangens in haar wakker. Matt was een soort wervelwind die de adrenaline door haar bloed liet golven en haar neiging tot flirten deed oplaaien. Het uitdagen van zo’n man had verrukkelijke gevolgen! Matt was gecharmeerd van Lizabeths enthousiasme, haar levendige kinderen en idiote tante, en hij deed zijn best haar in elke kamer van haar bouwvallige huis te verleiden. Kon Matt haar bewijzen dat zij hem net zo hard nodig had als hij haar?


Nummer Love Swept 292
Schrijver Judy Gill
Titel Een hemel vol sterren
Oorspronkelijke titel Stargazer
Genre Roman
Korte omschrijving

Terwijl de helikopter boven haar bleef hangen, keek Kathy verbijsterd naar haar heldhaftige redder, maar Gabe Fowler wierp haar nijdige blikken toe. Hij kon de gedachte niet verdragen dat ze bijna was verdronken. Tegelijkertijd voelde hij een schok van vreugde dat hij haar opnieuw kon aanraken! Jaren geleden had hij haar leren kussen, had hij haar laten blozen en branden van verlangen, maar zij was te jong geweest en hij te rusteloos voor iets duurzaams... dat had hij zichzelf althans wijsgemaakt toen hij haar had laten gaan. Intussen had Kathy evenveel van de wereld gezien als hij en had het lot hen allebei naar huis gevoerd. Gabe durfde er niet op te hopen dat de lieflijke droomster die hem nog steeds krankzinnig maakte van verlangen, hem zou kunnen bevrijden van de spoken die zijn nachten vulden. Kathy wilde graag geloven dat haar liefde voor Gabe sterker was dan de geheimen die hem kwelden, maar hoewel zijn liefkozingen haar deden beven, was ze bang dat ze zijn wonden niet kon genezen door zich aan hem over te leveren.


Nummer Love Swept 291
Schrijver Doris Parmett
Titel Stille verlangens
Oorspronkelijke titel Heartthrob
Genre Roman
Korte omschrijving

Hannah Morgen was intelligent, enthousiast en mooi, een verleidelijk mysterie dat televisieregisseur Zack Matthews vervulde met ongeduld... en een verzengende begeerte. De reporter in hem wilde haar geheimen ontdekken, terwijl hij als man gewoon in het maanlicht naar haar wilde staren, maar toch was hij niet gelukkig met de opdracht om het nichtje van de eigenaar van het televisiestation onder zijn vleugels te nemen! Hannah had de' baan nodig om haar dochtertje te kunnen onderhouden, en ze was bereid om zo hard te werken als nodig was om de aan zijn werk verslaafde hartenbreker tevreden te stellen... tot haar hopeloos mannelijke baas met tederheid haar verdedigingsmuur omverwierp en een verlangen deed ontbranden dat zijn weerga niet kende. Zack probeerde haar te veroveren met sensuele kussen en rekende af met haar voorzichtigheid, maar kon hij ervan op aan dat ze zijn onuitgesproken idealen zou delen?


Nummer Love Swept 290*
Schrijver Lori Copeland
Titel Op zoek naar een droom
Oorspronkelijke titel Darling deceiver
Genre Roman
Korte omschrijving

Shae Malone was een beroemde detectiveschrijver, die terugkeerde naar het slaperige stadje waar hij een groot deel van zijn jeugd had doorgebracht. Daar wilde hij zijn nieuwste boek afmaken, maar in plaats van rust te vinden, werd zijn huis belaagd door exotische dieren die tijdelijk door zijn buurvrouw werden verzorgd. En die buurvrouw was niemand minder dan Harriet Whitlock, die inmiddels een bijzonder aantrekkelijke vrouw was geworden. Als tiener had ze hem altijd achterna gelopen en hem in het openbaar haar liefde verklaard, maar nu was ze een mooie vrouw met prachtige benen en maakten haar korte shorts en sexy lingerie hem gek van verlangen. Harri zorgde nog steeds voor moeilijkheden, maar hij had nog nooit zoveel plezier gehad. Hij voelde zich zeer gevleid toen Harri haar uiterste best deed om hem met zijn boek te helpen... ook ai wist ze niet dat Shae in werkelijkheid een succesvol schrijver was. Harri was nog steeds knettergek op Shae, maar durfde ze het risico te nemen om nogmaals haar hart te verliezen?


Nummer Love Swept 289
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Liefde per computer
Oorspronkelijke titel Mixed signals
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Love Swept 288
Schrijver Gail Douglas
Titel Verleidelijke bedriegster
Oorspronkelijke titel Bewitching lady
Genre Roman
Korte omschrijving

Josh Campbell was misschien niet de man van haar dromen, maar Heather Sinclair kon hem goed gebruiken in haar fantasieën! De grote Yankee zag eruit alsof hij het zwaard net zo handig kon hanteren als een lid van een Schotse clan, en toen hij op een afgelegen weg stopte om haar een lift te geven, speelde zij de rol van een Schots plattelandsmeisje. Ze hield die humeurige man voor de gek, maar merkte al gauw dat hij ook iets fascinerends had. Zijn ogen hadden iets duivels en waarschuwden haar voor een gevaarlijke, onbekende hartstocht. Na maanden vol wanhoop voelde Josh zijn neerslachtigheid verdwijnen, maar hij was te cynisch om te reageren op de aantrekkingskracht van die verleidelijke bedriegster... of niet? Haar lippen waren verrukkelijk en haar overgave maakte hem duizelig van triomf. Josh voelde zich onweerstaanbaar tot haar aangetrokken... maar betwijfelde nog steeds of hij haar ooit gelukkig zou kunnen maken. En zij vond het heerlijk om deze hedendaagse Noorman naar zich toe te trekken, maar was eerst bang daarmee haar zelfstandigheid te verliezen, en later vreesde ze dat het lot hun liefde in de weg zou staan. Zou het ooit menens worden tussen Josh en haar?


Nummer Love Swept 287
Schrijver Suzanne Forster
Titel Meedogenloze liefde
Oorspronkelijke titel Wild child
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Blake Wheeler als jeugdig aanstaand officier van justitie Cat D’Angelo voor autodiefstal naar een opvoedingsgesticht stuurde, was zij het slechte meisje en hij de gouden jongen van de stad. Nu, tien jaar later, kwam ze terug om als begeleidster van losgeslagen tieners te werken, en om de rekening te vereffenen met de man die haar zo diep gekwetst had. Maar de tijd had de krachten die hen naar elkaar toegetrokken hadden, alleen maar versterkt... en Blake voelde een onstilbare honger naar de beeldschone, gecompliceerde boskat die een man naar de ondergang... of de extase kon jagen. Als Cat in zijn buurt was, probeerde ze zich ijskoud voor te doen, maar ze kon Blake het hartzeer dat hij veroorzaakt had, de trots die hij de grond in geboord had, niet vergeven, evenmin als ze zichzelf kon vergeven dat ze er nog steeds naar verlangde aangeraakt en bemind te worden door een man die haar verraden had. Blake snakte ernaar haar in zijn armen te nemen en het verleden en de pijn in haar ogen die hij daarin veroorzaakt had, uit te bannen. Konden de liefde en de haat die Cat zo lang in haar hart gekoesterd had, samengesmolten worden door het vuur van wederzijds verlangen en uiteindelijk geheeld worden door hartstocht?


Nummer Love Swept 286*
Schrijver Fayrene Preston
Titel Betoverende betekenis
Oorspronkelijke titel The legacy
Genre Roman
Korte omschrijving

Caitlin Deverell was geboren op SwanSea, het schitterende landgoed aan de ruige kust van Maine, en nu was ze bezig het in zijn oude glorie te herstellen om het als luxe hotel te openen. Toen Nico DiFrenza haar vroeg of hij er een paar dagen mocht blijven, had voorzichtigheid haar het verzoek van de geheimzinnige bezoeker moeten doen weigeren, maar zijn betoverende charme maakte dat onmogelijk! Nico straalde macht en gevaar uit en een onweerstaanbare hitte waar de vonken vanaf spatten. Caitlin verlangde ernaar hem in haar eigen privé-paleis en... haar geheime hart binnen te halen. Zijn verlangen naarhaar wond haar op, hoewel ze niet begreep waarom hij zich ertegen verzette, maar toch durfde ze zich over te geven aan zijn allesoverheersende hartstocht. maar wat was het geheim uit het verleden dat hem naar SwanSea had gebracht en waardoor hij loog tegen de enige vrouw bij wie hij ooit zijn zelfbeheersing was kwijtgeraakt? Nico was bang dat door zijn bekentenis de wereld van Caitlin zou instorten, maar zij overtuigde hem ervan dat in duisternis leven erger was dan bedrog.


Nummer Love Swept 285
Schrijver Glenna McReynolds
Titel Roekeloze liefde
Oorspronkelijke titel Dateline Kydd and Rios
Genre Roman
Korte omschrijving

Niemand slaagde er beter in om zich moeilijkheden op de hals te halen dan Nikki Kydd, maar datzelfde talent stelde haar ook in staat om verhalen te vinden voor Joshua Rios, de moedige fotograaf annex journalist, wiens carrière bestond uit het verslaan van oorlogen en verraad in dictatoriale landen als San Simeon. Na een jaar, toen hij haar niet langer kon weerstaan, besloot hij Nikki terug te sturen naar de Verenigde Staten. Maar nog in diezelfde vochtige, tropische nacht besefte hij dat hij haar niet kon laten gaan zonder de groenogige heks eerst haar macht als vrouw te tonen, en zijn ziel te genezen met het zwoele vuur van haar engelachtige lippen, ’s Morgens had ze hem verlaten in plaats van zijn bevel op te volgen naar Amerika te gaan. Maar nu, drie jaar later, had Nikki hem weer nodig... om een afspraak na te komen die misschien alle gevoelens zou vernietigen die hij nog voor zijn roekeloze geliefde koesterde. Ze zou de strijd aanbinden met de duivel in eigen persoon om de vrijheid van haar moeder te bewerkstelligen, zelfs al bracht ze daardoor hun levens in gevaar. Maar zou Josh het haar ooit vergeven dat ze de enige man van wie ze ooit had gehouden voor haar door een hel liet gaan?


Nummer Love Swept 284
Schrijver Jan Hudson
Titel Een mond om te zoenen
Oorspronkelijke titel Always friday
Genre Roman
Korte omschrijving

De knappe directeur Daniel Friday was naar Galveston gegaan om zijn grootmoeder te bevrijden uit een huis vol excentriekelingen, maar toen Tess Cameron hem verleidde met het geluid van haar doedelzak en een paar lippen om te zoenen, betwijfelde hij of hij ooit nog wilde vertrekken. Tess wist dat niemand er beter dan zijzelf voor kon zorgen dat Dan geen nette pakken meer droeg en zich wat losser ging gedragen. Ze wist ook dat er niemand was om deze aantrekkelijke workaholic te veranderen in een dromer die haar passies deelde.
Wat Dan ook met haar wilde delen, was haar fantasie over een familieschat die vroeger ergens moest zijn begraven, maar kon hij haar beschermen tegen de enorme teleurstellingen die haar te wachten stonden?
Hij had een onstilbare honger in haar opgewekt en zichzelf begraven in haar ziel, maar kon Tess hem ervan overtuigen dat het hun liefde was waar hij altijd voer had gedroomd?


Nummer Love Swept 283
Schrijver Deborah Smith
Titel Gestolen geluk
Oorspronkelijke titel Sara's surprise
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen dr. Sara Scarborough zag dat Kyle Surprise kennelijk de veiligheidsmaatregelen van ‘Moonspell Keep’, haar kasteel en schuilplaats diep in de bergen van Kentucky, had omzeild, werd ze geteisterd door herinneringen aan een wanhopige gevangenschap, en aan de man die zijn leven had gegeven om haar te redden. Surador had bij hen alletwee littekens achtergelaten, maar die van haar waren verborgen in haar hart, terwijl Kyle de verschrikkelijke mishandelingen voor altijd op zijn gezicht en lichaam zou dragen. Nu dreigde de man die ooit haar ziel had gedeeld haar veilige heven binnen te komen, vastberaden om de verschrikkingen die haar nachten overschaduwden uit te bannen, en om zijn verlangen naar haar te bekennen. Ooit hadden eenzaamheid en angst hen tot een isolement gedwongen, maar nu vonden ze hun toevlucht bij elkaar, en ontstond er nieuwe hoop die hun wonden kon helen. Maar Sara wist dat hun geluk was gestolen en dat de waarheid haar uiteindelijk alles zou kosten wat ze liefhad. Kon Kyle Sara ervan overtuigen dat haar wraak hun geluk was, dat zijn triomf haar liefde was?


Nummer Love Swept 282*
Schrijver Iris Johansen
Titel Femme fatale
Oorspronkelijke titel Notorious
Genre Roman
Korte omschrijving

Het liet Sabin Wyatt koud dat de jury de wonderschone actrice Mallory Thane onschuldig verklaarde ten aanzien van de moord op zijn stiefbroer. Voor hem was ze schuldig, en geobsedeerd als hij was over het feit dat ze Ben zou hebben geruïneerd, zou hij het haar betaald zetten. Met een contract voor een filmrol lokte hij haar naar een afgelegen plek, waar hij van haar eiste hem de waarheid over haar huwelijk te vertellen. Hij wilde haar niet geloven, maar zijn wraakgevoelens maakten wel snel plaats voor een overweldigend verlangen haar de zijne te maken. Van haar kant was Mallory niet opgewassen tegen de primitieve kracht van zijn begeerte, en het duurde niet lang voor ze was overgeleverd aan de wrede eisen van de even raadselachtige als aantrekkelijke man, die haar op alle mogelijke manieren aan zich wilde binden.
Toen Sabin erachter kwam wat ze altijd geheim had gehouden, was hij vastbeslotener dan ooit haar voor zich te winnen. Mallory verlangde intens naar de geborgenheid die hij haar bood, maar ze sloeg op de vlucht in het besef dat ze de pijn niet zou kunnen verdragen als hij haar zou verlaten. Kon hij haar leren dat hun liefde zou groeien wanneer ze een groter risico durfde te nemen?


Nummer Love Swept 281
Schrijver Judy Gill
Titel Scherven brengen geluk
Oorspronkelijke titel Golden swan
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen B.J. Gray, gehuld in nauwsluitend zwart leer, de oprit van Cal Mixall op kwam ronken en met haar motorfiets tegen zijn broeikas knalde, waande hij zich in een sprookje... en boog hij zich over de geschrokken dame om haar te kussen zoals de prins de Schone Slaapster wakker had gekust! Ze reageerde als verrukkelijk dynamiet op zijn kussen, maar B.J. stond versteld van haar onstuimige reactie op Cals sensuele lippen. Dit was de man die ze sinds haar tienerjaren had gehaat, de harteloze jongen die had gelachen om haar allesbehalve volmaakte lichaam en haar gezicht vol pukkels. Nu vond hij haar bekoorlijk, mateloos aantrekkelijk, en ze kon niet geloven dat hij de mooie illusie waarin ze was veranderd, accepteerde. Had ze jarenlang een man gehaat die nooit had bestaan, zich het gedachteloze grapje van een jongen herinnerd en haar ogen gesloten voor de veelzijdige, intrigerende schilder die Cal was geworden? Vervuld van verlangen smachtte B.J. naar de warmte van zijn lichaam, de hunkering in zijn ogen, maar het idee dat hij zich het geheim van haar verleden zou herinneren, joeg haar angst aan. Kon Cal haar leren om zichzelf te zien zoals hij haar zag, en haar de vrijheid geven om haar vleugels uit te slaan?

Nummer Love Swept 280
Schrijver Gail Douglas
Titel Eén met de wind
Oorspronkelijke titel Sophisticated lady
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen jazzpianist Pete Cochrane van de toetsen opkeek, recht in de rookkleurige, amandelvormige ogen van Lisa Sinclair, raakte hij uit de maat, net als zijn hart. Hij was zo in de ban van de verrukkelijke Lisa met haar honingblonde haar en lippen in de bleekroze kleur van een zeeschelp, dat hij Duke Ellingtons 'Sophisticated Lady’ begon te spelen... en daarmee de elegante godin hypnotiseerde. Lisa stond versteld van de sterke aantrekkingskracht die deze muzikale James Bond op haar uitoefende, maar ze zwoer dat ze niet uit was op een avontuurtje met een rondzwervende minstreel en ze verzette zich tegen de niet aflatende kracht van zijn spel en de meeslepende overredingskracht van zijn omhelzing. In eerste instantie zag Pete haar als ongenaakbaar, een vrouw wier florerende zaken in Zuid-Frankrijk haar buiten zijn bereik hielden, maar Lisa was warm en gevoelig en bereid met sensuele honger te reageren, maar ze had tijd nodig om zichzelf aan hem te openbaren. Zouden deze twee verliefde zwervers één met de wind kunnen worden en zich over kunnen geven aan de muziek van hun leven

Nummer Love Swept 279
Schrijver Patt Bucheister
Titel Exotische nachten
Oorspronkelijke titel Once burned, twice as hot
Genre Roman
Korte omschrijving

Rhys Jones was naar het exotische eiland Hawaï gevlogen om op zoek te gaan naar een mysterieuze vrouw, maar de aantrekkelijke advocaat vergat zijn speurtocht nadat hij tegen een beeldschone blondine was aangelopen. Toen hij ontdekte dat de mooie Lani deel uitmaakte van de puzzel die hij moest oplossen, werd Rhys’ interesse nog groter. Toen ze zich voor zijn ogen in het tijdloze ritme van de hoela-hoela bewoog, beloofde haar lichaam sensuele hoogten waarvan hij nooit had durven dromen. Maar haar lippen waarschuwden hem dat hij op verboden terrein kwam. Toen Rhys haar vurig omhelsde, werd ze overrompeld door een onverwacht verlangen. Lani kreunde uit protest... en van genot. In zijn armen bloeide ze op en werd ze verteerd door het vuur van de primitieve hartstocht die haar voor altijd de zijne maakte. Maar de spoken uit haar verleden lieten haar niet met rust. Rhys was alles waar ze ooit naar verlangd had, een springvloed van ongekende hoogte, maar zou ze de wereld waarvan ze hield moeten verlaten als ze hem haar hart zou schenken?

Nummer Love Swept 278
Schrijver Joyce Anglin
Titel Brandende liefde
Oorspronkelijke titel Feeling the flame
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Jordan Donner door een paar sterke armen uit de helikopter van het televisiestation werd getrokken en zich omdraaide, ontdekte ze dat Nicholas Estevis, de nieuwe eigenaar van het station, haar voor een indringster aanzag. Toen ze hem ervan overtuigd had dat ze was aangenomen als pilote/verslaggeefster was hij geschokt en gefascineerd door de aantrekkelijke lippen van Jordan, de vurige gloed van haar kastanjebruine haar, en het onmiskenbare verlangen dat hij in haar ogen zag. Jordan was vastbesloten deze Casanova te negeren, en ze probeerde de knappe schurk te weerstaan, maar de lange, donkere, geheimzinnige man verleidde haar met bloemen, charmeerde haar met zijn gevoel voor humor, en eiste haar op met warme, verkennende strelingen die haar hart raakten. Jordan stond in vuur en vlam, maar ze was al jong teleurgesteld in de liefde en ze durfde geen hoop te koesteren. Kon ze aannemen dat Nick evenals zij in eeuwige liefde geloofde, zolang hij haar niet had verteld dat hij van haar hield?

Nummer Love Swept 277*
Schrijver Barbara Boswell
Titel Lied van verlangen
Oorspronkelijke titel One step from paradise
Genre Roman
Korte omschrijving

Politieagente Lianna Novak was razend toen ze overgeplaatst werd naar de afdeling Inbraak. Toen ze echter kennismaakte met haar partner, Michael Kirvaly, werd haar woede al gauw gesust. Michaels adem stokte in zijn keel toen hij de vurige vrouw met haar fonkelende ogen op zijn bureau zag afkomen. Hij kon zich onmogelijk laten verleiden door die heetgebakerde partner, vooral omdat hij altijd viel op koele, elegante blondines. Hoe kon hij hechter onderdrukken wat zij in hem losmaakte? Lianna voelde zich tot Michael aangetrokken als metaal tot en magneet, en gaf zich uiteindelijk over aan zijn onweerstaanbare charmes. Haar viriele partner leerde haar alles over hartstocht en liet haar geloven in de liedjes uit de tientallen musicals die Lianna kende. Kon hij haar echter ook overhalen zijn levenspartner te worden?

Nummer Love Swept 276
Schrijver Mary Kay McComas
Titel Romantiek en kaarslicht
Oorspronkelijke titel Familiar words
Genre Roman
Korte omschrijving

Jack Reardan was knap, een fantastische vader en de begeerlijkste man van de kleine stad in Idaho, maar dat kon Beth Simms niet schelen, want ze was hiernaartoe gekomen om Engelse les te geven en haar zoontje in alle rust alleen op te voeden. Er was in haar leven geen plaats voor een onstuimige hartenbreker. Maar Jack wist dat er ergens een zwakke plek in haar verdedigingsmuur moest zijn, en die zou hij vinden ook! Zijn plagerijen deden Beth blozen, zijn telefoontjes midden in de nacht deden de telefoonkabels sidderen, en zijn liefde voor de kleine Scotty deed haar smelten, maar kon ze om een man geven die haar misschien weer in de steek zou laten, net als haar vader en haar ex-man hadden gedaan? Jack verleidde haar met romantiek en kaarslicht, en Beth moest toegeven dat ze nog steeds hoop koesterde, maar het aanzoek dat Jack haar deed, maakte haar tegelijkertijd onzeker. Kon ze geloven dat de woorden 'ik houd van je' dit keer echt gemeend waren?

Nummer Love Swept 275*
Schrijver Peggy Webb
Titel Hoger dan de wolken
Oorspronkelijke titel Higher than eagles
Genre Roman
Korte omschrijving

Eens had Rachel Windham gezworen nooit verder verwijderd te zijn van de onweerstaanbare piloot Jacob Donovan dan een hartslag. De onstuimige, stoutmoedige waaghals in zijn strakke spijkerbroek en leren jack was haar bestemming en enige liefde, totdat ze op de vlucht sloeg voor de gevaren waaraan hij zich blootstelde bij het bestrijden van brandende olievelden... en met een andere man trouwde. Zes jaar lang hield ze haar geheim voor hem verborgen, maar haar leugen achtervolgde haar. Jacob was teruggekeerd, zij was inmiddels weduwe met een zoontje, en hij zou alles op alles zetten om eindelijk achter de waarheid te komen. Hij had haar al die jaren in haar dromen achtervolgd, en nu stortte hij zijn sensuele aantrekkingskracht over haar uit waardoor ze hartstochtelijk naar hem verlangde, maar zich niet durfde over te geven aan de verleiding. Jacob hield vol dat hij haar niet meer wilde, maar Rachel was nog altijd de enige vrouw die zijn pijn kon verzachten. Zou de waarheid hem voor altijd van haar verwijderen, of kon hij deze betoverende vrouw vergeven, die voor hem altijd de drijfveer in zijn leven zou zijn?

Nummer Love Swept 274
Schrijver Billie Green
Titel Blinde hartstocht
Oorspronkelijke titel Bad for each other
Genre Roman
Korte omschrijving

Het was voor Keely Durant een hele eer om Dylan Tate te mogen interviewen. De buitengewoon aantrekkelijke acteur en saxofonist had immers ai jaren niet met de pers gesproken. Ze kon haar hoofdredacteur echter niet vertellen dat zij vijf jaar geleden een meer dan hartstochtelijke relatie met de droomheld van miljoenen vrouwen had gehad. Voor haar was er altijd alleen de even krachtige als viriele, aan stemmingen onderhevige Dylan geweest, maarzij was te jong en te naïef geweest om begrip te kunnen hebben voor zijn cynisme en zijn pijn. Ze hadden elkaar met hun geruzie tot waanzin gedreven en ten slotte was de bom gebarsten en waren hun dromen in rook opgegaan.
Nu was Dylan terug in Texas en terug in Keely’s leven. Nu ze met elkaar moesten praten en in elkaars nabijheid moesten zijn, laaide de tweestrijd weer op, evenals de onweerstaanbare wederzijdse passie. Dylan had altijd geweten dat hij muziek in zich had, maar wist pas wat schoonheid was toen hij Keely in zijn armen hield. Kon Keely hem ervan overtuigen dat haar liefde hem tot de mooiste muziek inspireerde... en dat zijn composities zonder haar nooit af zouden zijn?

Nummer Love Swept 273
Schrijver Mary Kay McComas
Titel ABC van de liefde
Oorspronkelijke titel Poor Emily
Genre Roman
Korte omschrijving

Tot de grote, donkere, en adembenemend knappe Noble McEntire in haar stadje opdook, had Emily Becket zich vaak afgevraagd of ze ooit haar hart zou verliezen, maar deze onweerstaanbare Yankee was een hartveroverende verrassing! Ze had altijd gedaan wat er van haar werd verwacht, was altijd die goede, oude, betrouwbare Emily geweest, maar Noble maakte dat ze zich mooi voelde, betoverend zelfs... en in staat tot het bedenken van een valstrik om de man van haar dromen te vangen! Op haar zolder lagen stoffige papieren uit de tijd van de Burgeroorlog, aan de hand waarvan hij de naam van één van zijn voorouders van blaam hoopte te kunnen zuiveren. Emily reageerde vol overgave op zijn plagerijen en liefkozingen, maar zou Nobles speurwerk Emily's eigen familiegeschiedenis veranderen en bewijzen dat het vermiste goud van de Unie door een Becket was gestolen? Emily voelde er niets voor om zich de bedwelmende extase te ontzeggen waarin Nobles lippen haar brachten, en vreesde dat de waarheid een einde zou maken aan het heerlijke geheim van hun onverwachte liefde. Kon ze vertrouwen stellen in deze sexy professor, die slechts genoegen zou nemen met haar onvoorwaardelijke overgave?

Nummer Love Swept 272
Schrijver Adrienne Staff & Sally Goldenbaum
Titel Een kus en een belofte
Oorspronkelijke titel The great American bachelor
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.

Nummer Love Swept 271
Schrijver Gail Douglas
Titel Vier kleine woorden
Oorspronkelijke titel Swashbuckling lady
Genre Roman
Korte omschrijving

Ze leek een visioen uit voorbije tijden, toen boekaniers de zeeën beheersten. Maar deze betoverende piratenkoningin was verrukkelijk echt! Morgan Sinclair genoot, als kapitein van een gerestaureerde schoener, van de fantasiewereld die ze voor de toeristen in Key West had geschapen. Ze speelde haar eigen rol met zwier, maar toen de gebruinde, raadselachtige Cole Jameson haar met zijn gitzwarte ogen aankeek, voelde ze dat ze werd verkend door het overrompelende vuur in die smeulende diepten.
Vanaf de dag dat hij op het eiland arriveerde, had de vrolijke, engelachtige Morgan zijn fantasie geprikkeld. Nu wilde hij die aanbiddelijke vrije vogel meevoeren naar het paradijs van zijn intieme tuin om daar haar fraaie lippen te proeven en zijn vingers te begraven in dat weelderige, roodgouden haar.
Morgan voelde dat zijn liefkozingen grote beloften inhielden, maar ze vond het geheimzinnige waas dat hem omhulde zowel opwindend als verontrustend. Als ze haar minnaar haar hart schonk, begaf ze zich in onbekende wateren. Zou ze er in slagen hem zijn geheimen te ontfutselen en de schat van zijn eeuwig durende liefde te vinden?

Nummer Love Swept 270
Schrijver Charlotte Hughes
Titel Lief dagboek
Oorspronkelijke titel Scoundrel
Genre Roman
Korte omschrijving

Blue Mitchum was opgegroeid als de slechterik van Peculiar, een stadje in Mississippi - hij was de nachtmerrie van elke moeder en de droom van elk meisje! Hij had zijn vingerafdrukken op veel meisjes uit de stad achtergelaten, maar Cassie Kennard had hij nooit aangeraakt... behalve op de pagina’s in haar dagboek, waar ze had bekend hoe zeer ze verlangde naar de donkere rebel met het Indiaanse bloed en de felblauwe ogen. Nu was ze terug in de stad, maar als Cassandra D’Clair, een wereldberoemd fotomodel en gescheiden moeder van een tweeling - en ze leefde onder hetzelfde dak met de man die ze nooit had kunnen vergeten en naar wie ze nog steeds verlangde. Blue's ondeugende grijns zei dat hij wist dat Cassie trilde van verlangen, maar ze zwoer dat ze nooit een van zijn veroveringen zou worden, dat stiekeme kusjes de enige waren die hij ooit zou krijgen. Cassie weigerde een man bij zich in de buurt te laten komen - maar Blue vond de ongetemde wilde kat onder het uiterlijk van de dame en ontstak haar hartstocht met zijn lippen. Kon hij haar leren dat zijn liefde haar pijn kon verzachten... en haar liefde de zijne?

Nummer Love Swept 269*
Schrijver Linda Cajio
Titel Liefde zoals vroeger
Oorspronkelijke titel Unforgettable
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen James Farraday langsreed op zijn polopony, slaakte Anne Kitteridge een zucht. Hij was onvoorstelbaar knap. Hij had de wilskrachtige kin van Robert Redford, de onweerstaanbare grijns van Cary Grant en een fantastisch gebouwd lichaam. Ze kende hem al haar hele leven en had zichzelf ooit eens een keer belachelijk gemaakt bij hem. Van nu af aan was ze immuun voor zijn charmes... tot hij haar een voorstel deed dat ze niet kon weigeren. Maar als ze de zorg voor Battle Cry, het fantastische paard van James, op zich zou nemen, moest ze ook nauw samenwerken met de man die een magnetische aantrekkingskracht op haar had. Jarenlang was Anne James’ obsessie geweest. Ze was een elegante, onafhankelijke vrouw die een man prikkelde om door het ijzeren harnas heen te dringen en de tere roos erachter te ontdekken. James dacht echter dat ze hem alleen zou accepteren als hij volmaakt was. Als hij haar zijn levensgeheim vertelde, zou hij dan het risico lopen de liefde van zijn leven te verliezen?

Nummer Love Swept 268
Schrijver Courtney Henke
Titel Het jaar van de draak
Oorspronkelijke titel The dragon's revenge
Genre Roman
Korte omschrijving

J.D. keek naar de vrouw met het wilde kastanjebruine haar en de hemelsblauwe ogen, die een footballteam trainde dat bestond uit stoere jongeren, en vroeg zich af hoe het zou zijn om met de Dragon Lady te spelen. Hij wilde de uitdagende mond van Charly kussen, en haar ogen van kleur zien veranderen als verrassing plaats maakte voor verlangen. Hij wilde deze mooie, temperamentvolle driftkop die altijd moeilijkheden veroorzaakte, leren begrijpen.
Charly moest een manier zien te vinden waarop ze J.D. ervan kon overtuigen dat hij haar project voor de opvang van kansloze jongeren moest financieren, maar nadat ze hem had uitgedaagd om haar leven te delen en te zien hoe ze werkte, was hij zo dichtbij dat ze hem niet kon weerstaan.
Charly verleidde J.D. op een speelse manier. Ze leerde hem verrukkelijke spelletjes die hij was vergeten, maar toen ze met hun geesten en lichamen duelleerden, hadden ze allebei iets te winnen... én te verliezen. J.D. moest dit aantrekkelijke, licht ontvlambare duiveltje ervan overtuigen dat ze het verdiende dat iemand haar liefhad. Haar angst en trots vormden echter een gigantische muur. Zou een enigszins vermoeide ridder in staat zijn om Charly’s verdediging te doorbreken en haar liefde voor zich te winnen?

Nummer Love Swept 267
Schrijver Sandra Brown
Titel Dronken van geluk
Oorspronkelijke titel A whole new light
Genre Roman
Korte omschrijving

Cyn McCall wilde dolgraag dat er iets gebeurde waardoor haar leven zou veranderen... maar toen Worth Lansing vroeg of ze een weekend met hem naar Acapulco wilde gaan, durfde ze dat aanbod bijna niet aan te nemen. Haar man Tim was twee jaar geleden overleden en Worth, zijn collega en de meest begeerde vrijgezel van Dallas, was haar maatje, haar beste vriend. Hij beweerde dat ze alleen maar naar het strand zouden gaan om te luieren. Hoe kon zij weten dat ze in een hotel voor paartjes terecht zouden komen, met een kamer waarin alleen maar één, groot bed stond? Cyn nam zich voor er maar het beste van te maken, maar de hitte, de bloemengeur en Worths gespierde, bruine lichaam brachten haar van haar stuk. In haar ontbrandde een vuur waarvan ze gedacht had dat het met Tims dood voorgoed was gedoofd. Toen Worth haar mee uit dansen nam, werd hij zich plotseling bewust van haar geur, verleid door de satijnzachte huid van haar blote rug... en overspoeld door schuldgevoel. Cyn was de weduwe van zijn beste vriend, maar toch begeerde Worth haar hevig. Hij wist haar hartstocht te wekken, maar kon Cyn het zichzelf vergeven dat ze naar zijn liefde verlangde?

Nummer Love Swept 266
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Onder de blauwe maan
Oorspronkelijke titel The magic of the moon
Genre Roman
Korte omschrijving

Ze was blond, ze was beeldschoon en ze had de langste benen die hij ooit had gezien, maar was dokter Joy Barlow echt wel de aangewezen persoon om de problemen op te lossen waar architect Declan Harris mee worstelde? Sinds zijn compagnon bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen, had hij dag en nacht gewerkt en nu smeekte deze psychologe hem zijn leven te veranderen, zijn aspirines en maagtabletten in te ruilen voor een rustiger leefwijze. Joy smolt weg in de hitte van Declans hartveroverende glimlach, maar durfde ze zijn uitnodiging om te gaan eten... en wat hij verder allemaal nog van plan was, wel aan te nemen? Ze had zich nog nooit eerder zo gekoesterd gevoeld, maar zelfs zijn verzengende kussen konden haar twijfels niet wegnemen. Ze verlangde naar zijn hartstocht en zijn kracht. Ze snakte ernaar zijn lippen, die erom smeekten gekust te worden, op de hare te voelen, maar ze had evenzeer behoefte aan zijn respect en het leek wel of Declan niet in staat of niet bij machte was haar al zijn liefde te geven. Maar konden ze, nu ze elkaar eenmaal bij het licht van de blauwe maan gekust hadden, hun hersenspinsels een halt toe roepen en hun harten voor eeuwig aan elkaar smeden?

Nummer Love Swept 265
Schrijver Iris Johansen
Titel Nooit meer eenzaam
Oorspronkelijke titel Wicked Jake Darcy
Genre Roman
Korte omschrijving

Gek, slecht en gevaarlijk om mee bevriend te zijn, zo typeerden de vrouwen Jake Darcy, maar Mary Harland vond zulke mannen ouderwets, hoewel... Ze voelde zich te onschuldig om deze man van de wereld te verleiden, maar toen Jake haar in zijn armen nam om met haar te dansen, rilde ze van genot nu het lot hen had samengebracht. Jake was zo aantrekkelijk, en ze kon het verlangen dat hij in haar opriep, niet weerstaan. Hij beloofde haar dat hij haar nooit zou verlaten, maar zelfs Jake kon haar niet beschermen tegen de donkere machten die het op hen gemunt hadden. Toen Mary spoorloos verdween, rouwde Jake drie lange jaren, maar toen het lot hen weer bij elkaar bracht, was hij volkomen uit het veld geslagen. Om terug te krijgen wat haar ontnomen was, moest Mary de man bedriegen die haar had geleerd lief te hebben. Als ze moest kiezen tussen haar vrijheid en Jake, zou ze dan alleen achterblijven met haar mooie herinneringen?

Nummer Love Swept 264*
Schrijver Janet Evanovich
Titel Slaapkamergeheimen
Oorspronkelijke titel Back to the bedroom
Genre Roman
Korte omschrijving

Maandenlang zag hij haar als de geheimzinnige vrouw, gehuld in een zwartfluwelen cape, met haar losbandige, rode krullen, haar gave huid en die grote, rare kist, maar op de avond dat David Dodd er getuige van was dat er een groot stuk metaal uit een helikopter door het dak van het huis van zijn lieftallige buurvrouw viel, leerde hij de geweldige, prachtige Katherine Finn eindelijk kennen! Mooie vrouwen redden en daken herstellen waren een heel gevaarlijk karwei, vertelde hij haar, en hij had op zijn minst wel een kus verdiend, of niet? Kate vond wat hij zei alleen maar logisch, maar hoe kon zij, de gedreven celliste die meer afspraken had dan de dag uren telde, tot over haar oren verliefd worden op zo’n nietsnut die zijn tijd leek te verdoen? Geen man had haar ooit zo het gevoel gegeven dat ze gekoesterd werd en aantrekkelijk was, en ze had zich ook nog nooit zo geamuseerd. Maar hoewel haar excentrieke huurster Elsie haar verzekerde dat David wat Kate betrof voldoende ambitie bezat, kon ze toch niet houden van een man die alleen maar aantrekkelijk, sexy en rijk was?

Nummer Love Swept 263*
Schrijver Kay Hooper
Titel Wie de schoen past
Oorspronkelijke titel Once upon a time... The glass shoe
Genre Roman
Korte omschrijving

De mooie erfgename Amanda Wilderman beweerde dat ze niet in sprookjesprinsen geloofde, maar toch tiet ze zich overhalen om verkleed als Assepoester naar een gemaskerd bal te gaan. De knappe zakenman Ryder Foxx moest niets van sprookjes hebben, maar bleek een hartveroverende prins te kunnen zijn. Hij had nooit verwacht een geheimzinnige, gemaskerde schoonheid te ontmoeten die in een door de maan verlichte tuin zijn hart zou stelen... en alleen een glazen schoentje zou achterlaten om hem ervan te overtuigen dat ze echt bestond. Amanda genoot van Ryders belangstelling, ze vond het heerlijk dat er nu eens werk van haar werd gemaakt om haarzelf, niet om haar geld. Maar ze wist dat er een eind zou komen aan die droom zodra de klok twaalf sloeg... of niet? Toen Ryder zonder waarschuwing op haar boerderij in Wyoming arriveerde, vroeg ze zich af hoe lang ze haar geheimen voor deze held kon bewaren. Zijn liefkozingen waren overweldigend... en maakten dat ze weer durfde te dromen. Het winnen van Ryders liefde was de moeite waard, maar kon ze deze onweerstaanbare ridder voldoende vertrouwen om toe te geven dat ze verlangde naar een goede afloop?

Nummer Love Swept 262
Schrijver Fran Baker
Titel Explosief verlangen
Oorspronkelijke titel King of the mountain
Genre Roman
Korte omschrijving

Kitty Reardon was zonneschijn en schaduw in één verleidelijke verpakking, dacht Ben Cooper, maar ze waren tegenpolen in iedere zin van het woord! Hij was rijk, de eigenaar van de mijn en werkgever; zij was arm, mijnwerker en vakbondslid, net als haar vader en grootvader waren geweest. Maar toen zijn auto op een donkere avond achterop de hare botste en hij haar op het nippertje in veiligheid wist te brengen, voelde Kitty zich tot haar verbazing aangetrokken tot de man wiens ogen zowel gevaar als passie uitstraalden. Hoe kon ze een aanklacht tegen hem indienen wegens roekeloos rijden, terwijl hij zijn leven had gewaagd om haar te redden... en hoe kon ze haar angst voor zijn aanraking overwinnen, terwijl ze bang was dat hij haar zou kussen, en ook dat hij dat nooit zou doen? Ben zag de smeulende hartstocht achter de verborgen pijn die in haar ogen besloten lag, maar kon hij wachten tot Kitty zelf haar toevlucht zou zoeken in zijn armen? Ze had zich nooit veiliger en kwetsbaarder gevoeld, maar zelfs de liefhebbende kracht van Ben kon het verleden niet uitwissen. Was ze dapper genoeg om haar ziel door hem te laten genezen?

Nummer Love Swept 261
Schrijver Fayrene Preston
Titel De betoverde vrouw
Oorspronkelijke titel The witching time
Genre Roman
Korte omschrijving

Er gebeurden vreemde dingen in Hilary, Virginia. Noah Braxton voelde dat al op het moment dat een heks met blond haar en blauwe ogen hem betoverde en zijn hart stal! Rhiannon York verleidde de ietwat bezadigde, maar o zo sexy advocaat uit New York met haar prachtige ogen en haar parfum van exotische kruiden en wilde bloemen. Haar vurige aanrakingen deden de harde trekken van Noah smelten, waardoor hij naar haar verlangde, maar was het sensuele web dat zij spon niet slechts een kwellende illusie die met zonsopgang weer zou verdwijnen? Op de voet gevolgd door een zwarte kat met dezelfde hypnotiserende, blauwe ogen als Rhiannon, probeerde Noah te ontdekken wat er achter het mysterieuze probleem stak dat hem naar het stadje had gebracht. Steeds weer kwam hij daarbij terug bij de vrouw wier lippen smaakten naar het maanlicht. Hij had haar rust verstoord, maar Rhiannon vreesde dat hij zich hier nooit thuis zou voelen. Zou ze er met al haar toverkracht in slagen Noah te leren geloven dat dromen werkelijkheid konden worden?

Nummer Love Swept 260
Schrijver Patt Bucheister
Titel Tedere dromer
Oorspronkelijke titel Elusive gypsy
Genre Roman
Korte omschrijving

Rachel Hyatt, die in de rivier zwom, was een visioen van adembenemende schoonheid, luidde de diagnose van dokter Thorn Cannon. Maar was het mogelijk dat deze waternimf tegelijkertijd de vrederechter was die zijn tante in de echt had verbonden met een volslagen vreemde en die de pasgehuwden rustig naar Hawaï had laten vertrekken zonder hem ergens van op de hoogte te stellen? Uitgeput van zijn werk als arts en toch rusteloos op zoek naar iets waar hij geen naam aan kon geven, was hij woedend en razendsnel naar Bowersville gereden om achter de waarheid te komen. En nu liet Rachel hem vergeten waar hij voor gekomen was. Thorn was vervuld van honger en een ongekend verlangen, en snakt ernaar haar huid te strelen en haar hartstocht op te wekken. Hij wilde deze kwetsbare brouw die na jaren van zwerven eindelijk thuis was gekomen, koesteren en beschermen. Het heerlijke gevoel nodig te zijn, als arts en als man, was hij vergeten, maar Rachel had zo lang achter gesloten deuren geleefd. Thorn bracht haar tot leven, daagde haar uit alles op het spel te zetten wat haar dierbaar was. Kon ze geheimen delen met die tedere dromer die haar beloofde altijd van haar te houden?

Nummer Love Swept 259
Schrijver Tami Hoag
Titel Uit het oog, uit het hart
Oorspronkelijke titel Straight from the heart
Genre Roman
Korte omschrijving

Jace Cooper was terug in de stad en Rebecca Bradshaw wilde dat ze hem niet hoefde te ontmoeten! Zeven jaar geleden had deze zeer aantrekkelijke, charmante honkballer haar geleerd wat hartstocht was. Daarna had hij haar hart gebroken door met zijn team te vertrekken. Ze had haar uiterste best gedaan hem te vergeten, maar ze kon zich nog steeds herinneren hoe zijn lippen op haar huid hadden aangevoeld. Haar hart klopte in haar keel toen Jace de revalidatieruimte binnenkwam... en Rebecca was onmiddellijk bang dat ze hem niet meer zou kunnen ontlopen. Hij was gewond geraakt bij een auto-ongeluk, waarbij zijn knie lelijk was beschadigd, en hij wilde zo snel mogelijk herstellen om terug te gaan naar zijn team. Daarnaast wilde hij Becca terug zien te krijgen. Maar ondanks het feit dat het leven hem had veranderd, kon Rebecca niet geloven dat ze hem nu wel kon vertrouwen. De roekeloze playboy van wie ze had gehouden en die ze was kwijtgeraakt, was ouder en wijzer geworden, maar ze moest zijn fouten vergeten... en haar eigen vergissingen. Niets kon het verleden veranderen, maar kon ze voor altijd op Jace rekenen als hij haar eeuwige trouw beloofde?

Nummer Love Swept 258*
Schrijver Deborah Smith
Titel Het gouden kleinood
Oorspronkelijke titel Kat's tale
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Nathan Chatham zag hoe Kat Gallatin het gevecht met haar tegenstander in de worstelring voerde, had hij bewondering voor haar talent en haar moed… en zette hij zijn eigen leven op het spel om haar te redden! Ook al bestond er sinds de Burgeroorlog een vete tussen hun families, hij nam zich voor om dit wilde Cherokee-katje de zijne te maken. Kat vond de knappe, stoere betweter met de snor onweerstaanbaar. Deze man deed haar nomadenhart hunkeren naar een huis en een gezin, dingen die ze nooit had gehad. Nathan was naar Gold Ridge in Georgia gekomen om zich te wreken, maar voordat hij dat deed, zou hij Kat het land laten zien dat ze had geërfd… en de aantrekkelijke feeks alle anderen laten vergeten die haar ooit hadden aangeraakt. Kat huiverde van genot toen ze het gevaar in zijn aanraking voelde. Ze bond Nathan aan zich met haar hartstocht, en wist dat hun zielen nooit vreemden van elkaar waren geweest. Maar kon een gouden kleinood dat een eeuw eerder verloren was gegaan hun erfdeel in de liefde redden?

Nummer Love Swept 257
Schrijver Doris Parmett
Titel Een gewaarschuwd man
Oorspronkelijke titel Sassy
Genre Roman
Korte omschrijving

Fotomodel Sassy Shaw dacht dat ze op weg was naar een vakantieboerderij in Nevada, waar ze eens lekker verwend zou worden. Maar veeboer Luke Cassidy had andere plannen met zijn mooie logée! Sassy voelde zich sterk aangetrokken tot de grote, sterke cowboy met zijn duivelse glimlach en gedeukte cowboyhoed en ze verbaasde hem door bij te springen en het eten voor zijn uit tien ruige kerels bestaande personeel klaar te maken. Hij had verwacht dat ze verwend en lastig zou zijn, maar in plaats daarvan nam deze pittige schoonheid zijn uitdaging aan... en ontstak in hem een verlangen dat alleen door vurige kussen bevredigd kon worden. Hartstochtelijk en ongeremd smeekte Sassy Luke haar van alles te leren, van paardrijden tot aan de hoogste vorm van verrukking. Aangemoedigd door haar vurige liefde gaf Luke zich over aan zijn droom, maar hij wist de hele tijd dat Sassy, net als zijn vroegere verloofde, nooit voorgoed in de streek zou willen blijven waar hij zijn hart aan had verpand. Als Luke haar in zijn armen hield, had Sassy het gevoel eindelijk ergens thuis te horen. Hoe moest ze Luke aan zijn verstand brengen dat haar toekomstdromen veranderd waren op het moment dat ze verliefd op hem geworden was?

Nummer Love Swept 256*
Schrijver Kay Hooper
Titel Bevrijdende liefde
Oorspronkelijke titel Once upon a time... Golden threads
Genre Roman
Korte omschrijving

Lara Mason had van de FBI een nieuwe identiteit gekregen; ze woonde in een vreemde stad en wilde niets liever dan de herinnering aan de moord op haar vader vergeten. Ze hoopte dat het spelen van de rol van Rapunzel bij een plaatselijke toneelvereniging haar afleiding zou bezorgen, maar toen werd de waanzinnig knappe Devon Shane gekozen als haar prins in het stuk, en wierp hij zich op als haar beschermer toen de schaduwen uit haar verleden haar bedreigden. Gevangen door zijn saffierblauwe ogen en zijn stem die overgave eiste, maakte Lara hem deelgenoot van haar geheim. Maar Devon verlangde meer en nam wat hem toekwam.
Lara werd woedend toen hij haar als lokaas wilde gebruiken in zijn gevaarlijke spel en vertelde hem dat ze niet meer op de vlucht wilde slaan. Zou hij ervoor kunnen zorgen dat haar niets overkwam? In elk geval moest er een eind komen aan het gevaar dat hun toekomst bedreigde. Lara was bereid haar leven te riskeren... maar niet zijn liefde. Devon had haar torenkamer betreden en haar veroverd, maar nu moest hij haar nog bevrijden. Kon ze hem ervan overtuigen dat het temmen van zijn wilde hart de enige manier was om hen nog lang en gelukkig te laten leven?

Nummer Love Swept 255
Schrijver Fayrene Preston
Titel Als ogen spreken
Oorspronkelijke titel Amethyst mist
Genre Roman
Korte omschrijving

Ze zag eruit als een verzopen kat, zat onder de blauwe plekken en was een lust voor het oog met haar roomblanke huid en ogen die de kleur van blauwe viooltjes hadden. Brady McCulloch trok haar zijn huis binnen, vastbesloten haar te beschermen tegen hetgeen dat haar met zo'n hevige ontzetting vervulde. Maar toen ze wakker werd en ontdekte dat ze haar geheugen kwijt was, bleeft ze toch het eigenaardige gevoel houden dat ze thuis was, dat ze op de een of andere manier geschapen was voor deze geweldige man die haar vol tederheid vasthield en wiens omhelzing haar bloed in vloeibaar vuur veranderde. Brady liet zich verleiden door haar lichaam dat zich tegen het zijn vlijde en raakte in de ban van haar beminnelijkheid. Hij had nog nooit eerder een vrouw ontmoet die zo heftig reageerde op zijn aanraking. Maar zodra hij erachter kwam dat ze Marissa Barryman was en dat ze thuishoorde in de mondaine kringen van Dallas, was hij bang zijn hartstochtelijke bedgenote te verliezen ann de wereld die ze achter zich had gelaten. Toen Brady haar vond, was Marissa op de vlucht voor een nachtmerrie, maar verdriet overschaduwde nog steeds haar nachten. Hij had zichzelf nooit toegestaan echt van iemand te houden, voor hij zijn ziel voor Marissa opende. Hoe moest hij haar er nu van overtuigen dat het lot hun harten had samengevoegd?

Nummer Love Swept 254
Schrijver Charlotte Hughes
Titel Ontembare hartstocht
Oorspronkelijke titel Tigress
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Natalie Courtland in de heuvels van South Carolina door een hevige sneeuwstorm werd overvallen, was ze er zeker van dat ze zou doodvriezen... tot Nick Jordan haar te hulp kwam en haar ervan overtuigde dat 'de verschrikkelijke sneeuwman' haar had meegevoerd! Toen Natalie in de bossen ingesneeuwd bleek te zitten met de ruige, viriele Nick, dacht ze claustrofobie te krijgen als ze niet snel kon terugkeren naar haar leven en succesvolle carrière in Atlanta. Maar de claustrofobie die Nick en zij deelden, vond haar oorzaak in onverhoedse, sensuele kussen en onstuimige nachten onder dekens voor de open haard. Nick, een verstokte vrijgezel die zijn met sneeuw bedekte vangst als een onbereikbare ijskoningin had beschouwd, werd bevangen door een verlangen tot het temmen van deze hartstochtelijke vrouw, die zo kwetsbaar was maar ook een gevaar voor zijn hart betekende. Natalie, die werd aangetrokken door Nicks gespierde lichaam en in vuur en vlam stond van begeerte, hunkerde naar een leven met de bewonderenswaardige buitenman die haar had uitgedaagd om nogmaals het risico te nemen om lief te hebben. Konden ze hun dromen even volmaakt verenigen als ze elkaars weerstand wisten te overwinnen?

Nummer Love Swept 253*
Schrijver Sandra Chastain
Titel Voor altijd genezen
Oorspronkelijke titel Joker's wild
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen het letsel aan haar knie maar niet wilde genezen, vluchtte de Olympische schaatskampioene Allison Josey naar het huis in Georgia waar ze haar gelukkige jeugd had doorgebracht. Daar trof ze Joker Vandergriff, een roodharige reus, die erop stond zich met haar leven te bemoeien. Vastbesloten om de beeldschone vrouw, wier littekens zo diep zaten, te genezen, hypnotiseerde Joker haar ais het ware om zijn massages te aanvaarden, maar toen hij haar eenmaal had aangeraakt, moest hij haar wel kussen, en toen waren ze niet langer vreemden voor elkaar. Voor Allison bleef er niets anders over dan te reageren op de betoverende aanraking van haar beschermer, die haar het gevoel gaf alsof haar lichaam een geheim bewaarde dat alleen hij kende. Met zijn verzengende liefkozingen zorgde hij ervoor dat er een schaamteloos verlangen in haar opvlamde. De goede afloop die hij haar beloofde, kon ze zich echter moeilijk voorstellen. Toen zij behoefte had gehad aan hoop en kracht, had Joker haar die geschonken, en meer. Kon hij nu leren het geschenk van haar eeuwigdurende liefde te aanvaarden?


Nummer Love Swept 252
Schrijver Janet Evanovich
Titel Avontuur op zee
Oorspronkelijke titel Ivan takes a wife
Genre Roman
Korte omschrijving

Het was volkomen terecht dat de knappe schoenerkapitein Ivan Rasmussen de bijnaam Ivan de Verschrikkelijke had gekregen, vond Stephanie Lowe. Eerst had hij haar een spookhuis verkocht en daarna lachte hij haar uit om haar 'kookkunst'. Ze had er alleen maar in toegestemd één reis op zijn schip mee te maken, omdat haar nicht, die er met een loodgieter vandoor was gegaan, haar in ruil daarvoor reparatiewerkzaamheden aan haar huis had beloofd. Toen de doortastende Ivan, nazaat van een zeerover, haar tijdens een maanverlicht rendez-vous in zijn armen nam, wist Stephanie hoe het was om de schat van een piraat te zijn! Ivan plaagde haar, flirtte met haar en gaf haar het gevoel bemind te zijn, maar wanneer zou hij haar eindelijk in extase brengen, zoals hij had beloofd? Ivan had een scheepsromance verwacht, een avontuurtje op zee dat in de haven zou eindigen. Maar steeds als hij Stephanie kuste, dacht hij aan trouwen en een gezellig thuis. Kon hij zijn liefste verleiden met de zoete geheimen van de hartstocht en haar persoonlijke spoken tot zwijgen brengen?


Nummer Love Swept 251*
Schrijver Helen Mittermeyer
Titel Oneindig verlangen
Oorspronkelijke titel White heat
Genre Roman
Korte omschrijving

Pacer Dillon was een onweerstaanbare hartenbreker, een individualist met grijze ogen en een vurig temperament, die vastbesloten was om het familiebedrijf van Colm Fitzroy over te nemen. Ze wist zeker dat ze hem dat kon beletten, maar toen de hartstocht haar tijdens hun eerste kus als een springvloed overspoelde, moest Colm toegeven dat Pacer de eerste plaats op haar verlanglijstje had weten te veroveren. Pacer, die verstrikt raakte in het web dat ze met haar zachte stem en aanraking spon, wilde altijd van deze vurige vrouw blijven genieten. Maar eerst moest hij de vijand zoeken en uitschakelen die haar erfenis had gestolen, en die haar leven bedreigde. Colm, die ooit ernstig bedrogen was, had zichzelf voorgenomen om nooit meer iemand te vertrouwen. Maar Pacer wist haar angst te verdrijven en maakte het verlangen in haar wakker om alle schepen achter zich te verbranden. Kon het warme vuur van Pacers oneindige liefde Colm ervan overtuigen dat hun harten elkaar hadden gevonden?


Nummer Love Swept 250
Schrijver Courtney Henke
Titel Een lieflijke tornado
Oorspronkelijke titel Chameleon
Genre Roman
Korte omschrijving

Wat Max Morgan het eerst aan Emma Machten opviel, was haar geur... een fijne mengeling van zwoele jasmijn en lentegrassen die hem aan liefkozende lichamen en fluisteringen in de duisternis deed denken! Emma had de grootste gok van haar leven gewaagd door binnen te dringen bij de zakenman die de redding van haar thuisfront kon betekenen... als hij de rechten van haar parfum wilde kopen. Maar ze verwachtte niet een goudharige Adonis aan te treffen, die haar meteen doorzag. En Max had niet verwacht dat er een betoverende tornado door zijn schuilplaats zou razen, die een begeerte bij hem oproep waarvan hij het bestaan was vergeten. Emma maakte hem zowel roekeloos als teder, wanhopig en hartstochtelijk. Maar niemand slaagde erin de muur omver te halen die hij om zich heen had gebouwd om zijn trots te bewaren en medelijden af te weren... zelfs deze kleine driftkop niet, hoewel zijn verlangen naar haar hem kwelde. Een tragisch ongeluk had aan zoveel dromen van Max een einde gemaakt en Emma slaagde erin daar liefdevol iets aan te doen. Kon ze hem aan zijn verstand brengen dat ze geen visioen was, dat het belangrijker was dat hij haar kon vasthouden dan dat hij haar kon zien?


Nummer Love Swept 249
Schrijver Judy Gill
Titel Wilde rozen
Oorspronkelijke titel A scent of roses
Genre Roman
Korte omschrijving

Het telefoontje waar Susan Miller al haar hele huwelijk met angst en beven op had gewacht, was eindelijk gekomen: haar man Greg, autocoureur, had een ongeluk gehad. Het was een wonder dat hij alleen maar gewond was geraakt, maar hij was wel zijn geheugen kwijt. Zes maanden geleden had Sue Greg verlaten, omdat ze niet langer kon leven met de gevaren die zijn beroep met zich meebracht, maar ze snakte naar een kans om haar huwelijk alsnog te redden, en nu kreeg ze die in haar schoot geworpen. Ze ging als verpleegster met Greg mee naar het afgelegen eiland waar hij weer op krachten moest komen en ze wilde niets liever dan hem vergiffenis vragen en opnieuw beginnen. Ze hoopte dat hij zich de verrukkingen die ze gedeeld hadden, herinnerde, maar toen zijn geheugen begon terug te komen, werd ze bang dat ze de enige man van wie ze ooit had gehouden, zou verliezen. Eens had hij haar aanbeden, eens klopten hun harten in hetzelfde ritme, maar was het nu te laat om te redden wat ze vergooid had? Greg voelde alleen maar hartstocht en hij verlangde naar haar, maar hun verleden bleef duister voor hem. Zouden de beloften voor de toekomst standhouden, als zijn geheugen terugkeerde?


Nummer Love Swept 248
Schrijver Sandra Brown
Titel In het licht van de maan
Oorspronkelijke titel Temperatures rising
Genre Roman
Korte omschrijving

De geheimzinnige, ongrijpbare Chantal duPont was een betoverende bosnimf in een weinig verhullende, witte jurk. Ze lokte Scout Ritland de zwoele nacht binnen met beloften van genot in haar adembenemende blauwe ogen. Maar toen de beeldschone eilandprinses plotseling een pistool trok en hem middenin de nacht naar het oerwoud ontvoerde, was hij des duivels. Tijdens de bouw van het schitterende Coral Reef Hotel was hij gevallen voor de verlokkingen van het paradijs, maar toen Chantal erop stond dat hij een brug bouwde voor de inwoners van het dorp waar ze als kind had gewoond, zwoer hij te ontsnappen, ook al hielden de zwartsatijnen linten van haar zijdeachtige haar hem gevangen. In de schaduw van een werkende vulkaan trok Scout de heidense godin zonder pardon tegen zich aan en beantwoordde hij haar smeulende passie met een wilde honger. Zijn hartstochtelijke liefkozingen ontstaken in Chantal een vuur dat hen allebei dreigde te verteren. Ze had Scout haar ziel gegeven, maar zou hij, nadat ze alleen voor hem in het licht van de maan had gedanst, haar liefde kunnen weerstaan?


Nummer Love Swept 247
Schrijver Judy Gill
Titel Een geheimzinnige vangst
Oorspronkelijke titel Mermaid
Genre Roman
Korte omschrijving

Mark Forsythe wist dat het een illusie was: hij had een goudharige zeemeermin aan de haak geslagen! Maar Jillian Lockstead was verrukkelijk echt, een vrouw vol geheimzinnigheid die hem een vreugde bezorgde waarvan hij het bestaan was vergeten. Toen Jillian naar haar knappe redder opkeek, wist ze dat hij een man was die het wachten waard was. En nadat hij haar had gekust, was ze daar helemaal van overtuigd. Ze was als betoverd door zijn verleidelijke tederheid en hij werd gehypnotiseerd door de blik in haar zeegroene ogen.
Ze hadden beiden een kind dat ze alleen grootbrachten, beiden hadden ze hun wederhelft door een tragisch ongeluk verloren. Meteen al bij hun eerste ontmoeting voelden Mark en Jillian zich vertrouwd met elkaar, net alsof ze elkaar al veel langer kenden... Jillian wilde Marks liefde, maar hij hield alleen van de fantasiefiguur zoals hij haar uit zee had gered en niet van de vrouw van vlees en bloed die ze in werkelijkheid was. Kon ze Mark de waarheid over zichzelf wel toevertrouwen en haar zeemeerminnenkostuum uittrekken om de veilige haven van zijn armen binnen te vluchten?


Nummer Love Swept 246*
Schrijver Barbara Boswell
Titel Echtgenoot of vrijgezel
Oorspronkelijke titel Simply irresistible
Genre Roman
Korte omschrijving

Jason Fletcher was chirurg en de Don Juan van het ziekenhuis. Hij was een geweldige playboy die geen scrupules kende, tot hij Laura Novak moest beschermen tegen de avances van een knappe, jonge arts! Waarom voelde hij, de man die nooit iets bezitterigs had gehad, zich opeens jaloers en waarom wilde hij een vrouw beschermen die hij nauwelijks kende?
Laura’s hart ging als een razende te keer toen Jason haar voor zich opeiste, maar toen ze haar zelfbeheersing verloor nadat ze ternauwernood aan een ongeluk waren ontsnapt, kwamen er lang vergeten emoties aan de oppervlakte. Verdriet en woede veranderden in een wilde hartstocht. Aangezet door zowel wanhoop als hoop liet Laura Jason al haar verlangens bevredigen. Voor één keer was de rusteloze jager in de war gebracht, tot waanzin gedreven door een verleidelijke sirene die hem met haar onschuld in extase bracht. Maar het gevaar school in haar overgave: Laura was de eerste vrouw die iets voor hem betekende. Toch moest hij haar op een afstand zien te houden. Jason kreeg altijd wat hij wilde, maar kon zij er nu voor zorgen dat hij toegaf dat hij haar liefde wilde?


Nummer Love Swept 245
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Romantisch scenario
Oorspronkelijke titel Holly's hope
Genre Roman
Korte omschrijving

Holly Chambers was knap, maar zo te zien was ze dood! Justin Hope schrok toen hij overal lichamen zag liggen. Welke ramp had zich voltrokken in Maple Tree, en hoe kon hij die knappe vrouw helpen die voor hem in het gras lag? Toen de mond-op-mondbeademing veranderde in een wellustige kus, kreeg Justin Hope plotseling interessante ideetjes. De knappe, jonge, rijke zakenman was naar Maple Tree gegaan om zijn zus te zoeken, maar plotseling had hij een andere reden om te blijven. Holly werd ook verliefd op Justin, maar hun romantische idylle leek tot mislukken gedoemd. Hij noemde de hele wereld zijn thuis, zij had gekozen voor een rustig leventje in het veilige stadje waar ze was opgegroeid. Holly was bereid te leven met de herinneringen, was bang dat de snelle zakenman nooit serieuze plannen kon hebben met een boerendochter. Was hun liefde krachtig genoeg om de dromen van een man te veranderen en een vrouw te laten geloven in 'en ze leefden nog lang en gelukkig’?


Nummer Love Swept 244*
Schrijver Tami Hoag
Titel Man van haar dromen
Oorspronkelijke titel Man of her dreams
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Rylan Quaid Maggie McSwain tijdens de bruiloft van zijn zuster ten huwelijk vroeg, maakte zich zowel een gevoel van vreugde als van diepe teleurstelling van haar meester. Ze had haar leven lang al van hem gehouden en hevig naar hem verlangd. Maar hoe kon hij zo ongevoelig zijn, dat hij alleen maar met haar wilde trouwen omdat het hem het juiste moment leek om enige stabiliteit in zijn leven te brengen? Maggie weigerde zijn vrouw te worden omdat Ry het een praktische en verstandige keus achtte. Ze wilde dat hij haar koos omdat hij van haar hield, maar hoe kon ze deze ruwe bolster, die de prins van haar dromen was, ertoe brengen haar te bekennen dat hij haar aanbad? Ze moest de teugels laten vieren die zijn hartstocht in toom hielden, Ry leren dat hij liefde kon geven, en dat zij zijn bestemming was. Ry dacht dat hij die kleine verleidster wel voor zich kon winnen door te doen of hij ongevoelig was voor haar onvoorstelbare charmes, maar toen hij eenmaal in haar armen had gelegen, moest hij een einde zien te maken aan dit spel. Uit angst dezelfde ontgoochelende ervaring op te doen als zijn vader in het verleden, zwoer Ry dat hij een einde zou maken aan zijn relatie met Maggie voordat ze hem kon kwetsen. Kon ze hem doen inzien dat zij bij hem hoorde, dat ze zijn kameraad was en dat niets hen ooit zou kunnen scheiden?


Nummer Love Swept 243*
Schrijver Fayrene Preston
Titel In de greep van het geluk
Oorspronkelijke titel The pearls of Sarah III: Leah's story
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Love Swept 242*
Schrijver Deborah Smith
Titel Raadselachtige onschuld
Oorspronkelijke titel The Cherokee trilogy: Sundance and the princess
Genre Roman
Korte omschrijving

Jeopard Surprise was net zo mooi als Robert Redford, een blonde bandiet, wiens raadselachtige elegantie Tess Gallatin zo betoverde, dat ze wilde breken met alle regels en zich wilde verliezen in zijn armen.
Hij was aan boord gekomen om de blauwogige Indiaanse prinses het hof te maken, maar zijn ware opdracht – een zoekactie naar een diamant, die was gestolen uit de koninklijke collectie van Kara – werd in gevaar gebracht door Tess' lieve, verleidelijke glimlach.
Het leek alsof ze een magneet was en hij van staal, zo sterk was hun aantrekkingskracht. Ze onthulde hem zelfs haar diepste geheimen, maar ze had nooit verwacht dat haar geliefde haar zou verraden. Jep voelde zich harteloos, omdat hij de enige vrouw die in staat was hem te kwetsen angst aanjaagde, maar waarom wilde ze hem de waarheid niet vertellen? Kon Tess hem doen inzien dat zijn ziel de hare was, en dat een lijster nu eenmaal de zon móest volgen?


Nummer Love Swept 241
Schrijver Bille Green
Titel Een veilig gevoel
Oorspronkelijke titel Waiting for Lila
Genre Roman
Korte omschrijving

Dokter Delilah Jones had speciale plannen voor de medische conferentie in Acapulco: op deze reis zou ze beslist een echtgenoot aan de haak slaan! Ze vroeg haar beste vrienden om voor haar op zoek te gaan. Ze wist precies wat ze wilde: een rijke, knappe, succesvolle man, tot ze zelf de onweerstaanbare man van haar dromen tegen het lijf liep. Bill Shelley was overdonderd door de elegante dame met haar ietwat hese stem, geboeid door deze mysterieuze, verleidelijke engel die helemaal voor hem gemaakt leek te zijn. Lila wilde een avontuurtje, een flirt met een held die haar betoverde. Ze kon echter niet trouwen met een man die haar liefde nodig had. Ze had zo hard moeten vechten om te overleven dat ze niet durfde vertrouwen op gevoelens die toch niet lang zouden duren. Met zachte doortastendheid suste Bill haar angsten en leerde hij haar hoe heerlijk het was om bemind te worden. Ze wist echter dat haar dromen een prijs hadden. Als hij haar geheim eenmaal kende, zou Bill haar dan nog steeds garanderen dat ze van niets zo zeker kon zijn als van zijn eeuwigdurende liefde?


Nummer Love Swept 240
Schrijver Mary Kay McComas
Titel Groeiend vertrouwen
Oorspronkelijke titel Bound to happen
Genre Roman
Korte omschrijving

Joe Bonner overzag de schade met een meewarig glimlachje. Het overkwam hem niet iedere dag dat een adembenemende engel hem van de weg afreed, hem een overtreder noemde en daarna in zijn armen flauwviel.
Leslie Rothe was van de bruiloft van haar zusje weggelopen in een toestand van grote verwarring, omdat ze zich afvroeg of ze ooit zelf verliefd zou worden, en of ze dat wel wilde. Nadat ze de bergen in was gereden om de plek te bekijken waar een nieuw skicentrum zou worden gebouwd, was de botsing met de vrachtwagen van Joe de druppel die de emmer deed overlopen. Ze vond het al afgrijselijk dat haar project de schoonheid van de berg zou vernietigen, en toen was er ook nog een brutale vrachtwagenchauffeur die haar begluurde! Joe wekte onstuimige gevoelens in haar op, plaagde haar meedogenloos, kuste haar tot ze buiten adem was en leerde aan een wereldse vrouw met een onschuldig hart wat het betekende om van een man te houden. Maar nadat Leslie alle boeken van Joe over het behoud van de natuur had gelezen, wist ze wat ze de man van wie ze hield, te bieden had. Kon ze Joe bewijzen hoeveel hij voor haar betekende, voor ze door haar eigen stommiteit hun liefde vernietigde?


Nummer Love Swept 239
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Het uur van de waarheid
Oorspronkelijke titel To first be friends
Genre Roman
Korte omschrijving

Shep Templeton leefde! De beroemde journalist, de enige man van wie Emiiy Templeton ooit had gehouden, was niet omgekomen in de jungle van Pataguam, maar was op weg naar huis, waar hij te horen zou krijgen dat zijn vrouw van hem was gescheiden. Acht maanden geleden was hij, na een nacht vol roekeloze hartstocht, vertrokken om voor de zoveelste keer op een gevaarlijke missie te gaan. Ze had toen gezworen dat dat de laatste keer was dat Shep haar verliet. Zijn liefde voor Emiiy had Shep op de been gehouden gedurende de maanden van pijn en herstel. Nu moest hij vechten voor een nieuw begin, moest hij bewijzen dat hij veranderd was, maar zou Emiiy geloven dat hij nu zijn vrijheid wél wilde opofferen voor een gezin en een gezamenlijke toekomst? Zijn kussen zetten haar in vuur en vlam, en ze snakte ernaar om in zijn armen te liggen, maar hoe kon ze een man vertrouwen die zo makkelijk zijn beloften verbrak? Emiiy kreeg weer hoop toen ze een tijd met Shep had doorgebracht en haar geheimen met hem had gedeeld, maar de twijfels bleven bestaan. Kon hij haar ervan overtuigen dat hij altijd haar beste vriend zou zijn, en dat hij haar nooit meer zou verlaten?


Nummer Love Swept 238
Schrijver Barbara Boswell
Titel Het hoogste geluk
Oorspronkelijke titel Ms. Fortune's man
Genre Roman
Korte omschrijving

Nicole Fortune beweerde dat de baby in haar armen van Drake Austin was en ze eiste geld van de wereldberoemde fotograaf. Ze verwachtte woede, scheldpartijen en ontkenning, maar in plaats daarvan lachte hij... en wekte hij gevoelens in haar die ze in geen geval voor een rijke hartenbreker als Drake Austin mocht voelen! Ze kon het mysterie rond de geboorte van Robbie, de baby die ze verzorgde en van wie ze zielsveel hield, niet vertellen uit angst dat ze hem kwijt zou raken aan de familie Austin. Zowel Nicole als Drake wisten wat het was om als ongewenst kind op te groeien, maar hij had zichzelf beschermd door totaal geen bindingen te hebben, terwijl zij een familie van pleegzusters en broers om zich heen had verzameld. Overrompeld door Drake, vocht Nicole tegen haar gevoelens, maar ze verlangde naar de opwinding die hij in haar op kon wekken. Verleid door haar verlangens, gaf Nicole zich over - en brak bijna Drake’s hart. Kon ze hem ervan overtuigen dat haar liefde sterker was dan zijn pijn?


Nummer Love Swept 237
Schrijver Patt Bucheister
Titel De weg naar zijn hart
Oorspronkelijke titel Fire and ice
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen John Zachary zijn kantoor binnenkwam en zag dat zijn driejarige dochtertje Amy stralend aan het spelen was, voelde hij zich opgelucht, en geïntrigeerd door Lauren McClean, de prachtige vrouw die het hart van zijn kind, dat hij amper kende, had gestolen. Omdat hij de onverwachte zorg voor Amy had gekregen voelde de directeur zich ineens hulpeloos, maar toen hij Laurens houding tegenover het kind had gezien, wilde hij dat zij hem met Amy hielp, en hij wilde haar voor zichzelf. Aangetrokken door haar schoonheid, kalmte en warmte, nodigde hij haar uit met hem mee naar huis te gaan, waarbij hij bezwoer dat het strikt zakelijk zou blijven. Lauren was verrast - en opgewonden - door zijn verzoek. In het geheim was ze al meer dan een jaar verliefd op John. Toen ze gedrieën een weekendhuisje betrokken, waren gestolen kussen al gauw onvermijdelijk, en de sterke aantrekkingskracht was onweerstaanbaar. Lauren wilde John boven alles, maar ze had op dit punt haar neus al eens gestoten, en niet zo zacht ook. Ze kende het verdriet dat zou volgen als ze hem weer kwijt zou zijn. Zou John in staat zijn die ijzige barrière te doorbreken en Lauren kunnen bewegen een gokje te wagen?


Nummer Love Swept 236*
Schrijver Peggy Webb
Titel Alleen op donderdag
Oorspronkelijke titel Any thursday
Genre Roman
Korte omschrijving

Hannah Donovan was een sexy, wild katje, besloot Jim Roman toen ze haar geweer op zijn borst richtte. Ze was duidelijk een prooi die de jacht meer dan waard was. Met een sarcastische, onweerstaanbare glimlach besloot de journalist deze sexy wildebras te veroveren door haar te kussen met zijn ervaren, sensuele lippen, waarmee hij het hart van de koele biologe in vuur en vlam zette. Jim daagde haar uit en intrigeerde haar als geen andere man ooit had gedaan. Maar ze moest hem duidelijk maken dat ze niet getemd - of bezeten - kon worden door een woeste krijger, wiens lippen dezelfde wilde en hongerige taal spraken als die van haar. Niemand mocht tussen Hannah en haar onderzoek naar het gedrag van de walvis in Alaska komen. Maar hoe lang zou ze de verleiding kunnen weerstaan? Jim had altijd geroepen dat hij een lief, ouderwets vrouwtje wilde dat hij kon liefhebben en beschermen. Maar deze kleine heks had zijn leven ondersteboven gegooid. Zouden ze lang genoeg tegen zichzelf en het lot kunnen vechten om de kloof tussen hun verschillende werelden te overbruggen?


Nummer Love Swept 235
Schrijver Gail Douglas
Titel Romantische rivalen
Oorspronkelijke titel Lost in the wind
Genre Roman
Korte omschrijving

Nick Corcoran was ongelooflijk knap. Hij had ogen die Tracy Carlisle betoverden en haar lieten rillen van verlangen, maar de verlegenheid die ze tegenover de eventuele zakelijke opvolger van haar grootvader voelde, maakte haar woedend. Nick had haar drie jaar lang genegeerd. Maar toen Tracy een stelletje ontvoerders te slim af was en hem door de bossen meesleurde op weg naar de vrijheid, werd Nick betoverd door die moedige woudloopster die ieder gevaar aankon en haar leven riskeerde om het zijne te redden.
Pas toen ze in veiligheid waren, werd Tracy bang, maar ze liet zich overweldigen door de liefkozingen van Nick. Tot op dat moment was Nick voor haar alleen maar een veelgekoesterde droom geweest. Maar hij dacht dat ze rivalen waren. Zou ze hem ervan kunnen overtuigen dat ze niet zijn rivale, maar zijn hoofdprijs was?


Nummer Love Swept 234*
Schrijver Kay Hooper
Titel Hoog spel
Oorspronkelijke titel Aces high
Genre Roman
Korte omschrijving

Skye Prescott was lang, donker en gevaarlijk, een man die nooit was vergeten dat Katrina Keiler hem jaren geleden had verraden… en die zichzelf nog steeds haatte omdat hij haar na al die jaren nog begeerde. In een wereld waar overleven afhankelijk was van achterdocht, was hij verliefd geworden, en dat had hem opgebroken. Toen de knappe roodharige geest uit zijn verleden opnieuw in zijn leven verscheen, werd Skye vervuld met woede en pijn, een intens verlangen naar wraak en het verlangen om Katrina opnieuw voor hem in vuur en vlam te zien staan. Katrina had tegen haar herinneringen gevochten, had getracht de pijn om het verlies van Skye te helen door een muur om haar hart op te trekken, maar toen ze weer in zijn armen lag, kon ze niet tegen hem vechten, maar ook niet tegen haar eigen wilde begeerte. Skye had ooit gezegd dat ze van hem was en had daarmee haar ziel gebrandmerkt. Ze was zijn gelijke, zijn maatje, maar als ze met hart en ziel aan hem zou toebehoren, zou hem dat de macht geven om haar te vernietigen. Nu Skye tegenover zijn meest wrede vijand stond, vroeg Trina zich af of ze haar geliefde vrijbuiter kon helpen het er levend vanaf te brengen.


Nummer Love Swept 233
Schrijver Sandra Chastain
Titel In het diepst van de nacht
Oorspronkelijke titel The silver buller affair
Genre Roman
Korte omschrijving

Bronwynn Prescott Pierson had er een behoorlijke puinhoop van gemaakt! Ze had een ontrouwe bruidegom bij het altaar achtergelaten, waarna ze naar Vermont was gevlucht. En nu stond ze met tranen in haar ogen, in haar satijnen trouwjurk op de treden van een bouwvallig Victoriaans huis. Toen er een zeer aantrekkelijk manspersoon uit het bos opdook, wist ze niet of ze hem weg zou jagen of dat ze hem om de hals moest vallen!De adembenemende roodharige schoonheid met de verloren blik in haar grote ogen, keek Wade Grayson recht in zijn hart en dat overtuigde hem ervan dat ze een beschermer nodig had. Maar Bronwynn had de mannen voorlopig afgezworen en bovendien was zo’n droogstoppel van een politicus zender gevoel voor avontuur beslist niets voor haar! Wade veronderstelde dat ze de een of andere excentrieke erfgename was, ook al had ze de hemelse benen van een godin. Ze pikte zijn sigaretten, daagde hem uit om in een boom te klimmen, en zorgde ervoor dat hij verliefd op haar werd. Konden ze hun zo verschillende werelden met elkaar verbinden, zodat ze elkaar de rest van hun leven konden koesteren?


Nummer Love Swept 232
Schrijver Tami Hoag
Titel Een slechte combinatie
Oorspronkelijke titel Mismatch
Genre Roman
Korte omschrijving

Bronwynn Prescott Pierson had er een behoorlijke puinhoop van gemaakt! Ze had een ontrouwe bruidegom bij het altaar achtergelaten, waarna ze naar Vermont was gevlucht. En nu stond ze met tranen in haar ogen, in haar satijnen trouwjurk op de treden van een bouwvallig Victoriaans huis.
Toen er een zeer aantrekkelijk manspersoon uit het bos opdook, wist ze niet of ze hem weg zou jagen of dat ze hem om de hals moest vallen!
De adembenemende roodharige schoonheid met de verloren blik in haar grote ogen, keek Wade Grayson recht in zijn hart en dat overtuigde hem ervan dat ze een beschermer nodig had. Maar Bronwynn had de mannen voorlopig afgezworen en bovendien was zo’n droogstoppel van een politicus zender gevoel voor avontuur beslist niets voor haar!
Wade veronderstelde dat ze de een of andere excentrieke erfgename was, ook al had ze de hemelse benen van een godin. Ze pikte zijn sigaretten, daagde hem uit om in een boom te klimmen, en zorgde ervoor dat hij verliefd op haar werd. Konden ze hun zo verschillende werelden met elkaar verbinden, zodat ze elkaar de rest van hun leven konden koesteren?


Nummer Love Swept 231
Schrijver Jan Hudson
Titel Een vrouw vol verrassingen
Oorspronkelijke titel The right moves
Genre Roman
Korte omschrijving

Chris Ponder was een doordouwster, een driftkop met veel temperament die op een kraanwagen reed – en Nick Russo wilde weten hoeveel temperament ze beat. Een zinderende blik van zijn slaapkamerogen deed Chris inwendig smelten. Ze wilde flirten met het gevaar dat hij vertegenwoordigde, maar wat had ze aan weer zo’n charmeur met mooie praatjes?
Haar ex-man had haar volkomen afhankelijk gemaakt en had haar toen verlagen, de zorgen van zijn zoon aan haar toevertrouwend.
Hoewel ze Nick erg aantrekkelijk vond, wilde ze hem niet in haar leven, noch in haar bed. Bovendien twijfelde ze eraan of ze wel vrouwelijk genoeg was om hem te kunnen houden.
Wat Nick ook deed, ze bleef zich tegen zijn bescherming verzetten. Kon hij haar duidelijk maken dat hij niet de baas over haar wilde spelen, dat hij alleen maar de vrouw wilde koesteren die hij liefdhad?


Nummer Love Swept 230*
Schrijver Fayrene Preston
Titel Het geheim van de parels
Oorspronkelijke titel The pearls of Sarah II: Raine's story
Genre Roman
Korte omschrijving

Raine Bennett versnelde haar pas. Ze werd achtervolgd -en ze was doodsbang. Terwijl de ene onbekende haar bedreigde, rende ze zó de armen van een andere in - maar wonderlijk genoeg ging er van hem geen dreiging uit. Michael Carr straalde gevaar en mysterie uit, en toch wist ze dat ze hem kon vertrouwen.
De betoverende vrouw met ogen zo grijs als de regen bracht zijn bloed tot het kookpunt, maar het prachtige parelsnoer dat rond haar verrukkelijke hals gedrapeerd was, zette hem er nog meer toe aan haar vooral niet uit het oog te verliezen. Wat deed zij met het legendarische parelsnoer waarvan de diefstal bij Interpol bekend was - en welke geheimen waren er verborgen onder het zijden gewaad dat ze als sensueel wapenschild tegen hem gebruikte?
Om Raine zover te krijgen dat ze aan haar hartstocht toegaf, moest Michael haar muur van koele reserve afbreken. Maar als ze zich aan Michael overgaf, betekende dat gevaar voor de man die als eerste van haar had gehouden. Kon ze het gevaar op een afstand houden zonder de held van wie ze altijd zou blijven houden, op te offeren?


Nummer Love Swept 229
Schrijver Marcia Evanick
Titel Zomerregen en jasmijn
Oorspronkelijke titel Perfect morning
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Jason Nesbit de tuin van Riki McCormick inliep om zijn dochtertje op te halen, had hij nooit verwacht dat de pleegmoeder van zijn dochter een aantrekkelijke vrouw met smaragdgroene ogen zou zijn. Zijn ex-vrouw was bij een auto-ongeluk om het leven gekomen en hij had pas te horen gekregen dat Charleen zijn dochter was. Maar wat had een vrijgezeel en succesvolle zakenman dit verlegen, kleine meisje dat zich aan een grote hond vastklampte en nooit sprak, te bieden? Jason was diep onder de indruk van Riki, een lieve, inspirerende vrouw, die zeven kinderen onder haar hoede had genomen. Riki merkte dat Jason haar aantrekkelijk vond en verlangde er hevig naar om door hem te worden bemind. Ze trok haar meest verleidelijke lingerie aan en droomde van satijnen lakens en romantische nachten. Jason wilde haar dolgraag kussen en beminnen, maar het leek een onmogelijke opgave om haar het hof te maken met zeven kinderen in de buurt. Als ze zich overdag aan de kinderen wijdden, zouden ze dan 's nachts tijd hebben voor de liefde?


Nummer Love Swept 228
Schrijver Suzanne Forster
Titel Wilde honing
Oorspronkelijke titel Wild honey
Genre Roman
Korte omschrijving

Sasha McCleod voorspelde moeilijkheden en dat wist Marc Renaud maar al te goed! De studio had tegen zijn zin in bepaald dat zij de ster moest vervangen die er vandoor was gegaan voordat de film was afgerond. Maar toen Sasha te horen kreeg dat haar aandeel in de film geheim moest blijven en dat ze het strandhuis in Malibu moest delen met de onuitstaanbare Fransman, kreeg ze angstige voorgevoelens. Zouden de vonken tussen en ontbranden in een vuurzee van hartstocht? Toen ze een liefdesscène van wilde, ongetemde hartstocht repeteerden, onthulde Sasha de kwetsbaarheid die hij achter haar hartstocht en trots had gezien, waardoor hij her verlangen kreeg om haar met primitieve begeerte te overmeesteren. Marc omhelsde haar met woeste tederheid, zijn handen zetten haar in vuur en vlam, maar toen zijn verdriet haar ziel doorboorde, eiste ze zijn vertrouwen, en dat hij het geheim prijs zou geven waardoor hij haar zijn hart niet kon schenken. Zou het louterende vuur van Sasha’s hartstocht zijn wonden kunnen helen?


Nummer Love Swept 227
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Een plek om lief te hebben
Oorspronkelijke titel Serenity Cove
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen de ruige, viriele Nick Capoletti uit de badkamer kwam, alleen gekleed In een handdoek en met een betoverende glimlach rond zijn lippen, werd Pippa Pauling duizelig van verlangen. Er was nog nooit zo’n betoverende man geweest in Serenity Cove, het gezellige vakantieoord in de bergen waar ze, helemaal alleen, haar dochtertje opvoedde. En het was zo lang geleden dat een paar sterke mannenarmen haar hadden vastgehouden en ze ademloos was gekust. Vanaf het moment dat ze elkaar aanraakten, wist Nick dat Pippa geen vakantieflirt zou zijn. Ze straalde warmte uit, maar ook frisse lucht, ze had sproeten, en was een verleidster die geen idee had van haar verbijsterende macht over hem. Hij wilde haar proeven, het vuur in haar bloed aanwakkeren. Maar Pippa was bang dat de betovering die tussen hen bestond niet echt was, dat niemand zó snel razend verliefd kon worden, en dat het blijvende liefde kon zijn. Ooit was ze door een ander in de steek gelaten en had ze een veilig wereldje geschapen in Serenity Cove. Maar van Nick houden betekende een nieuwe droom. Kon ze haar verleden vergeten en een nieuwe toekomst vinden in zijn armen?


Nummer Love Swept 226
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Zij aan zij
Oorspronkelijke titel Riddles and rhymes
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen kunstschilder Finn O’Casey Liberty Shaw ontdekte, die achter in zijn favoriete boekwinkel de planken afstofte, kuste hij haar impulsief. Haar lach deed hem denken aan een mobile die tinkelde in de wind, en ze had de grootste bruine ogen die hij ooit had gezien. Liberty was een droom die werkelijkheid was geworden, maar wat deed ze in het domein van Beverly Shaw? Toen Liberty hem vertelde dat haar tante plotseling was overleden en dat zij de winkel had geërfd, wist Finn dat er iets niet in de haak was. Waar was Keats, de kat, en waar waren alle kleren van Bev? En waar kon dat geheimzinnige dagboek zijn, dat volgens een van de klanten ergens in het gebouw verstopt moest zijn? Terwijl Liberty en Finn het raadsel samen probeerden op te lossen, ontstond er een romance. Maar zouden ze erin slagen om hun relatie langer te laten duren dan alleen de zomer? Finn was nog nooit in de netten van een vrouw verstrikt geraakt, maar Liberty maakte het verlangen in hem wakker om al zijn dromen met haar te delen. Zou hij haar kunnen overhalen om zijn levenspartner te worden?


Nummer Love Swept 225*
Schrijver Kay Hooper
Titel Een man van eer
Oorspronkelijke titel It takes a thief
Genre Roman
Korte omschrijving

Dane Prescott was een charmante, galante man. Maar hij was ook een man vol geheimen en raadsels en zijn glimlach kon maken dat een vrouw haar eigen naam vergat! Jennifer Chantry was doodsbang toen hij haar betrapte met een gestolen diamanten armband. Ze was verbijsterd toen hij haar kuste tot ze naar adem snakte en verrukt toen hij haar met haar buit hielp ontsnappen! Maar toen haar knappe redder in nood een beroepsgokker bleek te zijn, moest ze hem op een afstand houden. Haar vader had Belle Retour, hun prachtige, oude huis, tijdens een pokerspel verloren... Ze kon dus niet het risico nemen om van een man te gaan houden die haar ook zo'n verlies kon bezorgen. Tot nu toe had ze altijd de veiligste weg gekozen... maar de belofte in Danes ogen wekte in haar het verlangen naar hartstocht en gevaar. Dane wist dat het onwaarschijnlijk was dat Jenny van hem zou houden, maar hij durfde de hel te riskeren om de hemel te veroveren in de armen van deze vrouw. Nog nooit had hij zijn hele bezit op het spel gezet, maar deze keer viel er veel meer te winnen. Hoe moest hij haar ervan overtuigen dat hij een man van eer was en nooit met haar hart zou spelen?


Nummer Love Swept 224*
Schrijver Tami Hoag
Titel Alleen voor liefhebbers
Oorspronkelijke titel Rumor has it
Genre Roman
Korte omschrijving

Nick Leone was een knappe man uit New York met een mysterieus verleden en een roekeloze grijns, die Katie Quaid uitdaagde om hem te ontmaskeren! De mooie vrouw uit Virginia had haar eigen geheimen en Nick nam zich vast voor om de ijskoningin van Briarwood te ontdooien. Vijf jaar lang had Katie zich op haar werk gestort en mooie historische panden gerestaureerd, terwijl ze herstelde van een ongeluk dat haar liefste wens had vernietigd. Nick voelde dat achter de nette en preutse Katie een vurige vrouw schuilging... en hij zou degene zijn die haar de liefdesdans zou leren. In zijn armen zette ze alles op het spel en vocht met een ongetemd, onverzadigbaar verlangen om datgene te bereiken wat ze nooit voor mogelijk had gehouden. Maar van Nick houden betekende dat ze hem alles moest geven wat een vrouw een man kon geven, en voor Katie was dat niet mogelijk. Zou hun liefde sterk genoeg zijn om een brug te slaan tussen twee verschillende dromen?


Nummer Love Swept 223
Schrijver Janet Evanovich
Titel Op verboden terrein
Oorspronkelijke titel Manhunt
Genre Roman
Korte omschrijving

Alexandra Scott. Vrouw van de wildernis. Dat klonk fantastisch, maar Alex kreeg toch een angstig gevoel. Ze had haar baan in Wall Street en een schitterend appartement in New York ingeruild voor een hut in de bergen van Alaska, en ze kon niet meer terug
Ze wilde op jacht naar een echtgenoot op een plek waar mannen in de meerderheid waren. Maar nu zat ze hier, en was ze plotseling vol twijfels.
Toen ze Michael Casey - een betoverend knappe piloot - zag, verlangde ze ernaar huisvrouw te zijn, hem 's avonds lekker in te stoppen, en naast hem in bed te kruipen.
Alex was een heerlijke uitdaging voor Casey, maar hij was volstrekt niet van plan zijn vrijgezellenleventje op te geven, zelfs niet voor deze uitdagende, verleidelijke vrouw, die zijn hart sneller deed kloppen en zijn temperatuur omhoogjoeg. Als intense aantrekkingskracht moest leiden tot een verzengende verleiding, dan moest Alex wel schaamteloos zijn. Casey was het avontuur waarvoor ze naar Alaska was gekomen, maar kon ze het hart veroveren van de man van wie ze hield?


Nummer Love Swept 222
Schrijver Gail Douglas
Titel Hartstochtelijk verzet
Oorspronkelijke titel Flirting with danger
Genre Roman
Korte omschrijving

Cassie Walters wist dat Bret Parker bekend stond als een versierder, maar toen ze de plaats van haar zieke werknemer innam, en als butler fungeerde op een van Brets feesten, vond ze hem gevaarlijk charmant, en hij vond haar betoverend! Alhoewel ze elkaar de hele avond niet uit het oog verloren, probeerden Cassie en Bret zich tegen hun verlangen te verzetten. Maar aan het einde van de avond kon niets hem meer beletten om haar in zijn armen te trekken en van haar verrukkelijke lippen te genieten. Cassie, die zich verbaasde over de snelheid waarmee ze zich gewonnen had gegeven, probeerde haar verstand terug te vinden, maar Bret bleef haar achtervolgen... totdat ze zich begon af te vragen of ze wel alleen wilde blijven, en of ze haar angst om zich aan iemand te binden, niet kon overwinnen. Cassie durfde geen gevoelens te koesteren voor een man die een plaats in haar hart voor zich opeiste. Zou Bret haar duidelijk kunnen maken dat ze dapper genoeg was om van hem te gaan houden?


Nummer Love Swept 221*
Schrijver Peggy Webb
Titel Tedere verleiding
Oorspronkelijke titel Hallie's destiny
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Love Swept 220
Schrijver Sandra Brown
Titel Smeulend verlangen
Oorspronkelijke titel Long time coming
Genre Roman
Korte omschrijving

Marnie Hibbs deinsde geschrokken achteruit toen Law Kincaid met vuurspuwende blauwe ogen naar haar toekwam. Wat kwam die blonde ruimtevaartheld hier eigenlijk doen en waarom vond ze hem nog steeds zo adembenemend aantrekkelijk? Jarenlang had ze zich hem herinnerd als een prachtige, gouden zonnegod, voorbestemd om roem te vergaren, en nu beschuldigde hij haar van chantage, door te beweren dat zij de moeder was van een tiener, een zoon van wie hij niet wist dat hij de vader was! Marnie ontkende die dreigbrieven te hebben geschreven, hield vol dat ze nooit met hem naar bed was geweest, maar gaf toe dat David Laws kind was... en snakte naar adem toen hij haar lippen plunderde, eiste dat ze hem het geheim zou vertellen dat ze nooit had prijsgegeven. Ze had jarenlang van hem gehouden, had nooit van een andere man kunnen houden. Nu had Law de lont aangestoken van haar smeulende verlangen... en de kwelling alleen maar groter gemaakt. Zijn aanraking schonk haar genot, maakte haar zwak van verlangen en wekte haar verlangen naar hem op, maar zou ze, door van hem te houden, niet datgene kwijtraken wat haar het dierbaarst was?


Nummer Love Swept 219*
Schrijver Linda Cajio
Titel De smaak van vuur
Oorspronkelijke titel At first fight
Genre Roman
Korte omschrijving

Advocate Angelica Windsor was zowel onstuimig als kwetsbaar, kalm en vastberaden, een mengeling van vuur en ijs. Voor Dan Roberts was ze een obsessie vanaf het moment dat ze elkaar ontmoetten, en ze hun eerste heftige woordenwisseling hadden. Op de een of andere manier maakten ze over alles ruzie... totdat er op een avond een baby te vondeling werd gelegd in de hotelsuite van Dan, en ze samen een gevecht begonnen om zijn pleegouders te worden. Maar het samen verzorgen van de baby betekende dat ze voortdurend in eikaars nabijheid waren. De verleiding was bijna ondraaglijk, en alhoewel ze een wapenstilstand hadden gesloten, werden ze allebei geconfronteerd met overweldigende, tegenstrijdige gevoelens. Angelica wilde niet kwetsbaar zijn. Ze wilde gerespecteerd worden en zelfstandig blijven. Maar door het verzorgen van de baby werd ze bevrijd van haar remmingen, en zag ze een onverwachte tederheid in Dan... die ook vurig naar haar verlangde.
Hij was bereid alles op het spel te zetten om haar te krijgen. Hij wilde zijn koppige tijgertje voor zich winnen en haar voor altijd houden. Angelica stelde de hartstocht van Dan op de proef, maakte hem woedend, en gaf zich ten slotte over aan het genot en haar verlangen. Maar durfde ze zijn dromen te delen?


Nummer Love Swept 218*
Schrijver Kay Hooper
Titel Een verleidelijke vangst
Oorspronkelijke titel Captain's paradise
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Rubin Stuart kletsnat en huiverend uit de onstuimige zee werd opgevist, klampte ze zich wanhopig vast aan de armen die naar haar uitgestrekt waren, maar was ze van de ene nachtmerrie in de andere terechtgekomen? Ze was te dicht in de buurt van gevaar geweest om het niet opnieuw te herkennen in de aantrekkelijke man die haar uit het water had opgepikt. Michael Siran was ruig, vol zelfvertrouwen, een ridder zonder vrees of blaam, en gewend aan gevaarlijke spelletjes, maar vanaf het moment dat die zeemeermin met haar betoverende groene ogen zich aan hem vastklampte, was hij de gevangene van iets dat hij nooit meer zou kunnen laten gaan. Michael had in niemand vertrouwen, maar Robin wilde hem helpen en tegelijkertijd zichzelf bewijzen dat ze de spoken die haar achtervolgden, had overwonnen. Michael wist dat alles tegen hen was, maar toen de hitte van Robins verlangen het vuur van zijn eigen passie deed oplaaien, kreeg zijn hartstocht de overhand op zijn besluit geen risico's te nemen. Zou hij haar aan haar verstand kunnen brengen dat helden ook maar mensen waren en dat haar moed even groot was als zijn liefde voor haar?


Nummer Love Swept 217
Schrijver Charlotte Hughes
Titel Meer dan begeerte
Oorspronkelijke titel Sweet misery
Genre Roman
Korte omschrijving

Roxie Norris was de dochter van een dominee, maar de koppige, levenslustige jongedame was beslist geen heilige! Toen haar auto het voor de deur van Tyler Sheridan begaf, was de razend knappe restauranthouder hogelijk verbaasd. Hij had een verlegen plattelandsmeisje verwacht met stakerige benen, niet een roodharige driftkop met een lichaam dat geschapen was om bemind te worden. Jaren geleden had haar vader hem een nieuwe kans gegeven en nu wilde Tyler hem een wederdienst bewijzen door Roxie voor die zomer een baantje aan te bieden. Ze had haar geboorteplaats verlaten om zelfstandig te worden en een eigen leven op te bouwen... maar toen Tyler erop stond dat ze met hem mee naar huis ging, kon ze geen nee zeggen. Telkens als hij haar aanraakte, voelde ze zich opgewonden en roekeloos en ze moest steeds aan zijn lichaam denken! Tyler trok Roxie tegen zich aan, maar hoewel hij ernaar hunkerde haar de geheimen van het genot te leren, was ze voor hem verboden terrein. Als het echte liefde was, kon het niet verkeerd zijn, maar de tijd zou dat leren. Hij zou het pas weten als hij haar eerst haar vrijheid had geschonken.


Nummer Love Swept 216
Schrijver Margaret Malkind
Titel Dubbele hartstocht
Oorspronkelijke titel Late night rendezvous
Genre Roman
Korte omschrijving

”Zeg tegen je moeder dat ze mijn vader met rust laat,” eiste Boyd Baxter van bibliothecaresse Mia Taylor. Ze voelde haar woede opkomen. Hoe durfde hij haar moeder ervan te beschuldigen dat ze een verleidster was die zijn vader aan de haak wilde slaan... En hoe durfde hij een tweede carrière te beginnen als tekstschrijver van haar moeders grappen. Maar toen Mia's ogen die van Boyd ontmoetten, was ze als door de bliksem getroffen en popelde ze om op elk gebied met hem samen te werken.
Ze was het met hem eens dat haar moeder niets te zoeken had in de club waar ze tot in de late uurtjes optrad, maar toen Boyd haar een adembenemende kus gaf in de bibliotheek en onder een hemel vol sterren, moest ze zich wel afvragen of het geen tijd werd om haar saaie leventje op te geven en een even avontuurlijk leven te gaan leiden als haar moeder. Boyd daagde haar uit, wond haar op, en leerde haar hoe het was om gekoesterd te worden, maar ze had nooit vergeten hoe snel een droom aan diggelen kon vallen. Ze had plicht altijd voor plezier laten gaan. Was ze nu bereid haar geluk te beproeven met de kans op een eeuwigdurende liefde?


Nummer Love Swept 215
Schrijver Judy Gill
Titel In de zevende hemel
Oorspronkelijke titel Hennessey's heaven
Genre Roman
Korte omschrijving

Venny McClure was niet naar het eiland van haar familie gekomen om verliefd te worden, maar om zich schuil te houden. Toen ze echter een schandalig aantrekkelijke man tegen het lijf liep die haar vertelde dat ze zich op verboden terrein bevond, kreeg ze direct de kriebels. Met zijn charme, humor en akelig viriele voorkomen was Hennessey de man bij uitstek om haar weer te leren wat het betekende om verliefd te zijn, en voor ze hem weg kon sturen, nam hij haar in zijn armen en kuste haar tot ze niet meer wist waar ze was... En het ergst van alles was nog dat ze hem niet kon weerstaan. Hennessey was weg van Venny 's reebruine ogen, of ze nu vuur schoten van woede, of glansden van verlangen. Hij was weg van haar tere schoonheid, haar geurende lokken, haar lieftallige gezichtje; het was een hemel op aarde om haar in zijn armen te houden. Tegelijkertijd besefte hij dat hij niet te hard van stapel moest lopen, want hij las ook een raadselachtig verdriet in haar ogen. Hij wilde niets liever dan haar vertrouwen winnen en haar gelukkig maken. Ooit had Venny alles dat haar dierbaar was opgeofferd voor de man van wie ze hield. Zou ze nu in staat zijn de geesten uit haar verleden te verdrijven om het paradijs te ontdekken in Hennessey's hart?


Nummer Love Swept 214
Schrijver Jan Hudson
Titel Minnaar in het maanlicht
Oorspronkelijke titel Water witch
Genre Roman
Korte omschrijving

De knappe geologe Max Strahan was aangenomen om naar water te zoeken op het rotsachtige terrein van de ranch van de familie Barton, in de heuvels van Texas. Maar zou haar vermogen om met een wichelroede om te gaan, haar helpen om te slagen waar alle anderen hadden gefaald? Toen Sam Garrett door het raam van het huis van zijn oom naar binnen klom om de indringer te grijpen die het licht had laten branden, ontdekte hij tot zijn verbazing dat er een blonde fee woonde! Max was nog nooit bang geweest voor mannen, alleen voor monsters uit films, maar Sam was op en top een man, en hij wilde alle geheimen van deze betoverende vrouw leren kennen. De warmte van zijn duivelse glimlach brak de weerstand van Max, maar toen Sam bleef volhouden dat al haar inspanningen zinloos waren, werd ze heen en weer geslingerd tussen haar zelfstandigheid en trots, en haar verlangen naar de vurige minnaar die haar in het maanlicht had gekust. Sam wakkerde haar verlangen aan met veeleisende kussen en strelende handen, maar zou Sam ooit kunnen geloven in de bijzondere gave van Max?


Nummer Love Swept 213
Schrijver Patt Bucheister
Titel Een liefdevolle onderbreking
Oorspronkelijke titel Time out
Genre Roman
Korte omschrijving

Onder een stapel teddyberren lag de aantrekkelijkste vrije geest die Stone Hamilton ooit had ontmoet – maar hoe kon een efficiënt type al hij tot over zijn oren verliefd worden op een vrouw die alle tijd van de wereld had? Whitney Grant was in alles zijn tegenpool, maar toch maakte hij haar het hof en danste hij met haar tot hij bezeten van haar was. Geen enkele man had Whitney ooit op zo’n manier verleid. Ze lag dromerig in zijn armen en vroeg zich af hoe haar onvoorspelbare, creatieve geest zich ooit kon aanpassen aan zijn geordende levensstijl. Als dochter van een opgepoetste admiraal had ze gezworen dat ze haar leven op haar manier zou leiden, terwijl Stone zijn onordelijke jeugd had verruild voor een overgeorganiseerd leven. Vol verlangen probeerden ze een brug te slaan tussen hun beider dromen. Was hun liefde groot genoeg om alle verschillen te trotseren?


Nummer Love Swept 212
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Zonnestralen in de nacht
Oorspronkelijke titel Man of the nigth
Genre Roman
Korte omschrijving

Met een getrokken revolver betrad Jared Loring zijn suite boven het casino dat zijn eigendom was, en… kwam oog in oog te staan met de mooiste vrouw die hij ooit had gezien. Tabor O’Casey was zich onmiddellijk bewust van het gevaar waarin ze zichzelf had begeven. Ze had Jareds hulp nodig om haar broer te redden, die bij het uitvoeren van een opdracht spoorloos verdwenen was. Dus deed ze een beroep op deze gecompliceerde, ondoorgrondelijke man, die in het gezelschap van haar vader vaak zijn leven in de waagschaal had gesteld. Jared had geprobeerd zijn gewelddadige verleden achter zich te laten, maar hij kon Tabor zijn hulp niet weigeren en al gauw was ze helemaal de zijne. Ze stilde zijn verlangen met een ongekende hartstocht, maar Jared veronderstelde dat ze alleen maar met hem naar bed ging uit dankbaarheid. Zou ze erin slagen hem ervan te overtuigen dat ze van hem hield?


Nummer Love Swept 211
Schrijver Deborah Smith
Titel Voorwaardelijk verliefd
Oorspronkelijke titel Caught by surprise
Genre Roman
Korte omschrijving

Brig McKay was een vechtersbaas, een rebel zonder doel en hij stond voor de komende zestig dagen onder toezicht van hulpsheriff Millie Surprise. Er was geen enkele kas dat de luidruchtige Australiër strafvermindering zou krijgen wegens goed gedrag. Daar was zijn reputatie niet naar . Maar ze had nooit verwacht dat deze ruige, mannelijke volmaaktheid de deur van de gevangenis zou binnenlopen en haar hart zou belegeren. Toen hij naar Millie keek, zag Brig het gezicht van een engel en een lichaam als een droom, en hij waarschuwde de kleine, maar felle hulpsheriff dat ze eindelijk haar gelijke had ontmoet. Hij nam haar lippen gevangen en kuste haar net intens genoeg om een duidelijke indruk op haar gevoelens achter te laten. Millie voelde zich gebrandmerkt door deze wilde duivel die avontuur beloofde en haar binnenste buiten wilde keren. Ze begeerde Brig met een wilde, bezitterige, primitieve wellust, maar andere mannen hadden haar te ruig en te taai gevonden. Het staal onder haar zachtheid was moeilijk te overwinnen. Zou Brig haar kunnen tonen dat haar geheimen bij hem veilig waren, dat ze de vrouw was die hij nodig had?


Nummer Love Swept 210
Schrijver Janet Evanovich
Titel Gestolen raam
Oorspronkelijke titel Thanksgiving
Genre Roman
Korte omschrijving

Toen Megan Murphy een konijn met grote hangoren aan haar jurk voelde knagen, was het haar bedoeling geweest om de eigenaar eens flink de waarheid te vertellen - maar Dr. Patrick Hunter was veel te aantrekkelijk om lang kwaad op te blijven! Met zijn hese slaapkamerstem plaagde hij haar, met zijn ogen die de kleur van een stormachtige oceaan hadden, verleidde hij haar... en al gauw voelde ze dat ze tot over haar oren verliefd op hem werd. Misschien kwam het door haar schitterende rode haar of de sproeten op haar neus, of misschien haar aanbiddelijke impulsiviteit dat Pat haar in zijn grote ouderwetse bed wilde leggen. Terwijl ze met de hele familie Thanksgiving vierden, verlangden ze beiden dat die heerlijke tijd eeuwig zou duren. Maar Megan had al over een verloren liefde getreurd en ze was veel te bang om het nogmaals te riskeren. Kon de dokter die haar zo hartstochtelijk kuste, haar hart genezen?


Nummer Love Swept 209
Schrijver Iris Johansen
Titel In naam van de liefde
Oorspronkelijke titel Strong, hot winds
Genre Roman
Korte omschrijving

Sjeik Damon El Karim had haar zoon Michael ontvoerd naar Kasmara! Cory Brandel was ziedend vanwege zijn verraad - en verscheurd door schuld. Ze had het kind geheim gehouden voor zijn vader toen haar hartstochtelijke affaire met Damon vier jaar geleden ten einde was gekomen, en nu had hij wraak gezworen. Hij had gezworen dat hij Cory zou straffen omdat ze hem zijn zoon, zijn erfgenaam onthouden had. Wilde hij haar echt als een gevangene in zijn paleis vasthouden en haar weigeren Michael te bezoeken totdat ze zich aan hem overgaf? Het was barbaars en ondenkbaar - Cory had geen keus en moest gaan. De tijd had haar hartstocht voor deze woestijnpiraat vergroot, en Cory wist dat hij haar alleen maar hoefde aan te raken ‘om in vuur en vlam te staan. Het was Damons bedoeling om haar onder dwang aan zich te binden, maar in plaats daarvan raakte hij verward door zijn tederheid en zijn wilde verlangen om door haar aangeraakt te worden. Ze had zijn eenzaamheid en zijn pijn nooit begrepen - maar was ze sterk genoeg om hem de duurzame liefde te geven die hij nodig had?


Nummer Love Swept 208
Schrijver Adrienne Staff
Titel Twee levens, een liefde
Oorspronkelijke titel Paradise café
Genre Roman
Korte omschrijving

Abby Clarke wist dat ze op het punt stond in de rivier te verdrinken toen ze uit haar kano gevallen was. Ze was doodsbang, kletsnat en wanhopig, toen ze plotseling uit het water gesleurd werd en de steile helling van het ravijn opgedragen werd door een knappe man met ruige trekken en diepgrijze ogen die haar deed sidderen van opwinding. Jack Gallagher was een hartenbreker die ervan hield risico’s te nemen. Hij was een man van weinig woorden en snelle handelingen, vooral als het erom ging de vrouw te veroveren die het lot op zijn pad had gebracht. Abby geloofde helemaal niet in het nemen van risico's, maar het kostte haar de grootste moeite Jack uit haar hoofd te zetten. De zoete, wilde hartstocht die zijn lippen in haar opriepen, deed haar ernaar verlangen iedere gedachte aan veiligheid overboord te zetten en voor één keer ook eens risico’s te nemen. Nadat hij haar tot in haar caravan had achtervolgd, kon ze zich niet langer verzetten tegen het duizeligmakende genot dat hij beloofde, maar ze had niet genoeg aan een paar momenten van liefde. Zou Jack in staat zijn haar te leren dat vandaag de enige zekerheid was en dat zijn thuis in haar hart was?


Nummer Love Swept 207
Schrijver Terry Lawrence
Titel Vlammende hartstocht
Oorspronkelijke titel Where there's smoke, there's fire
Genre Roman
Korte omschrijving

"Ga van mijn erf af!” had Jennie Cisco hem bevolen, maar Jake Kramer luisterde niet naar haar. In de afgelegen bergen van Californië woedde brand en het was zijn taak die te bestrijden, het maakte niet uit waar... zelfs al was dit het toevluchtsoord van de beroemde zangeres. Het was heet die avond en Jennie voelde zich gejaagd en rusteloos, een kruitvat dat op het punt van ontploffen stond... en Jake was de lont. Hij was gevaarlijk, zijn blauwe ogen hielden haar gevangen als een hulpeloos hert in het licht van een stel koplampen. Ze kon nergens heen. Tijdens de zoele nachten laaide hun hartstocht op en hoewel Jennie haar verlangen probeerde te ontkennen, streelde Jake haar koortsige huid tot ze het risico vergat en hem niet meer weg kon sturen. Hij was het vuur en zij het kreupelhout; hij zette haar in vuur en vlam en verwarmde de eenzame plekjes in haar hart. Jennies angst om degenen die ze liefhad teleur te stellen had haar ertoe gedreven haar muziek In de steek te laten. Kon Jake ervoor zorgen dat de muziek in haar leven terugkeerde?


Nummer Love Swept 206*
Schrijver Sandra Chastain
Titel Bronnen van liefde
Oorspronkelijke titel Showdown at Lizard Rock
Genre Roman
Korte omschrijving

Kaylyn Smith had een prachtig lichaam, een knap gezicht en ze was zo vasthoudend als een terriër. Zodra hij haar zag, wist King Vandergriff dat ze aan elkaar gewaagd waren. Ze stond bovenop Lizard Rock en protesteerde tegen de bouw van de besloten club, die zijn bedrijf bij de natuurlijke bronnen van de stad had gepland. Kaylyn had haar lichaam in de strijd geworpen, maar ze had niet verwacht dat de knappe man naar boven zou klimmen en haar naar beneden zou dragen. Ze had zich voorgenomen om zich niet door die vrijbuiter, die iedere uitdaging van haar beantwoordde met een poging haar te verleiden, op andere gedachten te laten brengen. King deed zijn uiterste best om Kaylyn er met hartstochtelijke kussen en zwempartijtjes bij maanlicht van te overtuigen dat ze zich voor niets en niemand meer kon inzetten, en dat ze toe was aan een man die van haar hield. Maar ze geloofde niet dat de welbespraakte magnaat bij haar zou blijven als de bouw van zijn project voltooid was. De inwoners van de stad sloten weddenschappen af op zijn overwinning. Zou hij zijn wilde zigeunerin ervan kunnen overtuigen dat zijn behoefte aan reizen was verdwenen, zodra hij haar had leren kennen?


Nummer Love Swept 205
Schrijver Deborah Smith
Titel Rozen en slagroom
Oorspronkelijke titel California royale
Genre Roman
Korte omschrijving

Shea Somerton was elegant en aantrekkelijk, net als he gezondheidscentrum dat ze leidde – maar achter die façade lag een zekere roekeloosheid verborgen. Door het winnen van een spelletje poker was Duke Araiza de nieuwe eigenaar van het centrum geworden; en hij probeerde Shea te verleiden tot een wild leven! Toen hij haar aankeek met een smeulende blik in zijn ogen, wist ze dat hij een man was die zou krijgen wat hij wilde… en wat zij wilde geven. Hij maakte haar gek met zijn kussen en verleidde haar in een hutje in het bos. Shea had nog nooit iemand zo nabij laten komen, maar Duke rammelde aan de kooi die haar bescherm had tegen zijn tragische verleden. Alles wat hij aanraakte, veranderde en zij ook, maar zou ze in Duke’s liefde een veilig toevluchtsoord vinden?


Nummer Love Swept 204
Schrijver Kathleen Creighton
Titel Verborgen passie
Oorspronkelijke titel Winter's daughter
Genre Roman
Korte omschrijving

Tannis Winter was zeer begaan met het lot van de daklozen en ze had besloten haar studie af te ronden met een proefschrift over deze mensen. Maar toen een mysterieuze zwerver haar begon te volgen, werd ze bang. Ze sloeg hem tegen de grond en liet hem arresteren. Hoe had ze moeten weten dat hij het nieuwe gemeenteraadslid was dat zich het lot van de daklozen net zo aantrok als zij? Dillon James was betoverd door haar moed en haar toewijding. Door haar warme huid en het vuur in haar ogen wilde hij de verborgen passie in de aantrekkelijke kruisvaarster ontdekken. Tannis voelde haar passie ontwaken, maar kon ze deze knappe man vertrouwen? Dillons verlangen om bemind te worden deed haar versteld staan, maar de pijn van zijn verleden maakte haar bang. Kon hij haar duidelijk maken dat hij altijd bij haar zou blijven als ze elkaar eenmaal hadden aangeraakt?


Nummer Love Swept 203
Schrijver Tami Hoag
Titel Mooier dan een droom
Oorspronkelijke titel McKnight in shining armor
Genre Roman
Korte omschrijving

Kelsie Connors kreunde. Het was al erg genoeg dat ze het verkeerde koffertje had meegenomen - het koffertje dat gevuld was met sexy lingerie die ze op avondjes bij aanstaande bruidjes verkocht - maar nu vernielde de chimpansee die ze had meegebracht om auditie te doen voor een belangrijke advetentieopdracht ook nog het kantoor van Alexander McKnight, de directeur van Glendenning Advertising, en richtte de ruimte opnieuw in met kanten slipjes en jarretels. Ze was er zeker van dat ze de opdracht nooit zou krijgen, totdat zijn lome, onweerstaanbare glimlach en een stem zo zacht als satijn haar deden blozen en haar voor de eerste keer sinds haar scheiding weer intens deden verlangen naar een man.
Maar naast twee kinderen opvoeden, als vrijwilligster werken bij liefdadigheidsinstellingen en een eigen zaak leiden, bleef er weinig tijd over voor afspraakjes, zeker omdat ze vergeten was hoe ze zich daarbij moest gedragen. Alec probeerde al zijn charmes op haar uit en toen ook dat niet lukte, liet hij een schoonmaakster komen om het huishoudelijke werk te doen.
Kelsie werd betoverd door zijn aanraking en ze genoot ervan gered en betoverd te worden, maar er was gewoon niet genoeg tijd voor alles. Kon ze leren haar agenda te vullen met iets dat ècht belangrijk was: samen zijn met de man van wie ze hield?


Nummer Love Swept 202*
Schrijver Peggy Webb
Titel Slapeloze nachten
Oorspronkelijke titel Sleepless nights
Genre Roman
Korte omschrijving

Momenteel is deze info nog niet beschikbaar, indien u deze pocket hebt gelieve er dan een scan of foto door te mailen waarop het verhaal goed leesbaar is. Overtypen en ons per mail sturen mag natuurlijk ook.


Nummer Love Swept 201
Schrijver Joan Elliott Pickart
Titel Jouw liefde is mijn liefde
Oorspronkelijke titel The enchanting Miss Annabella
Genre Roman
Korte omschrijving

Iedereen in Harmony, Oklahoma, noemde haar Miss Annabella. Ze was bibliothecaresse en zag eruit als een onopvallend musje. Maar toen Terry Russell, piloot en vrouwenveroveraar, haar sexy, verleidelijke stem hoorde, vermoedde hij dat er een hartstochtelijke vrouw onder dat nietszeggende uiterlijk schuilging. Toen hij na jaren terug was in Harmony voor een zomervakantie, kwam hij tot de ontdekking dat hij eenzaam was, en iets in hem maakte dat hij de vrouw in haar wilde ontdekken. Maar om te zorgen dat Annabella haar vleugels uitsloeg, moest hij haar wel eerst verleiden en leren hoe een man en een vrouw het elkaar naar de zin kunnen maken. En Terry was stomverbaasd toen ze op zijn liefkozingen reageerde.
Annabella genoot van zijn aanrakingen en bloeide open als een knop, die jarenlang in de schaduw had gestaan maar nu het zonlicht op zich gericht voelde. Ze besloot zichzelf tijdelijk te laten gaan, om herinneringen te verzamelen voor het moment dat Terry weer weg was. Maar toen hij haar zijn liefde bekende, wist ze niet of ze hem wel kon geloven. Hield hij van de vrouw die ze in werkelijkheid was, of van de vrouw die hij van haar wilde maken?

Home | Harlequin